หน้าหลัก » ข่าวหน้า 1 - อาชญากรรม

พ่อเมืองลำพูนประชุมหัวหน้าส่วน แก้ปัญหาน้ำกวง

Author by 8/07/15No Comments »

       thainews180         พ่อเมืองลำพูน เรียกประชุม หัวหน้าหน่วยงานราชการ และผู้บริหาร อปท.11 แห่ง ร่วมกันแก้ปัญหาน้ำกวงเน่าเสีย เรียกร้องให้ช่วยกัน กำจัดผักตบชวา และวัชพืช เพื่อคืนน้ำใสให้แม่กวง พร้อมเตรียมจัดงานใหญ่ 27 -29 ..58 นี้

จากการที่แม่น้ำกวง จ.ลำพูน เกิดการเน่าเสีย และส่งกลิ่นเหม็น 0oเป็นเหตุให้ปลาในกระชัง ของเกษตรกรผู้เลี้ยงลอยตายเป็นจำนวนมาก ซึ่งหลังเกิดเหตุ หน่วยงานรับผิดชอบ ได้แก้ไขปัญหา โดยการกำจัดผักตบชวา และวัชพืช พร้อมทั้งใช้สาร EM (น้ำหมักชีวภาพ) บำบัด และใช้เครื่องเติมอากาศในลำน้ำ 3 แห่ง เพื่อให้น้ำดีขึ้นบ้าง แต่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทั้งหมด จนประชาชนเรียกร้อง ให้มีการแก้ปัญหาอย่างจริงจังนั้น

เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 58 ที่ห้องประชุม เทศบาลเมืองลำพูน นายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้เป็นประธานประชุมหัวหน้าหน่วยงานราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 แห่ง ในแนวแม่น้ำกวงไหลผ่าน เพื่อให้กำจัดผักตบชวาและวัชพืช พร้อมทั้งใส่สารบำบัดน้ำเสีย โดยได้สั่งการให้หน่วยงานปกครองส่วนทั้งถิ่นทั้ง 11 แห่ง ที่รับผิดชอบลำน้ำกวง ตั้งแต่ต้นน้ำ เขตติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ เทศบาลตำบลบ้านธิ, เทศบาลตำบลมะเขือแจ้, เทศบาลตำบลอุโมงค์, เทศบาลตำบลบ้านกลาง, เทศบาลตำบลเหมืองง่า, เทศบาลเมืองลำพูน, เทศบาลตำบลเวียงยอง, เทศบาลตำบลต้นธง, เทศบาลตำบลบ้านแป้น, เทศบาลตำบลท่าเชียงทอง และเทศบาลตำบลป่าซาง รวมระยะทาง 41 กิโลเมตร ให้ร่วมกันกำจัดผักตบชวา และวัชพืช พร้อมทั้งใส่สารบำบัดน้ำเสีย

ส่วนที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการจ้างผู้รับเหมาใช้เรือกำจัดผักตบชวา ตั้งแต่สะพานศรีบุญยืน ถึง สะพานศรีเมืองยู้ อ.เมืองลำพูน ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งผู้รับเหมาทำงานได้ล่าช้า เนื่องจากใช้เรือโป๊ะขนาดเล็ก และนอกจากนี้ จังหวัดลำพูนได้เชิญชวนให้เทศบาลที่รับผิดชอบแม่น้ำกวงทั้ง 11 แห่ง ร่วมกันจัดงาน คืนน้ำใสให้แม่น้ำกวง ระหว่าง วันที่ 27-29 กรกฎาคม 2558 เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยจะจัดให้มีพิธีสืบชะตาแม่น้ำ กวง พิธีแห่ช้างเผือกขอฝนขอน้ำ เป็นการสานความสัมพันธ์ ของคนปลายน้ำไปสู่คนต้นน้ำ และสร้างกระบวนการแห่งวิถีวัฒนธรรม ปลุกจิตสำนึกคนลำพูน ในการใช้ชีวิตร่วมกับสายน้ำด้วย.