หน้าหลัก » ข่าวหน้า 1 - อาชญากรรม

จัดระเบียบสังคม รอบ มช. 1 กิโลเมตร นำร่อง Campus Safety Zone

Author by 9/09/15No Comments »

    ผู้ว่าสุริยะ copy      พ่อเมืองเชียงใหม่ ประกาศชัดขอความร่วมมือจัดระเบียบสังคม ร่วมสร้างสำนึกต่อสังคมทำสิ่งถูกต้องดูแลลูกหลาน พร้อมเผยเอา มช.นำร่อง Campus Safety Zone รัศมี 1 กม.ส่วนที่อื่นๆ สั่งสำรวจกำหนดแนวปฏิบัติส่งถึงมือ20 ..2558 ก่อนออกประกาศและคำสั่ง

          เมื่อวันที่ 8 ก.ย.2558 ที่ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลาง จ.เชียงใหม่ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผวจ.เชียงใหม่ ได้แถลงข้อมูลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลกรณีที่มีคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ฉบับที่ 22 /2558 ที่กำหนดให้แก้ปัญหาเยาวชนกรณีเด็กแว้นและการดื่มสุรา และยังมีประกาศศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ฉบับที่ 5 เรื่องโครงการควบคุมการจัดระเบียบสังคมรอบสถาบันการศึกษาหรือ Campus Safety Zone ในรัศมี 1 กิโลเมตร โดยให้แต่ละจังหวัดเลือกพื้นที่นำร่องในการดำเนินการ

นายสุริยะ กล่าวว่า ทางจังหวัดได้ตั้งคณะทำงานชุดปฏิบัติการควบคุมการจัดระเบียบสังคมรอบสถาบันการศึกษาขึ้นเพื่อดูแลเรื่องนี้แล้วและได้ประชุมพิจารณาเมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2558 เลือกพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถานศึกษานำร่อง โดยทางปฏิบัติคือจากรั้วมหาวิทยาลัยจะต้องเป็น Clean Zone โดยต้องไม่มีเรื่องของยาเสพติด ผวจ. เชียงใหม่ ชี้แจงแนวทางการจัดระเบียบสังคมรอบสถาบันการศึกษา CAMPUS SAFETY ZONE คัดเลือกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นสถานศึกษานำร่อง

ผวจ.เชียงใหม่ เปิดเผยอีกว่า แนวทางการจัดระเบียบสังคมรอบสถาบันการศึกษา ตามคำสั่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ที่ 5/2558 เรื่อง โครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถาบันการศึกษา CAMPUS SAFETY ZONE  ทางจังหวัดได้จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเลือกมหาวิทยาเชียงใหม่ เป็นสถาบันการศึกษานำร่อง โดยรัศมี 1 กิโลเมตรจากรั้วมหาวิทยาลัยจะต้องดำเนิน การเป็น CLEAN ZONE ต้องไม่มียาเสพติดในพื้นที่ หอพัก ร้านเกมส์ ร้านอินเตอร์เน็ต สถานบริการ สถานบันเทิง สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายกำหนด โดยมติที่ประชุมมอบหมายให้ตำรวจภูธรจ.เชียงใหม่ ดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและการพนัน ท้องถิ่นจังหวัด และพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ดำเนินการด้านหอพัก ที่ทำการปกครองจังหวัด ดำเนินการด้านสถานบริการ สถานบันเทิง วัฒนธรรมจังหวัด ดำเนินการด้านร้านเกมส์ ร้านอินเตอร์เน็ต ร้านคาราโอเกะ สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ ดำเนินการด้านการป้องกันการจำหน่ายสุรา ร้านยาดอง เหล้าปั่น และการให้บริการสูบบารากุ ฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการด้านการควบคุมการประพฤติตนของนักเรียน นักศึกษา ให้เหมาะสม

ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวอีกว่า ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ดำเนินการสำรวจจัดทำแนวเขตแผนที่ระยะทาง 1 กิโลเมตร และให้แต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการควบคุมการจัดระเบียบสังคมในแต่ละด้าน โดยประสาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการดำเนินการ เพื่อ จะได้จัดทำบันทึกข้อตกลง MOU ร่วมกัน ระหว่างหน่วยงาน ราชการ สถาบันการศึกษา และผู้ประกอบการ ทั้งนี้โครงการควบคุมการจัดระเบียบสังคมรอบสถาบันการศึกษา (CAMPUS SAFETY ZONE) จะขยายการดำเนินการไปยังสถาบันการศึกษาอื่นๆ ใน จ.เชียงใหม่ต่อไป ดังนั้นสถานประกอบการที่อยู่ในข่ายต้องเข้าใจถ้าทำถูกต้องก็ไม่ต้องกังวล กฎหมายเดิมที่บังคับใช้อยู่ได้รับใบอนุญาตแสดงว่าไม่ผิดจะดูเจตนาเป็นหลัก ต้องสำนึกรับผิดชอบกับสังคมร่วมกันอย่าไปคิดว่าถูกรังแกอะไร ความจริงทุกคนก็รู้ว่าไม่ใช่แน่นอน กฎหมายมีก็ต้องทำตามเท่านั้นเองเชื่อว่าจะเข้าใจในทิศทางเดียวกันเพราะกำลังดูแลบุตรหลานให้ปลอดภัยจากสิ่งเหล่านี้

ทั้งนี้ในรัศมี 1 กิโลเมตรที่กำหนดจากรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะต้องเป็นแนวเดียวกันไปตลอดช่วง โดยวัดจากรั้วประตูคณะ เกษตรฯ มา 1 กม.ตามถนนสุเทพ จะถึงแยกโรงพยาบาลประสาท และหากไปทางทิศใต้ตามถนนคันคลองชลประทานจะถึงโรงแรมศิรินาถการ์เด้น ถ้าฝั่งทิศตะวันออกก็จะถึงวัดเจ็ดยอด และถ้าไปทางทิศตะวันตกจะถึงบ้านช่างเคี่ยน โดย มช.ทำแผนที่และพิกัดให้เรียบร้อย เพื่อให้เกิดความชัดเจนและให้แต่ละหน่วยงานสามารถเข้าไปตรวจสอบปฏิบัติงานได้ง่าย

นอกจากนี้ยังได้ประชุมเพื่อจัดระเบียบตามคำสั่ง คสช. ฉบับที่ 22/2558 โดยเฉพาะการกำหนดพื้นที่ใกล้เคียงที่ติดต่อกับสถานศึกษา โดยสถานประกอบการที่มีใบอนุญาตของกรมสรรพสามิตทั้งที่อยู่ใกล้ ติดและถัดไปจากสถานศึกษา ให้ดูเจตนารมณ์ของประกาศที่ป้องกันให้นักเรียน นักศึกษาหรือคนที่มีสิทธิซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ยากขึ้น โดยให้ทางปกครองโดยอำเภอ ตำรวจ สรรพสามิต สาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดไปหารือและกำหนดเขตพื้นที่และเสนอให้ ผวจ.เชียงใหม่พิจารณาเพื่อลงนามเป็นคำสั่งและประกาศของจังหวัด ภายในวันที่ 20 ก.ย.นี้  คำสั่งนี้หากร้านค้า สถานบริการหรือสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ กระทำผิดจะถูกสั่งปิด 5 ปีและจะไม่มีการอนุญาตให้เปิดสถานบริการหรือสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการในจุดนั้นได้อีก

ด้านนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ปลัด จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า สำหรับคำสั่ง คสช.ฉบับที่ 22/2558 ที่จะมีการโซนนิ่งสถานบริการและสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการในพื้นที่ถัดไปจากสถานศึกษานี้ โทษรุนแรงกว่า Campus Safety Zone โดยไม่ให้จำหน่ายสุราและมีเสียงดนตรีรบกวนผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง ตามประกาศนี้จะปกป้องดูแลสิทธิ์ผู้ที่อยู่ในวัยเรียนด้วย โดยโครงการ Campus Safety Zone นี้จะขยายผลสู่พื้นที่อำเภอทุกพื้นที่ด้วย ระหว่างนี้ให้นายอำเภอ ปกครองพื้นที่ ตำรวจและเกี่ยวข้องได้สำรวจในพื้นที่เพื่อจัดทำ Zoning ต่อไป.