หน้าหลัก » ข่าวหน้า 1 - อาชญากรรม

ย้าย ผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ จากอ่างทองนั่งเก้าอี้เชียงใหม่ “สามารถ” กลับลำปาง

Author by 8/09/15No Comments »

      นายปวิณ          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโยกย้ายผู้ว่าฯ 54 ตำแหน่ง  “ปวิณ ชำนิประศาสน์” ผวจ.อ่างทองเป็น ผวจ.เชียงใหม่คนใหม่ ส่วนเชียงรายได้บุญส่ง เตชะมณีสถิตย์มาจาก ผวจ.สกลนคร สามารถ ลอยฟ้า จาก ผวจ.จันทบุรี กลับถิ่นเก่าเป็น ผวจ.ลำปาง  ”ชูชาติ กีฬาแปงครบวาระอยู่พะเยาไปใหญ่ที่พิษณุโลก ส่วนแม่ฮ่องสอนได้สุทธา สายวาณิชย์รอง ผวจ.ตาก

ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ในระเบียบวาระที่น่าสนใจมีการพิจารณาโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ตรวจราชการ ที่เกษียณอายุลง รวมทั้งการโยกย้ายตำแหน่งข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยประมาณ 54-58 ตำแหน่ง ที่ประชุมเห็นชอบตามที่ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เสนอให้ให้มีการแต่งตั้งโยกย้ายดังรายนามต่อไปนี้ให้เป็น ผวจ.

1.นายวันชัย โอสุคนธ์ทิพย์ ผวจ. กาญจนบุรี เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง  2.นายอำนวย ตั้งเจริญชัย ผวจ.หนองบัวลำภู เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง, 3.นายศักดิ์ สมบูรณ์โต ผวจ.แพร่ เป็น ผวจ.กาญจนบุรี, 4.นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมพานนท์ ผวจ.ตรัง เป็น ผวจ.จันทบุรี, 5.นายคณิต เอี่ยมระหงส์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็น ผวจ.ชัยนาท, 6. นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผวจ.สกลนคร เป็น ผวจ.เชียงราย, 7. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.อ่างทอง เป็น ผวจ.เชียงใหม่, 8. นายเดชรัตน์ สิมศิริ ผวจ.สตูล เป็น ผวจ.ตรัง, 9.นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.ชัยภูมิ เป็น ผวจ. นครราชสีมา,

10.นายธนาคม จงจิระ ผวจ.ลพบุรี เป็น ผวจ.นครสวรรค์, 11.นายนิสิทธิ์ จันทร์สมวงศ์ ผวจ.ภูเก็ต เป็น ผวจ.นนทบุรี, 12.  นาย สุรชัย ขันอาสา ผวจ.พิจิตร เป็น ผวจ.ปทุมธานี, 13. นายทวี นริสศิริกุล ผวจ.นครนายก เป็น ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์, 14. นายอุกริช พึ่งโสภา ผวจ.น่าน เป็น ผวจ.ปราจีนบุรี, 15. นายพิเชษฐ์ ไพบูลย์ศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็น ผวจ.แพร่, 16. นายชูชาติ กีฬาแปง ผวจ.พะเยา เป็น ผวจ.พิษณุโลก, 17. นายสามารถ ลอยฟ้า ผวจ.จันทบุรี เป็น ผวจ.ลำปาง, 18. นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผวจ.นครพนม เป็น ผวจ.สกลนคร, 19. นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผวจ.กระบี่ เป็น ผวจ.สงขลา.

20.น.ส.จิตรา พรหมชุติมา   ผวจ. ปราจีนบุรี เป็น ผวจ.สมุทรสงคราม, 21. นาย อัครเดช เจิมศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็น ผวจ.สิงห์บุรี, 22. นายวงคศิริ พรหมชนะ ผวจ.ชุมพร เป็น ผวจ. สุราษฎร์ธานี, 23. นายชยาวุธ จันทร ผวจ.มหาสารคาม เป็น ผวจ.อุดรธานี, 24. นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ร้อยเอ็ด เป็น ผวจ.อุบลราชธานี, 25.นายอรรถพร สิงหวิชัย รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง, 26. นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ รอง ผวจ.ศรีสะเกษ เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวง, 27. นายพินิจ บุญเลิศ รอง ผวจ.นครศรีธรรมราช เป็น ผวจ.กระบี่, 28. นายวินัย วิทยานกุล รอง ผวจ.นครราชสีมา เป็น ผวจ.กาฬสินธุ์, 29. นายชูศักดิ์ ตรีสาร รอง ผวจ.สระแก้ว เป็น ผวจ.ชัยภูมิ,

30.นายสมดี คชายั่งยืน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็น ผวจ. ชุมพร, 31.นายชาญนะ เอี่ยมแสง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น ผวจ.ตราด, 32. นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รอง ผวจ.ลพบุรี เป็น ผวจ.นครนายก. 33.นายสมชาย วิทย์ดำรง รอง ผวจ.นครพนม เป็น ผวจ.นครพนม, 34. นายสิทธิชาย ศักดา รอง ผวจ.นราธิวาส เป็น ผวจ.นครธิวาส,  35. นาย สุวัฒน์ พรมสุวรรณ รอง ผวจซ.พิจิตร เป็น ผวจ.น่าน, 36. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รอง ผวจ.เชียงใหม่ เป็น ผวจ.พะเยา.    37. นาง ฉัตรพร ราษฎร์ดุษฎี รอง ผวจ.เพชรบูรณ์ เป็น ผวจ.พิจิตร, 38. นายสนิท ขาวสะอาด รอง ผวจ.ศรีสะเกษ เป็น ผวจ.เพชรบุรี, 39. นายจำเริญ ทิพญ์พงศ์ธาดา รอง ผวจ.นครปฐม เป็น ผวจ.ภูเก็ต

40. นายโชคชัย เดชอมรธัญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็น ผวจ.มหาสารคาม. 41. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร รอง ผวจ.มุกดาหาร เป็น ผวจ.มุกดาหาร, 42. นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ รอง ผวจ.ราชบุรี เป็น ผวจ.แม่ฮ่องสอน, 43. นายบุญธรรม เลิศสุรีเกษม รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็น ผวจ.ยโสธร, 44. นายดลเดช พัฒนรัฐ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็น ผวจ.ยะลา, 45. นายอนุสรณ์ แก้วกังวาน รองอธิบดีกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เป็น ผวจ.ร้อยเอ็ด. 46. นายภานุ แย้มศรี รอง ผวจ.นนทบุรี เป็น ผวจ.ลพบุรี, 47. นายเจน รัตนพิเชฎฐ์ชัย รอง ผวจ.สมุทรสงคราม เป็น ผวจ.สตูล, 48. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ รอง ผวจ.สมุทรสาคร เป็น ผวจ.สมุทรสาคร, 49. นายภัคพงษ์ ทวีพัฒน รอง ผวจ.สระบุรี เป็น ผวจ.สุรินทร์, 50. นายพศิน โกมลวิชญ์ รอง ผวจ.ร้อยเอ็ด เป็น ผวจ.หนองบัวลำภู

51.นายวีรวุทธ์ ปุตระเศรณี รอง ผวจ.พระนครศรีอยุธยา เป็น ผวจ.อ่างทอง, 52. นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รอง ผวจ.เลย เป็น ผวจ.อำนาจเจริญ, 53. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ รอง ผวจ.นครสวรรค์ เป็น ผวจ.อุตรดิตภ์, 54. นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ รอง ผวจ. สมุทรสงคราม เป็น ผวจ.อุทัยธานี.