หน้าหลัก » ข่าวหน้า 1 - อาชญากรรม

ชม.ยื่นอุธรณ์ งบซื้อผ้าห่ม! อากาศแปรปรวนอุณหภูมิลดต่ำลง

Author by 12/01/15No Comments »

thainews180             สภาพอากาศยังแปรปรวน มีฝนตกและหนาวเย็น อุตุเผย 11-13 ม.ค. อุณหภูมิจะลดลง 6-8 องศาเซลเซียส 14-15 ม.ค. อุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อย ขณะที่เชียงใหม่ประกาศภัยหนาวครบ 25 อำเภอแล้วคนเดือดร้อนกว่า 1.9 ล้านคน ขอขยายวงเงินซื้อผ้าห่ม 33 ล้านได้มา 6.7 ล้าน ยื่นอุทธรณ์ขอเพิ่มต่อ

เมื่อวันที่ 11 ม.ค.58 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือแจ้งว่า ระยะนี้อุณหภูมิจะลดลง 4-6 องศาเซลเซียส โดยมีฝนเป็นแห่งๆ ร้อยละ 20 ของพื้นที่ ส่วนมากทางด้านตะวันออกของภาค ทางตอนบน อากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 11-15 องศาเซลเซียส ทางตอนล่าง อากาศเย็น อุณหภูมิต่ำสุด 16-18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 23-30 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 3-10 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-25 กม./ชม. โดยระหว่างวันที่ 11-13 ม.ค. อุณหภูมิจะลดลง 6-8 องศาเซลเซียส ตอนบนของภาค อากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 12-16 องศาเซลเซียส ส่วนทางตอนล่างของภาค อากาศเย็น อุณหภูมิต่ำสุด 16-18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 25-29 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวจัด และมีน้ำค้างแข็งบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 2-6 องศาเซลเซียส ลมแปรปรวน ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

หลังจากนั้นในช่วงวันที่ 13-17 ม.ค. บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป อุณหภูมิจะลดลงได้ 4-6 องศาเซลเซียส สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้ และอ่าวไทย ยังคงมีกำลังแรง และในช่วงวันที่ 14-15 ม.ค. อุณหภูมิจะสูงขึ้น โดยระยะนี้สภาพอากาศแปรปรวน เกษตรกรควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยหากร่างกายปรับตัวไม่ทัน สำหรับผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรดูแลอุณหภูมิภายในโรงเรือนอย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็วป้องกันสัตว์เลี้ยงปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย ส่วนบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด และมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ เกษตร กรควรระวังและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับพืชผลทางการเกษตร โดยใช้ตาข่ายตาถี่คลุมเหนือทรงพุ่มของพืช เพื่อลดการสูญเสียความร้อนจากดินในตอนกลางคืน ช่วงที่อุณหภูมิลดลง เกษตรกรควรคลุมดินบริเวณโคนต้นพืชด้วยวัสดุสีเข้มเพื่อรักษาอุณหภูมิดินในเวลากลางคืน

อย่างไรก็ตาม นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รอง ผวจ.เชียงใหม่เปิดเผยว่า จากสภาพอากาศแปรปรวนและหนาวเย็นทำให้เชียงใหม่ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติหนาวครบทั้ง 25 อำเภอ ครอบคลุม187 ตำบล 1,919 หมู่บ้าน เดือดร้อน 446,571 ครัวเรือน 1,968,606 คน ทางจังหวัดได้แจ้งขอขยายวงเงินเพื่อจัดซื้อผ้าห่มเครื่องกันหนาวแก่ราษฎรต่อกรมบัญชีกลางจำนวน 33,235,370 บาท ได้รับการอนุมัติล่าสุด 6,700,000 บาท จึงได้ยื่นอุทธรณ์เพื่อขอเพิ่มตามจำนวนหลังประกาศพื้นที่ประสบภัยครับทั้งหมดเนื่องจากอากาศหนาวเย็นอุณหภูมิต่ำว่า 15 องศาเซลเซียส นานติดต่อกันเกิน 3 วัน ซึ่งทางจังหวัดก็ได้ระดมให้การช่วยเหลือผู้เดือดร้อนโดยเน้นในพื้นที่ห่างไกลและเดือดร้อนรุนแรงก่อน รวมทั้งผู้ยากไร้ คนชรา เด็กเล็กด้อยโอกาส เป็นต้นแต่ยอดแจก ผ้าห่มล่าสุดมีเพียง 3-4 หมื่นชิ้นเท่านั้น.