หน้าหลัก » ข่าวหน้า 1 - อาชญากรรม

ชม. เชือดสถานบริการ สั่งปิดยาว 11 แห่ง

Author by 1/03/16No Comments »

  นายปวิณ        ผวจ.เชียงใหม่ ลงนามในคำสั่งปิดสถานประกอบการ จำนวน 9 แห่ง ระยะยาว กำหนด 5 ปี ตามคำสั่ง คสช.ฐานจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี  และอาศัยอำนาจประกาศคณะปฏิวัติสั่งปิดสถานประกอบการอีก 2 แห่ง มีกำหนดแห่งละ 7 วัน  ในความผิดเดียวกัน

ผู้สื่อข่าวรายงาน  ในการประชุมคณะ กรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่  และคณะ กรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดเชียงใหม่  เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 29 ก.พ.นี้  ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัด  โดยมี  นายมงคล สุกใส  รอง ผวจ.เชียงใหม่  เป็นประธานการประชุม  เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามยาเสพติด และการป้องกันปราบปรามคดีอาชญากรรมของจังหวัด  ในห้วงเดือน ก.พ.59

ผู้แทนสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) ภาค 5 แถลงถึงสถานการณ์ยาเสพติดในช่วงที่ผ่านมาว่า  ขบวนการค้ายาเสพติดยังมีการลักลอบน้ำเข้าในพื้นที่ภาคเหนืออย่างต่อเนื่อง  เพื่อเป็นทางผ่านส่งต่อไปยังประเทศมาเลเซีย  ผู้ลักลอบลำเลียงมีอายุน้อยลงต่ำกว่า 20 ปี  ที่บริเวณท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาติดกับชายแดนด้าน อ.แม่สาย จ.เชียงราย  มีการจับกุมชาวไทยใหญ่ลำเลียงยาบ้ารายใหญ่จำนวน 63 ล้านเม็ด  นายทุนเป็นคนลาว  และยังมียาบ้าค้างสต๊อคอยู่ตามแนวชายแดนด้าน จ.เชียงราย  จำนวนมหาศาล

ขณะที่  นายวิโรจน์ ดวงสุวรรณ  ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  รายงานถึงการจัดระเบียบสังคมห้วงเดือน ก.พ.ต่อที่ประชุมว่า  นายปวิณ ชำนิประศาสน์  ผวจ.เชียงใหม่  ได้ลงนามในคำสั่งปิดสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการจำนวน 9 แห่ง  ตั้งอยู่ในเขต อ.เมืองเชียงใหม่  ประกอบด้วย ร้านดั๊ก, ร้านลิงลม,ร้านเซเว่นพาวน์ค, ร้านนี่แหละชีวิต,  ร้านเอ็มแบงค์, ร้านแจ๊คแวนบาร์,   ร้านลิฟวิ่งลม, ร้านกู๊ดมอร์นิ่ง และ ร้านพีอาร์คาราโอเกะ

ทั้ง 9 ร้านถูกสั่งปิดมีกำหนดแห่งละ 5 ปี  ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความแห่งชาติ 22/2558  ในความผิดฐานจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์  และเคยทำความผิดซ้ำซาก  ถูกจับดำเนินคดีมาแล้วหลายครั้ง  จึงถูกลงโทษในสถานหนัก

นอกจากนี้ ผวจ.เชียงใหม่  ยังลงนามในคำสั่งปิดสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการอีก 2 แห่ง คือ เจ๊เฟยในความผิดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และ  ร้านกรุ่นกลิ่นนม  ในความผิดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกเหนือจากเวลาที่กฎหมายกำหนด  ทั้งสองร้านถูกสั่งปิดมีกำหนดแห่งละ 7 วัน  อาศัยอำนาจตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 50 ลงวันที่ 15 ม.ค.2502

นายมงคลขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายและมีหน้าที่รับผิดชอบ  ได้เข้มงวดกวดขันเกี่ยวกับเรื่องการจัดระเบียบสังคมทุกพื้นที่  ให้เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย  ไม่ก่อให้เกิดปัญหาสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน  และไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย.