หน้าหลัก » ข่าวหน้า 1 - อาชญากรรม

นมโรงเรียนบูด อบต.เต้นแจ้งบริษัทหวั่นเป็นอันตรายกับเด็กนักเรียน

Author by 8/09/15No Comments »

  thainews250              เจออีกแล้วนมบูด หลังโรงเรียนรับมอบจาก อบต.ให้นำมอบให้ เด็ก    นักเรียนดื่ม ตามโครงการนมโรงเรียน ทางด้านนายก  อบต.ปิงหลวง สั่งหยุดแจกนม พร้อมส่งคืนบริษัทผู้ผลิต หวั่นเป็นอันตรายกับเด็กนักเรียน

เมื่อ วันที่ 7 ก.ย. 58  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ครู และอาจารย์โรงเรียนบ้านน้ำลี ต.ปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน ได้เก็บนมโรงเรียนบรรจุกล่องขนาด 200 ซีซี ผลิตโดยบริษัทเอกชนรวมทั้งหมด  9 หีบ จำนวน 400 กล่อง ที่ได้รับสนับสนุน จากอบต.ปิงหลวง เพื่อให้นำมาแจกจ่ายแก่ เด็กนักเรียนในโรงเรียนดื่ม ตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนของรัฐบาล  หลังตรวจสอบพบว่า มีสภาพนมบูด เป็นก้อนเหนียวข้น มีกลิ่นเหม็น ทั้งที่ตัวกล่องระบุวัดหมดอายุ วันที่ 21 ก.พ.2559

โดย นางพิมพ์ภัทรา เปี่ยมจิตเมตต์ รักษาการ ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำลี และ น.ส.วิไลวรรณ กองนันท์ ครูในโรงเรียน เปิดเผยว่า นมที่ได้รับการสนับสนุน ทุกครั้งที่นำมาพบว่า จะมีนมบูดปะปนมาในกล่องทุกครั้ง แต่ครั้งนี้มีจำนวนมาก โดยใน 1 หีบ ซึ่งมี 48 กล่อง จะพบมีคุณภาพดีอยู่ 1-2 กล่องเท่านั้น นอกนั้นบูดหมด ไม่กล้าให้เด็กดื่ม เนื่องจากไม่มั่นใจว่านมจะใกล้เสีย หรือมีคุณค่าทางอาหารเหมาะสำหรับเด็ก และนอกจากนั้นพบว่า ยังมีอีก 2 โรงเรียนได้แก่โรงเรียนปิงใน และ โรงเรียนปิงหลวง ได้รับนมสนับสนุนจาก อบต. ปิงหลวง เช่นกัน มีนมบูดเน่าในลักษณะเดียวกัน โดยทางโรงเรียนได้แจ้งไปยัง อบต.แล้ว ได้รับแจ้งว่า ทางบริษัทจะรับเปลี่ยนให้ แต่ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้ตระหนักว่า เด็กควรจะได้ดื่มนมที่มีคุณค่าทางโภชนาการ จะส่งผลให้พัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็กเป็นไปอย่างเต็มศักยภาพ และที่สำคัญเรื่องความปลอดภัย จึงต้องการสะท้อนปัญหา เพื่อให้มีการตรวจสอบ

ทางด้าน นายทองทรัพย์ โนทะ นายก อบต.ปิงหลวง หลังทราบเรื่อง ได้แจ้ง ให้ทุกโรงเรียนจำนวน 10 แห่ง ซึ่งได้รับสนับสนุนโรงเรียน ให้หยุดแจกจ่ายนมแก่เด็กนักเรียน พร้อมเก็บนมกลับตรวจสอบและทำหนังสือแจ้งส่งนมคืนไปยังบริษัท สำหรับนมโรงเรียนทั้งหมด ทาง อบต.ปิงหลวงได้สั่งซื้อจากบริษัทองค์การส่งเสริมโคนม แห่งประเทศไทย (อสค.) และ อสค.ได้มอบอำนาจให้บริษัท 2 แห่ง ใน จ.เชียงใหม่ และ จ.ลำปาง เป็นผู้แทนจำหน่ายแก่ อบต.ปิงหลวง โดยนมโรงเรียน ได้รับจากบริษัท เมื่อช่วงต้นเดือนส.ค. 2558 และระบุวันหมดอายุ เดือน ก.พ. 2559 จึงได้แจกจ่ายไปในแต่ละโรงเรียน และไม่คาดคิดว่าข้างในกล่องบรรจุจะเป็นนมเน่าบูดไม่ได้คุณภาพ

สำหรับโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เป็นโครงการที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้น เพื่อแก้ปัญหาการขาดสารอาหาร ในเด็กนักเรียน และด้วยเห็นว่า เด็กควรจะได้ดื่มนม ซึ่งเป็นอาหารธรรมชาติ ที่มีความสมบูรณ์ และมีคุณค่าทางโภชนาการสูง อันจะส่งผลให้พัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็ก เป็นไปอย่างเต็มศักยภาพ ประ กอบกับ รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ให้สามารถขายน้ำนมดิบได้ และเป็นการส่งเสริมการใช้ผลผลิตภายในประเทศ จึงได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กนักเรียนได้ดื่มนมอย่างจริงจัง.