หน้าหลัก » ข่าวหน้า 1 - อาชญากรรม

ดร.จุไรรัตน์ วอนสนับสนุนปฏิบัติหน้าที่ สปช.

Author by 8/10/14No Comments »

    จุไรรัตน์            สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สนช.) จ.เชียงใหม่ เผยพร้อมปฏิบัติงานเพื่อร่วมพัฒนาเชียงใหม่ วอนทุกภาคส่วนช่วยสนับสนุน เตรียมไปรับเอกสารการทำงานตามนโยบายนโยบายบิ๊กตู่”              

          เมื่อเวลา 15.30 น.วันที่ 7 ต.ค.2557 ที่ห้องทำงานชั้น 3 สำนักงาน กกต.ประจำ จ.เชียงใหม่ ดร.จุไรรัตน์ จุลจักรวัฒน์ กกต.ประจำ จ.เชียงใหม่ ซึ่งได้เสนอตัวให้คณะกรรมการสรรหาประจำ จ.เชียงใหม่ คัดสรรติดเป็น 1 ใน 5 แล้วถูกส่งรายชื่อให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จนได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) จ.เชียงใหม่ ได้เผยกับผู้สื่อข่าวว่าหลังจากได้รับการสรรหาเบื้องต้นในวันที่ 10 ต.ค. นี้จะเดินทางไป รายงานตัวที่กรุงเทพฯ พร้อมรับเอกสารข้อมูลในการทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมร่วมกับคณะ สปช. ทั้งหมด จากนั้นจะได้นำข้อมูลเอกสารต่างๆที่ได้รับมาศึกษาวิเคราะห์ เพื่อวางกรอบในการทำงาน เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ตามที่ตั้งใจไว้ การทำงานหากจะมีความสำเร็จตามลำพังคนเดียว คงจะไม่สามารถทำได้ ดังนั้นจึงขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนภายในจังหวัด ช่วยสนับสนุนชี้แนะแนวทางในการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ในทุกด้าน

นอกจากนี้จะตั้งผู้ที่มีวุฒิภาวะ ผู้มีประสบการณ์ ผู้มีความรู้ความสามารถมาเป็นคณะทำงาน โดยยึดประโยชน์ของชาติเป็นหลัก รวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อที่จะให้การปฏิรูปประเทศเป็นผลสำเร็จอย่างยั่งยืน ตามนโยบาย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช.เป็นความตั้งใจของตนที่จะตอบแทนบุญคุณของแผ่นดิน และสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่รักยิ่ง ของปวงชนชาวไทยทุกคน

ส่วนงาน กกต.ที่ตนปฎิบัติหน้าที่อยู่ในขณะนี้  ปกติก็มีการประชุมเดือนหนึ่งไม่เกิน 2 ครั้ง หากงานในตำแหน่ง สปช.ที่ตนได้รับมามีมากจนกระทบการทำงาน พร้อมที่จะลาออกจาตำแหน่ง กกต.ประจำ จ.เชียงใหม่.