หน้าหลัก » ข่าวหน้า 1 - อาชญากรรม

ช่วยชาวนาเชียงใหม่ จ่ายครบ งบ 400 ล้าน

Author by 10/12/14No Comments »

   thainews180       เกษตร .เชียงใหม่ สรุปผลตรวจสอบคุณสมบัติชาวนา กว่า 51,000 ครัวเรือน ส่งให้ ดีเอสไอ  สตง. คัดกรอง ก่อนมอบ ... จ่ายเงินไร่ละพัน ตอนนี้ตรวจสอบผ่านแล้วกว่า 49,000 ครัวเรือน โดย ...จ่ายแล้วกว่า 156 ล้านบาท หรือกว่าร้อยละ 52 คาดจ่ายครบสิ้นปีนี้ ใช้เงินร่วม 400 ล้าน

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.2557 ในการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ ของ จ.เชียงใหม่ ที่ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลาง จ.เชียงใหม่ นายสมพล แสนคำ เกษตร จ.เชียงใหม่ ได้แถลงถึงความคืบหน้าการดำเนินการมาตรการมอบเงินช่วยเหลือชาวนาเพื่อลดต้นทุนการผลิตไร่ละ 1,000 บาทแต่ไม่เกิน 15 ไร่ ถ้ามีที่น่ากว่า 15 ไร่ ให้ได้รับการช่วยเหลือเพียงครอบครัวละ 15,000 บาท เพื่อช่วยเหลือ ชาวนาให้มีรายได้เพียงพอ ต่อการดำรงชีพ ซึ่งรัฐบาล มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับกระทรวงการคลัง โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบข้อมูลของเกษตรกรชาวนาให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน โปร่งใสเป็นธรรม และตรวจสอบได้

เกษตร จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า  จากข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/2558 เพื่อเป็นฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และการดำเนินการตามมาตรการของรัฐบาล  ณ วันที่ 8 ธ.ค. 2557 เชียงใหม่มีเกษตรกรชาวนาที่ลงทะเบียนไว้ทั้งสิ้น 51,446 ราย จำนวน 96,652 แปลง เป็นพื้นที่ปลูก 392,614.75 ไร่ ขณะนี้ได้สรุปข้อมูลผลการตรวจสอบคุณสมบัติ พร้อมส่งให้ทางเจ้าหน้าที่ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) ดีเอสไอ และหน่วยงานเกี่ยวข้อง ลงพื้นที่มาตรวจสอบกรณีการสวมสิทธิและป้องกันการทุจริต เบื้องต้นยังไม่พบสิ่งผิดปกติ แต่มีกรณีเจ้าของที่นาและผู้เช่าซ้ำซ้อนกันอยู่ส่วนหนึ่ง จะต้องนำไปพิจารณาตามข้อเท็จจริงต่อไป ก่อนส่งให้กับ ธ.ก.ส.พิจารณาให้เงินชดเชยตามขั้นตอน ขณะนี้มีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวใน จ.เชียงใหม่ได้รับการออกใบรับรองเกือบครบทั้งหมดแล้ว

โดยชาวนาผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวแล้ว 49,817 ราย จำนวน  93,741 แปลง พื้นที่ 380,213.25 ไร่ ส่งขัอมูลให้คณะทำงานตรวจสอบสิทธิ์แล้วจำนวน 49,176 ราย  91,948 แปลง พื้นที่ 373,524.50 ไร่ ผ่านการตรวจสอบรับรองจากคณะกรรมการบริหารมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มี รายได้น้อยระดับอำเภอจำนวน  44,466 ครัวเรือน 84,162 แปลง พื้นที่ 350,510.25 ราย ส่งข้อมูลให้ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่จำนวน  44,466 ราย ตามผลการตรวจสอบรับรองของคณะ กรรมการบริหารมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยระดับอำเภอ คาดว่าน่าจะทยอยจ่ายเงินให้ครบประมาณต้นปีหน้า ซึ่งใน จ.เชียงใหม่จะใช้งบประมาณไม่น้อยกว่า 380-390 ล้านบาทในการชดเชยครั้งนี้

ด้าน นายประถม ทันใจ ผู้ช่วย ผอ. สำนักงาน ธ.ก.ส. จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยนายกฤษฎา พวงเกตุแก้ว พนักงานบริหารสินเชื่อ 8 สำนักงาน ธ.ก.ส.เชียงใหม่ ได้ร่วมกันให้ข้อมูลการจ่ายเงินตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรชาวนา ตามนโยบายของรัฐบาล หลังจากได้รับข้อมูล เกษตรกรที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจากเกษตรจังหวัด โดย จ.เชียงใหม่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา ได้โอนเงินให้เกษตรกรไปแล้วเกินร้อยละ 52 คาดว่า จะโอนเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธ.ค.นี้ ล่าสุดข้อมูลเกษตรกรที่อยู่ในบัญชีเพื่อโอนเงินจำนวน 38,577 ราย 274,350 ไร่ เป็นเงิน 274,350,000 บาท ทำการโอนไปแล้ว 20,183 ราย 156,782.8 ไร่ เป็นเงิน 156,782,750 บาท.