หน้าหลัก » ข่าวหน้า 1 - อาชญากรรม

ผวจ.เชียงใหม่ สั่งคุมเข้ม บุหรี่ – เหล้า – เบียร์ ให้ปฏิบัติเคร่งครัด

Author by 21/11/15No Comments »

           thainews250     ชม.ประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ ให้การบังคับใช้กฎหมายควบคุมเข้ม มีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านต่างๆ จากทุกส่วน ผวจ.เชียงใหม่ เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานภาครัฐ ให้ปฏิบัติ โดยเคร่งครัด ให้ส่วนราชการ เป็นต้นแบบ

เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 58 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ได้มีการประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เนื่องจาก จ.เชียงใหม่ ในช่วงเทศกาลท่องเที่ยว เพื่อลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุและอาชญากรรมที่เกี่ยวเนื่องจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ป้องกันเด็กและเยาวชนไม่ให้เข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้โดยง่าย โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลงานประเพณีปี๋ใหม่เมือง งานลอยกระทง งานฤดูหนาวและงานเทศกาลปีใหม่ รวมถึงประเพณีทางวัฒนธรรมและงานสำคัญในพิธีทางศาสนาด้วย จึงจำเป็นต้องให้การบังคับใช้กฎหมายที่เป็นบรรทัดฐานเดียวกัน ไม่เกิดการเลือกปฏิบัติ

ผวจ.เชียงใหม่ ได้กล่าวเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานภาครัฐ ปฏิบัติเคร่งครัด ให้ส่วนราชการ เป็นต้นแบบ ของการถือปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ผู้จัดงาน ประชาชน คำนึงถึงวัฒนธรรมและปฏิบัติตามกฎหมาย มีมาตรการเชิงบวก สนับสนุนในการบำบัดรักษา ผู้บำบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การติดตั้งป้ายโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน จ.เชียงใหม่ กำชับให้ส่วนราชการ ในการขึ้นป้ายให้คำนึงในกฎหมายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ควบคุมตรวจสอบตามกฎหมายโฆษณา การดำเนินงานจัดสถานที่ปลอดบุหรี่ในส่วนที่กฎหมายกำหนด

สำหรับการรายงานสรุปผลการเฝ้าระวังบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยในปี 2558 ได้มีการตรวจทั้งหมด 1,859 ร้าน พบกระทำความผิด 757 ร้าน มาตรที่กระทำความผิดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มากที่สุดคือ มาตรา 32 โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำนวน 348 คดี มาตรา 30 (3) จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยการลดราคา จำนวน 174 คดี มาตรา 31 (7) บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง บนรถ 168 คดี และขอเชิญชมการแสดงคอนเสิร์ตของนักร้องโดยสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 13 ธ.ค. 2558 ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ เวลา 17.00 น.-22.00 น. ถนนคนเดิน โดยมีศิลปินจิตอาสา มาช่วย

อย่างไรก็ตามในช่วงนี้เป็นต้นไปเข้าสู่เทศกาลท่องเที่ยวต่างๆจำนวนมาก ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายและความเรียบร้อยของเมืองนอกจากการกำกับดูแลทางกฎหมายแล้ว  การสร้างความเข้าใจเพื่อให้เกิดความร่วมมือกัน  ต้องทำให้ทั่วถึงด้วย.