หน้าหลัก » ข่าวหน้า 1 - อาชญากรรม

ประชุมความมั่นคงปิดแค่ชั่วคราวคาราโอเกะโหด สั่งผู้เกี่ยวข้องระวังนักเรียนเสพสาร “โปร”

Author by 30/01/15No Comments »

    thainews180      เชียงใหม่ประชุมความมั่นคงและยาเสพติดรับเดือนมกราคม 58 สรุปผลงานด้านต่างๆ ขณะที่เรื่องดังคาราโอเกะรีดเงินนักท่องเที่ยวทำได้แค่ปิดชั่วคราวแล้วสั่งตรวจสอบและห้ามมีเหตุอีก แต่ไม่มีมาตรการเด็ดขาดคุมเข้ม ส่วนยาเสพติดยังพบปัญหา ยันไม่พบโปรสิ่งเสพติดที่วัยรุ่นนิยมเสพในพื้นที่ เตรียมตรวจสอบเข้ม เผยเป็นแต่เอายากลุ่มแก้หวัดผสมเครื่องดื่มไม่ใช่ยาเสพติดใหม่

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 28 ม.ค.58 ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา     หลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในการประชุมคณะ กรรมการศูนย์อำนวย การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการรักษาความมั่น คงและความสงบเรียบร้อย จังหวัดเชียงใหม่ประจำเดือนมกราคม 2558 เป็นครั้งที่ 1/2558 ทั้งนี้เพื่อเป็นการประเมินผลการทำงานในรอบเดือนมกราคม 2558  ซึ่งก่อนเข้าสู่วาระปกติ ประธานที่ประชุมได้แนะนำส่วนราชการที่มีการโยกย้ายเข้ามาทำหน้าที่ตาม พื้นที่ต่างๆ โดยเป็นตำแหน่งของนายอำเภอที่มีการโยกย้ายถึง 12 อำเภอ รวมทั้งตำแหน่งปลัดจังหวัดเชียงใหม่คนใหม่นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ซึ่งรองผู้ว่าฯ ได้กำชับให้ทุกคนได้ทำหน้าที่ให้เต็มที่อย่างโปร่งใสซื่อตรงเพื่อเป็นที่ พึ่งของประชาชน

ส่วนการประชุมแต่ละหน่วยงานได้รายงานผลความคืบหน้าการปฏิบัติงานตาม นโยบายและแป นงานประจำเดือนมกราคม 2558 ในภาพรวมทั้งการป้องกัน ปราบปราม สร้างเกราะปองกันรณรงค์ต่างๆ ปัญหายาเสพติดในภาพรวมด้านต่างๆ รงมทั้งการบำบัดฟื้นฟู สร้างชุมชนเข้มแข็งตามยุทธศาสตร์ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งในยุทธศาสตร์ด้านสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด นายอรรถชา กัมปนาถแสนยากร จ่าจังหวัดรายงานคืบหน้าการจัดระเบียบสังคมว่า ตลอดเดือนมกราคมมีการออกตรวจกว่า 650 ครั้งพบกระทำผิด 68 แห่งส่วนมากร้านจำหน่ายสุรา 58 แห่ง โดยมีกรณีร้านคาราโอเกะที่กระทำผิดจัดเก็บค่าบริการแพงเกินจริงและเปิดโดย ไม่ได้รับอนุญาตย่านถนนช้างคลาน อ.เมืองคือร้านพิ่งค์เลดี้ ที่นักท่องเที่ยวมาเลเซียร่องว่าจัดเก็บค่าบริการสูงเกือบ 1.2 แสนบาทแม้มีตกลงคืนเงินได้ครึ่งหนึ่งแต่เป็นการทำผิดเปิดไม่ได้รับอนุญาต ต้องสั่งปิดระหว่างนี้ให้สิทธิชี้แจงพร้อมมีคำสั่งให้นายอำเภอเมืองตรวจสอบ ข้อมูลเกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อดำเนินการตามกฏหมาย ซึ่งเรื่องนี้นายชนะได้ย้ำทุกส่วนให้ดูแลอย่างเข้มงวดอย่าเป็นไฟไหม้ฟางและ ห้ามมีกรณีเช่นนี้เกิดขึ้นอีกพร้อมฝากทางฝ่ายมั่นคงและตำรวจเพิ่มการดูแลด้วย

นอกจากนี้ที่ประชุมโดยนายอินสม ปัญญาโสภา รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด ผู้ทรงคุณวุฒิแจ้งว่า ได้รับข้อมูลแจ้งว่ากลุ่มวัยรุ่น นักเรียนหันไปเสพสารที่มีการดัดแปลงจากกลุ่มยาแก้หวัด แก้ไอเรียกกันว่า โปร มีพบในพื้นที่หรือไม่ ซึ่งกรรมการที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงว่ายังไม่พบในพื้นที่และเป็นกลุ่มยา ประเภทใด แต่ไม่ใช่ยาเสพติดใหม่จะเป็นการนำยาเหล่านั้นมาผสมเครื่องดื่ม ซึ่งจะเป็นอันตรายได้ ทั้งนี้ผู้เกี่ยวข้องจะมีการเพิ่มการตรวจสอบเพื่อเฝ้าระวังต่อไป.