หน้าหลัก » ข่าวหน้า 1 - อาชญากรรม

“ปวิณ” สั่งปราบให้สิ้น แก๊งมาเฟียแหล่งท่องเที่ยว

Author by 30/10/15No Comments »

    thainews250            พ่อเมืองถกคณะกรรมการ    ศอ.ปส. และ มั่นคงนัดแรก กำชับย้ำทุกหน่วยดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวเพราะเข้าฤดูกาลแล้ว เตรียมเปิดต้อนรับ 9 ..นี้ ส่วนปัญหายาเสพติดยังต้องเข้มข้นการดำเนินการตามภารกิจ จัดระเบียบสังคมลดภาพลบที่เกิดขึ้นทั้ง  ”คาราโอเกะโหดร้านเหล้าใกล้สถานศึกษาต้องเป๊ะ  รวมทั้งนโยบายล่าสุดจัดการมาเฟีย ฝากทุกคนร่วมทำเพื่อเชียงใหม่ฉลองเข้าสู่ปี 720 ปี

ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2558 ในฐานะผอ.ศูนย์อำนวยการป้องกัน  และปราบปรามยาเสพติด จ.เชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะ กรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จ.เชียงใหม่ และคณะ กรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย จ.เชียงใหม่ ครั้งที่10/2558 ประจำเดือน ต.ค. 2558 ทั้งนี้นอกจากวาระปกติการรายงานสถานการณ์แล้วยังเป็นการพิจาณาเพื่อทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ การป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ.2558-2562 ด้วย

โดยมีพล.ต.ต. มนตรี สัมบุณณานนท์ ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ พร้อมส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมพร้อมกัน เป็นครั้งแรกที่ ผวจ.เข้าร่วม หลังจากมารับตำแหน่งต้นเดือนที่ผ่านมา เพื่อแนะนำตัวและให้นโยบายภาพรวมตามแนวนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวมทั้งกระทรวงมหาดไทย

ในที่ประชุม ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า สำหรับกรอบทิศทางแผนการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในปี 2559  มีจุดมุ่งหมายลดปริมาณผู้เข้าสู่การกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด นำคนออกจากวงจรการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยใช้แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปี 2558-2562 จัดหมวดหมู่ยุทธศาสตร์ ที่มีกระบวนการดำเนินงานเกี่ยวข้องเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน แก้ปัญหาในปี 2559 จาก 8 ยุทธศาสตร์เดิม ให้จัดหมวดหมู่ได้ 4 ด้าน ดังนี้ 1.ด้านป้องกันยาเสพติด โดยมียุทธศาสตร์ที่ 1 ป้องกันกลุ่มเสี่ยง+ ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างสภาพแวดล้อม + ยุทธศาสตร์ที่ 7 การมีส่วนร่วมภาคประชาชน 2.ด้านบำบัดรักษา ใช้ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติด+ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบรองรับการคืนคนดีให้สังคม 3.ด้านการปราบปราม โดยมียุทธศาสตร์ที่ 4 ควบคุมตัวยา / ผู้ค้า +ยุทธศาสตร์ 5 ความร่วมมือระหว่างประเทศ และ4.ด้านการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ

โดยมีเป้าหมายภาพรวมเพื่อ สร้างภูมิคุ้มกัน และการป้องกันยาเสพติดให้กับเด็ก เยาวชนทั้งใน นอกสถานศึกษา กลุ่มผู้ใช้แรงงานประชาชนทั่วไป  พัฒนาระบบและมาตรฐานการบำบัดรักษา การติดตามและใช้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษา ลดการผลิตในพื้นที่นอกประเทศ สกัดกั้นการลักลอบลำเลียง ตามช่องทางชายแดน ตลอดจนพื้นที่ภายใน ปราบปราม จับกุมการกระทำความผิดคดีรายสำคัญ รวมทั้งเครือข่ายการค้าในเรือนจำ

ผวจ.เชียงใหม่กล่าวฝากทุกส่วนที่เกี่ยวข้องว่า ขณะนี้เข้าสู่ฤดูกาลการท่องเที่ยวแล้ว เชียงใหม่จะแถลงข่าวและประกาศต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็นทางการ 9 พ.ย.นี้ ดังนั้นการดูแลโดยเฉพาะด้านความปลอดภัยต้องให้เต็มที่ การมีเหตุนักท่องเที่ยวเสียชีวิตกรณีเล่นซิปไลน์ ล่าสุดเป็นบทเรียนสำคัญที่ต้องช่วยกันอย่างรอบคอบมากขึ้น เชียงใหม่มีรายได้จากภาคบริการ การท่องเที่ยวจำนวนมาก ดังนั้นต้องสร้างคุณภาพการบริการและเกี่ยวข้อง เชื่อว่าปีนี้ นักท่องเที่ยวน่าจะมากันมากเช่นเดิมโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีน ต้องดูแลทุกชาติโดยเฉพาะคนไทยที่มีมาก สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ต้องวางแผนรองรับ เช่น อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ดอยสุเทพ อ่างขางและที่ต่างๆ ที่คนมามากต้องมีระบบบริหารจัดการที่ดีไม่เป็นปัญหาทั้งการจราจรหรือการรองรับผู้คนมากๆ

ส่วนเรื่องของการจัดระเบียบสังคมและที่เกี่ยวข้องต้องให้เข้มงวดตามกฎหมาย บูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนไม่ใช่อีกฝ่ายดำเนินการให้อีกฝ่ายแก้ไข การจำหน่ายสุราใกล้สถานศึกษา campus safety zone คาราโอเกะที่เรียกเก็บเงินแพงเกินปกติที่มีข่าวไม่ดีมาตลอด จากนี้ต้องให้ชัดเจนในทางปฏิบัติ ขอให้ทุกฝ่ายทำหน้าที่และทำเพื่อเชียงใหม่และทุกคนเพราะในปี 2559 ที่จะถึงนี้เชียงใหม่มีวาระเฉลิมฉลอง 720 ปีมีกิจกรรมกันตลอดปีมีแต่เรื่องราวดีๆ ต้องลบภาพที่เป็นปัญหา ทุกฝ่ายร่วมมือกันหากอยู่ในระบบที่ถูกต้องดีกับทุกฝ่ายอยู่แล้ว

เรื่องการจัดระเบียบสังคมนั้นทาง พล.ต.ต.มนตรีกล่าวเสริมว่า ขอให้หน่วยงานที่มีอำนาจรับผิดชอบตามกฎหมายช่วยดูแลปัญหาแต่ต้น เรื่องจำหน่ายสุราที่สรรพสามิตรับผิดชอบ ต้องดูเรื่องการอนุญาตเพราะเชียงใหม่มีกว่า 3 หมื่นใบ ในเมืองมีกว่า 4 พันแห่ง ตำรวจต้องเข้าไปที่ปลายเหตุทั้งหมด เรื่องสถานบริการฝ่ายปกครอง การก่อสร้าง ท้องถิ่น โยธาธิการและผังเมืองที่อนุญาตต้องพิจารณา เพราะปัญหาเกิดภายหลังประชาชนไม่เข้าใจต่อว่าทางตำรวจเป็นผู้ดูแลหมด แม้จะมีอำนาจตามทุกกฎหมายแต่บางเรื่องไม่มีอำนาจดำเนินการ

ขณะที่ พ.ต.อ. ธีรพล อินทรลิป รอง ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ เปิดเผยถึง ประเด็นด้านการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2559 เป็นภารกิจเร่งด่วน เนื่องจากความปลอดภัยเป็นหัวใจหลักของการท่องเที่ยว จึงได้มีแนวปฏิบัติ 10 กลุ่มต้องห้าม คือ ห้ามไม่ให้มีการกระทำความผิดโดยเด็ดขาด ดังนี้ ธุรกิจนำเที่ยวผิดกฎหมาย เช่น ทัวร์เถื่อน ไกด์เถื่อน  ทัวร์ศูนย์เหรียญ หลอกลวงสินค้าบริการ การเอาเปรียบนักท่องเที่ยว เช่น การเช่ารถ ลักทรัพย์ สถานบริการผิดกฎหมาย เช่นบาร์ชาร์ท การขายบริการทางเพศ โชว์ลามก จัดระเบียบจราจร เช่น การเรียกเก็บค่าจอดรถ ยาเสพติดในแหล่งท่องเที่ยว อาชญากรรมข้ามชาติและลักลอบหนีเข้าเมือง อุบัติเหตุและมาตรฐานความปลอดภัยในกิจกรรมท่องเที่ยว และปัญหามาเฟียตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ และทุกกรณีตามนโยบายล่าสุด ทั้งนี้ ได้เสนอในที่ประชุมเรื่องการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่ เพื่อประสานงานและช่วยเหลือให้แก่นักท่องเที่ยว

สำหรับประเด็น คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย จ.เชียงใหม่ด้านการจราจร กลุ่มงานจราจรตำรวจภูธร จ.เชียงใหม่ ได้แก้ไขปัญหาเส้นทางบริเวณโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เนื่องจากเปิดการเรียนการสอนในวันเสาร์ มีถนนคนเดิน ทำให้เกิดการจราจรติดขัด ทางเทศบาลนครเชียงใหม่จึงได้ดำเนินการขอปิดถนนคนเดินวันเสาร์ กำลังพิจารณาหาสถานที่ใหม่ให้กับพ่อค้าแม่ค้าจำนวน 500 ราย ได้ขายสินค้าต่อไป ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สรุปผลการจับกุมการกระทำผิดตามกฎหมายป่าไม้ จำนวน 41 คดี ผู้ต้องหาจำนวน 11 คน พื้นที่ป่าถูกบุกรุก 800 ไร่.