หน้าหลัก » ข่าวหน้า 1 - อาชญากรรม

ปิดศูนย์ระวังอุบัติเหตุ เชียงใหม่ดุตายสูงสุด 18 ศพ

Author by 7/01/15No Comments »

     thainews180     ปิดศูนย์ฯระวังอุบัติเหตุแล้ว ปีใหม่เชียงใหม่ยังดุไม่เลิกวันสุดท้ายตายอีก 3 ทำให้มีอุบัติเหตุสูงสุดของประเทศ สังเวยชีวิตรวม 18 ราย เตรียมปรับทำงานรับสงกรานต์ จี้พื้นที่เอาจริงจังมากขึ้น

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 6 ม.ค.2558 ที่ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการร่วมป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ของจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2558 เพื่อประเมินผลการทำงานตามแผนการทำงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ทังหมดตลอด 7 วันที่เฝ้าระวังก่อนทำการปิดศูนย์ปฏิบัติการฯ ในเทศกาลนี้พร้อมกันทั่วประเทศ โดยมีการเชื่อมสัญญาณรับนโยบายผ่านวีดิโอคอนเฟอร์เร้นซ์จากกระทรวงมหาดไทย ด้วย ทั้งนี้พบว่า วันที่ 5 มกราคมที่ผ่านมา วันสุดท้ายของการเฝ้าระวัง จังหวัดเชียงใหม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอีก 11 ครั้ง บาดเจ็บ 10 ราย ชีวิตอีก 3 รายพื้นที่อำเภอหางดง แม่ริมและแม่แตง เหตุจากขับเร็วเกินกำหนด ทัศนวิสัยไม่ดี การเมา ขับขี่จักรยานยนต์ไม่ปลอดภัย เป็นหลัก จึงทำให้สถิติสะสมของเชียงใหม่ 7 วันที่เฝ้าระวัง มีเหตุเกิด 133 ครั้ง บาดเจ็บ 129 ราย มีผู้เสียชีวิตมากถึง 18 ราย สถิติทุกด้านสูงกว่าปีก่อนทั้งหมดและสูงสุดเป็นอะนดับ 1 ของประเทศ

ทั้งนี้ที่ประชุมเห็นว่า นอกจากมาตรการหลัก 6 ด้านที่ต้องเข้มงวดแล้ว จะต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนการทำงานในช่วงเทศกาลต่อไปเพื่อให้สอดคล้องกับ สาเหตุที่พบเพราะเป็นเรื่องเดิมทั้งสิ้น โดยเฉพาะการแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบให้มากยิ่งขึ้นกับหน่วยงานองค์กรต่างๆ โดยเฉพาะถนนสายรองเขตชุมชน/อบต. ที่มีเหตุเกิดขึ้นเป็นอย่างมาก แต่ก็ต้องไม่ละทิ้งถนนสายหลักด้วย รวมทั้งเส้นทางท่องเที่ยวหลักด้วย ส่วนบรรยากาศในวันเดียวกันนี้ ยังคงจะต้องมีการอำนวยการส่งผู้คนเดินทางกลับให้ปลอดภัยเป็นวันสุดท้ายของ การเฝ้าระวังก่อนปิดศูนย์อำนวยการฯ ในวันที่ 6 มกราคมพร้อมกันทั่วประเทศ เนื่องจากปริมาณการจราจรขาออกเชียงใหม่หนาแน่นต่อเนื่อง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุหมู่

สำหรับการทำงานในมาตรการเข้มงวดการ เรียกตรวจยานยนต์ตามมาตรการเฝ้าระวังช่วง 30 ธันวาคม 57 – 5 มกราคม 58 จาก 371 จุดตรวจร่วม/ด่านร่วม ของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน 11,321 คน มีจำนวน 73,841 คัน เป็นจักรยานยนต์ 38,036 คัน ปิคอัพ 17,132 คัน รถยนต์เก๋ง/แท็กซี่  12,318 คัน รถตู้ 3,163 คัน รถโดยสารสี่ล้อขึ้นไป 1,852 คัน รถบรรทุก 6 ล้อขึ้นไป 1,127 คัน อื่นๆ 213 คัน พบทำผิดถูกดำเนินคดี 24,812 ราย มากที่สุดคือจักรยานยนต์ 19,542 ราย และปิคอัพ 3,038 ราย ความผิดมากสุดคือ ไม่สวมหมวกนินภัย เมาสุรา รองลงมาเป็นขับเร็วเกินกำหนด ไม่มีใบขับขี่ เป็นต้น ห้วงเวลาเกิดเหตุมากสุดระหว่าง 16.01-20.00 น. และ 00.01-04.00 น. โดยมีอำเภอเวียงแหงและกัลยาณิวัฒนาไม่มีรายงานเหตุตลอดเทศกาล

ทั้งนี้ สำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นพบว่า มากที่สุดคืออำเภอแม่ริม 14 ครั้ง รองลงมาเป็นอำเภอสันทราย 13 ครั้ง อําเภอเมือง 11 ครั้ง อำเภอฝาง 10 ครั้ง ที่เหลือ สันกำแพงสันป่าตอง แม่อาย ดอยสะเก็ด จอมทอง สารภี เฉลี่ย 6-8 ครั้ง ผู้ที่เสียชีวิตอยู่ในพื้นที่อำเภอหางดง 4 ราย รองลงมาเป็น อำเภอแม่แตง  3 ราย ที่เหลือเป็นอำเภอเมือง 2 ราย อำเภอแม่แจ่ม ดอยสะเก็ด แม่ริม สันกำแพง สันทราย ฮอดดอยเต่า สารภี และอำเภอแม่วาง แห่งละ 1 ราย ทั้งนี้ยานพาหนะที่เกิดเหตุมากที่สุด ร้อยละ 88.41 เป็นรถจักรยานยนต์ รองลงมาเป็นปิกอัพ อายุผู้ประสบเหตุมากที่สุด 50 ปีขึ้นไป รองลงมาอยู่ระหว่าง 30-39 ปี ถนนที่เกิดเหตุมากที่สุด ถนนอบต./หมู่บ้าน ร้อยละ 45.11 รองลงมาเป็นถนนกรมทางหลวง 43.61 บริเวณที่เกิดเหตุ เป็นถนนทางตรงมากสุด ร้อยละ 57.14 รองลงมาเป็นทางโค้ง และทางแยก รวมร้อยละ 39.85

ด้านศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปางสรุปพื้นที่ 4 จังหวัดว่า วันที่ 5 ม.ค.58 สรุปผลอุบัติภัยจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 “มอบความสุขทั่วไทย สัญจรปีใหม่ ปลอดภัยทุกคน”เชียงใหม่ เกิดอุบัติเหตุ 11 ครั้ง เสียชีวิต 3 คน (ชาย 2 หญิง 1) บาดเจ็บ 10 คน (ชาย 6 หญิง 4) ลำพูน อุบัติเหตุ 3 ครั้ง ไม่มีเสียชีวิต บาดเจ็บ 7 คน (หญิง 4)ลำปางและแม่ฮ่องสอน ไม่มีรายงานอุบัติเหตุ รวม 4 จังหวัด อุบัติเหตุ 14 ครั้ง เสียชีวิต 3 คน (ชาย 2 หญิง 1) บาดเจ็บ 17 คน (ชาย 9 หญิง 8)ยอด สะสม 7 วันตั้งแต่ 30 ธันวาคม 2557-5 มกราคม 2558 เชียงใหม่ อุบัติเหตุ 133 ครั้ง เสียชีวิต 18 คน (ชาย 14 หญิง 4) บาดเจ็บ 129 คน (ชาย 100 หญิง 29)มากที่สุด ส่วนลำพูน อุบัติเหตุ 47 ครั้ง เสียชีวิต 3 คน (ชาย 2 หญิง 1) บาดเจ็บ 53 (ชาย 36 หญิง 17) ลำปาง อุบัติเหตุ 68 ครั้ง เสียชีวิต 5 คน (ชาย 5) บาดเจ็บ 76 (ชาย 52 หญิง 24) และแม่ฮ่องสอน อุบัติเหตุ 16 ครั้ง เสียชีวิต 1 คน (ชาย 1)  บาดเจ็บ 16 คน (ชาย 7 หญิง 9) รวมทั้ง 4 จังหวัด อุบัติเหตุ 264 ครั้ง เสียชีวิต 27 คน (ชาย 22 หญิง 5) บาดเจ็บ 274 คน (ชาย 195 หญิง 79) ส่วนสถิติทั่วประเทศ ปีใหม่ 2557 อุบัติเหตุ 3,174 ครั้ง บาดเจ็บ (Admit) 3,344 คน เสียชีวิต 367 คน ปีใหม่ 2558 อุบัติเหตุ 2,997 ครั้ง ลดลง 177 ครั้ง ( 5.58 %) บาดเจ็บ (Admit) 3,116 คน ลดลง  228  คน ( 6.82  %) เสียชีวิต 339 คน ลดลง 28 คน ( 7.63 %).