หน้าหลัก » ข่าวหน้า 1 - อาชญากรรม

“จำรูญ เร่งถนอมทรัพย์” และ “อินตา นามแก้ว” พ่อดีเด่นแห่งชาติ จ.เชียงใหม่ ประจำปี 2557

Author by 5/12/14No Comments »

     จำรูญ copy           นายกเทศมนตรีตำบลหางดง  และประธานสันนิบาตเทศบาล จ.เชียงใหม่ “จำรูญ เร่งถนอมทรัพย์” และ “อินตา นามแก้ว”ได้รับการคัดเลือกให้เป็นพ่อดีเด่นแห่งชาติ .เชียงใหม่ ประจำปี 2557 เข้ารับเกียรติบัตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติที่อาคารใหม่สวน อัมพร กรุงเทพฯ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าคณะกรรมการคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ จ.เชียงใหม่ ที่ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผวจ.เชียงใหม่ แต่งตั้งได้ประกาศรายชื่อพ่อดีเด่น ประจำปี 2557 โดยได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติตรงตามที่สมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษาผู้จัดงานวันพ่อแห่งชาติกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลการพิจารณาพ่อตัวอย่างแห่งชาติ จ.เชียงใหม่ ประจำปี 2557 จำนวน 2 คน ได้แก่ นายจำรูญ เร่งถนอมทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลหางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ประธานสันนิบาตเทศบาล จ.เชียงใหม่ และนายอินตา นามแก้ว โดยทั้ง 2 คนเดินทางเข้ารับเกียรติบัตรพ่อตัวอย่างแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2557 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร

ขณะที่พ่อตัวอย่าง  จ.เชียงใหม่ ประจำปี 2557 อีกจำนวน 10 คน คือ นายสัญญา รักชาติ ,นายธวัช นะติกา,นายปานเทพ ชมพูรัตน์,นายอรุณ ขาวสะอาด,  พ.อ.รณกร สุดด้วงแก้ว,นายวสันต์ วงศ์สกุล,นายประกาศิต สังข์แก้ว,นายยงยุทธ จันทวรรณ์, นายพิบูลย์ สังหสันติ และร.ต.ต.บุญธรรม ปันอินทร์ ทั้งหมดได้เข้ารับเกียรติบัตรพ่อตัวอย่าง จ.เชียง ใหม่ เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2557 เวลา 09.00 น. ในพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราชประจำปี 2557 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.