หน้าหลัก » ข่าวหน้า 1 - อาชญากรรม

ชม. ขอกว่าหมื่นล้าน โครงการพัฒนานำมาปัดฝุ่นใหม่ เตรียมเสนอ ครม.สัญจร

Author by 12/06/15No Comments »

       thainews180         เชียงใหม่สบโอกาสทอง ผู้ว่าฯสั่งปัดฝุ่นโครงการที่เป็นมติ ครม.เดิม มูลค่าหลายหมื่นล้านที่ไม่คืบเสนอ ครม. สัญจร พร้อมโครงการพัฒนาใหม่ที่   สอดรับนโยบายรัฐบาลอีกเพียบ คาดหวังให้เกิดผลรูปธรรมมากกว่าอดีต

เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 12 มิ.ย. 2558 นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผวจ. เชียงใหม่ ได้พบปะสื่อมวลชนในกิจกรรมไม่เป็นทางการ “จิบกาแฟ แถกับสื่อ” ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพูดคุยถึงประเด็นที่เชียงใหม่เตรียมเสนอให้คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาในโอกาสที่มาประชุมนอกสถานที่หรือ ครม.สัญจรช่วงวันที่ 29-30 มิ.ย.นี้ ที่ จ.เชียงใหม่ นับเป็นครังที่ 2 ของปีนี้  โดยมีนายนาวิน สินธุสอาด รอง ผวจ.พร้อมด้วยนายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสำนักงานจังหวัด และส่วนราชการเข้าร่วม             โดย ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า จ.เชียงใหม่ได้เตรียมพร้อมรองรับการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี นอกสถานที่ หรือ ครม. สัญจรครั้งนี้ทุกด้าน ทั้งความปลอดภัย การอำนวยความสะดวกต่างๆ ต้องถือว่า เป็นความโชคดีและโอกาสสำคัญ สำหรับ จ.เชียงใหม่ ที่จะได้นำเสนอประเด็นการพัฒนา หรือข้อราชการใด ที่จะเป็นประโยชน์กับเชียงใหม่ ตามธรรมเนียมที่มีการปฏิบัติว่า จะมีการให้จังหวัดที่จัดประชุมและกลุ่มจังหวัด ได้นำเสนอโครงการพัฒนาให้รัฐมนตรีได้ทราบและพิจารณาด้วย ในโอกาสสำคัญนี้ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงาน เตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาต่างๆ ที่เป็นมติคณะรัฐมนตรีก่อนหน้านี้ น่าจะมีมูลค่าหลายหมื่นล้านบาท เพื่อสรุปความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรค ให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบ เพื่อจะได้ดำเนินการขับเคลื่อนให้เกิดความสำเร็จเป็นประโยชน์กับชาวบ้าน รวมถึงโครงการพัฒนาที่สำคัญใหม่ๆ ที่สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล เช่น เตรียมเสนอโครงการจัดทำระบบขนส่งมวลชนเมืองเชียงใหม่รองรับการ ขยายเมือง แก้ปัญหาจราจร การแก้ไขปัญหา ด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ทั้งเรื่องน้ำ ป่าไม้ ขยะ เป็นต้น โดยในวันที่ 15 มิ.ย. นี้ จะมีการประชุมทุกภาคส่วน เพื่อสรุปข้อมูลทุกด้าน และวันเดียวกันนี้ ทางคณะส่วนล่วงหน้าของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี ได้เข้ามาตรวจพื้นที่ สถานที่จัดประชุมที่ จ.เชียงใหม่ รวมถึงจุดที่นายกรัฐมนตรีและคณะจะลงพื้นที่ตรวจงาน                   ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า สำหรับโครงการที่จะมีการนำเสนอที่สำคัญคือ ด้านเศรษฐกิจมีโครงการพัฒนาระบบขนมวลชนส่งสาธารณะรองรับระบบรถไฟความเร็วสูงจาก กทม.และโครงข่ายคมนาคมในภาคเหนือ การสร้างอ่างเก็บน้ำแม่เหียะ ตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแม่เหียะน้อย เพื่อการอุปโภค บริโภคและเกษตรกรรม เป็นแหล่งน้ำสำหรับส่งให้หน่วยงาน โครงการหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สวนสัตว์ และประชาชนได้ใช้ประโยชน์ รวมทั้งเป็นแหล่งเติมน้ำให้คลองแม่ข่า ที่ปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่ไม่ใช่คลองระบายน้ำแต่เป็นคลองที่มีน้ำใสและไหลตลอดปี มีแผนตลอดเวลา โครงการจัดการขยะครบวงจรที่จะมีเรื่องโรงงานแปรรูปขยะเป็นพลังงาน นอกจากนั้นมีโครงการทางจักรยาน ซึ่งขณะนี้ จ.เชียงใหม่มีทางจักรยานที่สวยงาม สำหรับนักปั่นและนักวิ่งออกกำลังกาย จากศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ฯ ไปจนถึงห้วยตึงเฒ่า การก่อสร้างแล้วเสร็จไปช่วงหนึ่งแล้ว และคาดจะเสร็จสมบูรณ์ในปลายเดือน มิ.ย.นี้ หรือต้นเดือนหน้า โดยจังหวัดได้รับการสนับสนุนงบประมาณราว 20 ล้านบาท จาก รมว.คมนาคมที่เดินทางมาราชการ จ.เชียงใหม่เมื่อปีที่ผ่านมา เมื่อแล้วเสร็จจะเป็นเส้นทางจักรยานที่สมบูรณ์แบบพร้อมทางเดิน วิ่ง ขนานกัน และมีที่กั้นป้องกันรถมอเตอร์ไซด์ เปิดเฉลิมฉลองพร้อมการจัดงานปั่นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ นางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 16 ส.ค.2558 พร้อมกันทั่วประเทศ แต่การเสนอเส้นทางจักรยานต่อ ครม. คือ เส้นทางจักรยานรองรับการท่องเที่ยวที่เวียงท่ากาน และเส้นทางจักรยานรอบคูเมืองเชียงใหม่

นอกจากนั้นมีโครงการสร้างถนนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นเชียงใหม่ เชียงราย และลำปางจาก 4 เลน เดิมที่เคยเสนอทำมอร์เตอร์เวย์ โครงการทำถนนเชื่อมต่อระบบเดิมกรณีสร้างถนนทะลุจากแยกสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดไปออกที่กองบิน 41 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ถนนเส้นคลองชลประทานจากสนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปีไปแม่ริม เส้นทางรถไฟเพื่อการท่องเที่ยว เชียงใหม่-ลำพูน-ลำปาง ท่าอากาศยานเชียงใหม่แห่งที่ 2 การพัฒนาระบบฝังเมืองรองรับพื้นที่เศรษฐกิจแนวชายแดนกรณีจุดผ่อนปรน ช่องหลักแต่ง กิ่วผาวอก เป็นต้น

อีกทั้งได้มอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ นายอำเภอทุกแห่ง สำรวจโครงการใหญ่ที่เคยศึกษา หรือเกี่ยวข้องกับมติ ครม.เดิม ที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนแต่ยังคั่งค้างอยู่และต้องการให้รัฐสนับสนุน ส่วนมากมีมูลค่าสูง หลายโครงการรวมหลายหมื่นล้านบาท นำมาเสนอให้ ครม.ทราบเพื่อจะได้ทำต่อให้สำเร็จ เนื่องจากหาก ครม.เห็นชอบจะทำให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณเร็วขึ้น ที่สำคัญต้องให้เกิดผลเป็นรูปธรรมกว่าอดีต  สำหรับโครงการขนส่งมวลชนสาธารณะ เป็นเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นนำร่องในระยะอันใกล้นี้เพื่อเดินหน้าในระดับต่อไปให้เป็นผลสำเร็จ โดยจะขอให้สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร มาศึกษาและออกแบบระบบขนส่งมวลชน จ.เชียงใหม่ เพื่อทำ ไม่ต้องศึกษาแบบเดิมอีกเอาผลศึกษาปี 2549 มาปรับได้  ที่ผ่านมาได้มีการศึกษามามากแล้ว ทั้งระบบ รถราง รถฟ้า รถบีอาร์ที แทรม แต่ยังไม่มีการลงมือสร้างจริง โดยจังหวัดจะขอตั้งงบประมาณดำเนินการในปีหน้า ทำเป็นรถรางไฟฟ้าขนาดใหญ่ ฝังรางบนถนนรถยนต์สามารถใช้ถนนร่วมได้ และให้ส่วนกลางมาศึกษาและออกแบบอันจะสอดรับกับรถไฟความเร็วสูง เป็นระบบรองรับการเดินทางของประชาชนให้มีความสะดวกยิ่งขึ้น

ขณะเดียวกัน รถสองแถว รถสี่ล้อแดง รถตุ๊กๆ จะมีอยู่ ถือเป็นบริการสาธารณะที่เป็นเอกลักษณ์ของ จ.เชียงใหม่ เป็นอาชีพของคนกลุ่มหนึ่ง และพยายามให้ประชาชนมีทางเลือกในการเดินทาง ทราบว่า สนข.มีงบประมาณ 25 ล้านบาทที่จะศึกษาให้ออกแบบไป                ผวจ.เชียงใหม่ยังได้ กล่าวถึงเรื่องอื่นๆ ที่สื่อมีความเป็นห่วงด้วย เช่น ปัญหาการจัดการขยะ ที่กำลังเป็นปัญหาในทาง จัดการกรณีโซนกลาง ที่มีการสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลค่ากว่า 400 ล้านบาทที่ ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด ที่ยังไม่สามารถเปิดบริการเพราะเกิดการต่อต้าน ขณะนี้จึงทำให้มีการจัดการขยะที่ไม่ครบวงจร มีการนำไปเร่ทิ้งตามจุดต่างๆ และมีการสร้างเครือข่ายผลประโยชน์ของกลุ่มการเมือง เรื่องนี้กำลังให้นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รอง ผวจ.เชียงใหม่ เร่งติดตามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เรื่องของขยะจังหวัดมีการเสนอให้ ครม.สัญจร ได้พิจารณาด้วย ทั้งนี้ ผวจ.กล่าวว่า ล่าสุดมีเอกชนจากประเทศศรีลังกา มานำเสนอรูปแบบการจัดการขยะเป็นระบบปิด แล้วทำให้เกิดพลังงานนำไปใช้ประโยชน์ ได้ โดยจะขอสัมปทานดำเนินการ 25 ปี แต่จะต้องมีขยะเข้าสู่ระบบวันละ 400 ถึง 500 ตัน พื้นที่จัดการ 40 ไร่ ขณะนี้ได้ขอให้ทางนักวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ามาร่วมศึกษาเพื่อที่จะสามารถนำไปต่อยอดได้ รวมทั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้วย คาดว่า น่าจะมีโอกาสเป็นไปได้มาก เพราะต้นทุนไม่สูงแต่เกิดมูลค่าและประโยชน์สูง จากการจัดการขยะ ซึ่งปัจจุบันแต่ละท้องถิ่น ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะตามระบบจ้างเอกชน ตันละ 1,700- 1,800 บาท.