หน้าหลัก » ข่าวหน้า 1 - อาชญากรรม

พมจ.เชียงใหม่ รับครอบครัวบุญธรรม

Author by 25/07/15No Comments »

  thainews180        พมจ.เชียงใหม่นำคณะต้อนรับครอบครัวบุญธรรมจาก 15 ประเทศทั่วโลกที่อุปการะเด็กไทยร่วม 500 คนกลับเยี่ยมบ้านเกิดตามโครงการสู่มาตุภูมิ เฉลิมพระเกียรติฯ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพฯ มาเยี่ยมชมวิถีวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่และเยี่ยมสถานสงเคราะห์เด็ก เผยยังมีครอบครัวบุญธรรมจากทั่วโลกอีกกว่าพันรายที่รอการพิจารณามอบให้ดูแลอุปการะเด็ก

เมื่อวันที่ 23 ก.ค.58 ที่ท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ นางมยุรี ยกตรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่(พมจ.) และคณะให้การต้อนรับครอบครัวบุญธรรมจากต่างประเทศทั่วโลกและเด็กไทย ที่เดินทางกลับมาเยี่ยมบ้านเกิด ในโครงการสู่มาตุภูมิ ซึ่งจะจัดประจำทุก 3 ปีตั้งแต่ปี 2535 เป็นต้นมา จนถึงปีนี้เป็นการจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 8 แล้ว โดยครั้งนี้มีครอบครัวบุญธรรมและเด็กไทยที่เป็นบุตรบุญธรรมเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 132 ครอบครัว จำนวน 439 คน และมีเจ้าหน้าที่องค์การและหน่วยงานบุตรบุญธรรมในต่างประเทศ เข้าร่วมจำนวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 442 คน จากประเทศที่เข้าร่วมครั้งนี้ 15 ประเทศ ได้แก่ ประเทศออสเตรเลีย ไอร์แลนด์ อังกฤษ แคนาดา สวีเดน ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เยอรมนี นิวซีแลนด์ อิตาลี เดนมาร์ก สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ และสหรัฐอเมริกา

ปีนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.)โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน(ดย.) ได้จัดโครงการสู่มาตุภูมิขึ้นในโอกาสพิเศษ เนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ 60 พรรษา ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในระหว่างวันที่ 19-26 กรกฎาคม 2558 โดยมีกิจกรรมทั้งในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและต่างจังหวัด เพื่อเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆทางวัฒนธรรม โดยมีกำหนดเดินทางมาเยี่ยมชมทัศนศึกษาในด้านต่างๆ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่ 23-25 ก.ค.นี้ เช่น เข้านมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ เยี่ยมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองที่คุ้มขันโตก เยี่ยมชมบ้านถวาย ปางช้างแม่สา ร่วมการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทัศนศึกษาวิถีวัฒนธรรมประเพณีชนเผ่าม้ง เยี่ยมชมสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่และบ้านเด็กเวียงพิงค์ ก่อนจะมีพิธีปิดโครงการในเย็นวันที่ 25 ก.ค.ที่โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ต่อไป ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับความสนใจจากครอบครัวอุปถัมภ์จากทั่วโลกหลายพันครอบครัว ที่ได้รับการพิจารณาให้อุปการะเด็กด้อยโอกาสของไทย จึงต้องทยอยคัดเลือกจัดกิจกรรมมาเป็นระยะๆ และครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่ 8 แล้ว

อย่างไรก็ตามสำหรับการอุปการะเลี้ยงดูเป็นครอบครัวบุญธรรมของชาวต่างชาติตามกฎหมายไทย มีการพิจารณาอย่างรอบคอบทุกด้านเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาในอนาคต ผู้ที่ผ่านการพิจารณาก็ต้องมีการประสานติดต่ออยู่ตลอดเวลา เพื่อให้รู้ว่าเด็กที่ได้รับอุปการะมีความเป็นอยู่ดีตามวัตถุประสงค์ ขณะนี้มีชาวต่างชาติสนใจเป็นครอบครัวอุปถัมภ์จำนวนมาก และระหว่างนี้ก็ยังมีรอการพิจารณาอีกกว่าพันครอบครัวจากทุกสารทิศทั่วโลก ซึ่งนอกจากจะพิจารณาครอบครัวบุญธรรมอย่างละเอียดแล้ว ยังต้อดูแลเรื่องเด็กที่จะพิจารณาให้รับการอุปการะด้วย เพราะบางคนพ่อแม่ยังติดคุกอยู่ ก็ไม่สามารถเข้าสู่โครงการได้ ต้องดูความพร้อม ความเหมาะสมทั้งสองฝ่าย.