หน้าหลัก » ข่าวหน้า 1 - อาชญากรรม

บุญเลิศอัด 20 ล้าน ช่วยเหลือภัยหนาว ลุยแจก ธ.ค.นี้ ในพื้นที่ 10 อำเภอ

Author by 12/12/14No Comments »

   thainews180             อบจ.เชียงใหม่จัดงบจัดซื้อผ้าห่ม เครื่องกันหนาวรับมือภัยหนาวปีนี้ 20 ล้านบาทโดยจะแจกให้แล้วเสร็จภายในเดือนธ..นี้ ในพื้นที่ประกาศประสบภัย 10 อำเภอแรกรวมจุดห่างไกล ยอมรับแต่ละปีช่วยไม่ทั่วถึงเพราะงบจำกัดและมีระเบียบมากขึ้น พร้อมเตรียมงบรับมือช่วงแล้งอีกไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท ด้านพ่อเมืองเชียงใหม่เผยระดมช่วยประชาชนที่ประสบภัยหนาวเต็มที่ พร้อมห่วงปัญหาหมอกควันรุนแรงเพราะอากาศแล้งจัด

เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.2557 นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายก อบจ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ภัยหนาวที่กำลังเกิดขึ้นขณะที่ประเมินแล้วว่าปีนี้น่าจะค่อนข้างรุนแรงกว่าปีผ่านมา เพราะสภาพอากาศส่งสัญญาณตั้งแต่ต้นฤดู และเชียงใหม่จากการสำรวจทั้ง 25 อำเภอพบว่า ประชาชนเชียงใหม่ร้องขอผ้าห่มและอุปกรณ์กันหนาวจำนวนมากกว่า 3.3 แสนชิ้น ในส่วนของอบจ.เชียงใหม่ มีงบประมาณจัดสรรไว้สำหรับภัยหนาว 20 ล้านบาท โดยจะจัดซื้อได้ 5 หมื่นถึง แสนชิ้น โดยจะเร่งแจกอย่างรวดเร็วที่สุด เพื่อให้ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวได้รับทันใช้ภายในเดือนธ.ค.นี้ให้แล้วเสร็จทั้งหมด โดยจะเริ่มที่อำเภอที่ประกาศภัยพิบัติหนาวก่อน แล้วจึงแจกอำเภออื่น ๆ การแจกผ้าห่มและอุปกรณ์กันหนาว จะประสานกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ. เชียงใหม่ก่อน เพื่อป้องกันการแจกที่ซ้ำซ้อนกัน

สำหรับการช่วยเหลือคงได้ส่วนหนึ่งเท่านั้น เพราะงบประมาณจำกัดและมีการตรวจสอบเงื่อนไขมากขึ้น อีกทั้งการจัดซื้อจัดจ้างไม่ทัน ส่วนที่เหลือยังต้องรอรับบริจาคจากผู้ใจบุญที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว โดยมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนในพื้นที่เพื่อขอรับบริจาค โดยประชาชนสามารถระบุอำเภอและสถานที่บริจาคได้ ซึ่งอบจ.เชียงใหม่ ยินดีเป็นหน่วยงานประสานไปยังพื้นที่โดยผ่าน ส.อบจ. ทั้ง 42 คน โดยการทำงานต้องประสานกันใกล้ชิดโดยเฉพาะหน่วยงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพราะอย่าลืมว่าปีนี้น่าจะแล้งมากด้วย เพราะน้ำในเขื่อนใหญ่โดยเฉพาะเขื่อนแม่กวงอุดมธาราน้ำเหลือใช้ไม่ถึง 12 % ต้องงดปลูกข้าวนาปรัง หลายพื้นที่น้ำแห้งเร็ว ทาง อบจ.เตรียมงบประมาณดูแลไว้ประมาณ 100 ล้านบาท ที่จะดูเรื่องน้ำอุปโภค บริโภคของประชาชน เครื่องสูบน้ำ การทำอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กในพื้นที่ขาดแคลน ที่ขอมาหลายพื้นที่ในขณะนี้ เริ่มที่จะเข้าช่วยเหลือพร้อมภัยหนาวโดยเฉพาะอำเภอทางตอนใต้ที่หนักเช่น อ.ฮอด อ.อมก๋อย อ.แม่แจ่ม อ.จอมทอง และ อ.กัลยาณิวัฒนา

ด้านนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผวจ.เชียงใหม่ กล่าววันเดียวกันว่า ภายหลังจากที่จังหวัดได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติหนาวแล้ว 10 อำเภอ ได้แก่ อ.กัลยาณิวัฒนา อ. อมก๋อย อ.เวียงแหง อ.แม่แจ่ม อ.ฝาง อ.ไชยปราการ อ.เชียงดาว อ.สะเมิง อ.แม่แตง และ อ.เมือง มีผู้เดือดร้อนกว่า 2.8 แสนคน ขณะนี้ได้ให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ. เชียงใหม่ ทำเรื่องจัดซื้อจัดจ้างผ้าห่มและเครื่องกันหนาวภายใต้งบประมาณในอำนาจ ผวจ.เชียงใหม่ 1 ล้านบาท เพื่อนำไปช่วยประชาชนในพื้นที่ประกาศประสบภัยพิบัติหนาวที่ห่างไกล และมีสภาพอากาศหนาวเย็น พร้อมกับได้ทำเรื่องขอขยายวงเงินช่วยเหลือแล้ว นอกจากนี้ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดสรรงบประมาณเข้ามาช่วยประชาชนได้ก่อนส่วนหนึ่ง สำหรับภาคเอกชนยังเปิดรับบริจาค ขณะนี้ได้ทยอยเข้าพื้นที่ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง.