หน้าหลัก » ข่าวหน้า 1 - อาชญากรรม

ร้านกาแฟริมน้ำปิงเทศบาลยันไม่เป็นมวยล้ม

Author by 12/09/15No Comments »

    thainews250    ประชาชนพากันร้องเรียนอีกรอบ กรณีเอกชนลงทุนก่อสร้างร้านกาแฟในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ริมแม่น้ำปิง หลังจากเทศบาลนครเชียงใหม่มีคำสั่งให้รื้อถอนแล้ว ปรากฏว่ายังมีการเปิดขายทุกวัน รองนายกเทศมนตรีฯ และประธานสภาฯ ออกมาชี้แจงว่าอยู่ระหว่างรอคณะกรรมการเห็นควรให้ยกคำร้องการขออุทธรณ์คำสั่งผู้ประกอบการยังมีสิทธิ์ยื่นร้องศาลปกครองต่อไป ยันงานนี้คณะผู้บริหารเทศบาลฯเกาะติดไม่เป็นมวยล้มต้มคนดูแต่อย่างใด  

ตามที่มีประชาชน ในเขตพื้นที่แขวงนครพิงค์ เทศบาลนครเชียงใหม่ ขอประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ตรวจสอบ การก่อสร้างร้านขายกาแฟ บริเวณทางลง ไปสู่แม่น้ำปิง ตรงข้ามหน้าสำนักงานแขวงนครพิงค์ เขตเทศบาลนคร เชียงใหม่  เป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์  โดยไม่ทราบว่าใครเป็นเจ้าของ โดยพื้นที่บริเวณนี้ในอดีตเคยเป็นทางเปิดให้ประชาชนลงไปลอยกระทง ในช่วงงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ทุกปี ประชาชนต่างวิพากษ์วิจารณ์ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้อนุญาต ให้มีการสร้างร้านขายกาแฟแบบถาวรได้อย่างไร

ประชาชนในเขตเทศบาลฯยังได้ออกมาร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวถึงการปลูกสร้างร้านกาแฟถาวรแห่งนี้  มีการขอใช้น้ำประปา มีการอนุญาตขอเลขที่ร้าน เป็นเรื่องที่แปลกว่ามีการปล่อยให้มีการบุกรุกใช้พื้นที่ได้อย่างไร เพราะเป็นที่สาธารณะประโยชน์ ใครจะมาครอบครองถือสิทธิ์ปลูกสร้างแบบถาวรไม่ได้ เพราะผิดเทศบัญญัติของเทศบาลฯ  การก่อสร้างร้านกาแฟจึงไม่ถูกต้องแน่นอน

เกี่ยวกับเรื่องนี้นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ นายอัศนี บูรณุปกรณ์ เลขานายกเทศมนตรีฯ นำหลักฐานชี้แจงข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ว่าทางเทศบาลฯได้รับการร้องเรียนจากประชาชนแขวงนครพิงค์ ตั้งแต่ต้นปี 2558 ว่า นายรัชกฤช จันทร์เทพ อยู่บ้านเลขที่ 4/2 หมู่ 2 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ได้ก่อสร้างอาคารร้านกาแฟ เป็นอาคาร ค.ส.ล. ขนาด 1 ชั้น กว้าง 6 X 12  เมตร ทางสาธารณะประโยชน์ ริมถนนวังสิงห์คำ ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จึงทำเรื่องหารือไปยังอำเภอเมืองเชียงใหม่ ยืนยันว่าเป็นทางสาธารณประโยชน์ จึงมีหนังสือให้นายรัชกฤชระงับการก่อสร้าง และให้รื้อถอนอาคาร ตั้งแต่วันที่ 3 มี.ค.2558 แต่ปรากฏว่าทางนายรัชกฤช ได้ขออุทธรณ์คำสั่งถึง 2 ครั้ง อ้างว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารเพื่อขออนุญาตการก่อสร้าง จนกระทั่งครบกำหนดการขออุทธรณ์

ต่อมาเมื่อวันที่ 1 ก.ค.2558 นายสรวมไชย มีสมศักดิ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ได้มีคำสั่งให้รื้อถอนการก่อสร้างอาคารแห่งนี้ (ร้านกาแฟ) ภายในเวลา 30 วัน หากผู้ประกอบการยังเพิกเฉย รื้อดื้อแพ่งไม่ยอมรื้อถอนออกไป ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ จะให้นิติกรฯ ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด

อย่างไรก็ตามล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีประชาชนที่อ้างเป็นชาวบ้านริมน้ำปิง ได้ร้องเรียนมายังไทยนิวส์ นอกจากนี้ยังมีผู้ร้องเรียนมาทางโทรศัพท์อีกหลายรายว่าหลังครบกำหนดที่เทศบาลฯมีคำสั่งให้รื้อถอนร้านกาแฟแห่งนี้ภายใน 30 วัน แต่ปรากฏว่าทางผู้ประกอบการยังคงเปิดร้านขายกาแฟตามปกติ โดยไม่สนใจคำสั่งของเทศบาลแต่อย่างใด

เมื่อค่ำวันที่ 11 ก.ย.2558 ผู้สื่อข่าวได้ติดต่อสอบถามความคืบหน้าเรื่องนี้ไปยังนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ปรากฏว่าได้เดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่สาธารณรัฐประชาชนจีน นายชาตรี เชื้อมโนชาญ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ รักษาการแทนนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยนางพรฤดี พุทธิศรี ประธานสภาเทศบาลฯ ได้ร่วมกันชี้แจงว่าได้สอบถามไปยังกลุ่มงานนิติกรประจำเทศบาลฯทราบว่ายังอยู่ระหว่างการยื่นขออุทธรณ์คำสั่งเทศบาลฯ หากคณะกรรมการระดับจังหวัดเห็นควรให้ยกคำร้องขออุทธรณ์เมื่อใด ทางผู้ประกอบการร้านกาแฟยังมีสิทธิ์ยื่นร้องศาลปกครองเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดต่อไป

“คณะผู้บริหารเทศบาลฯ ตระหนักในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยมิได้เพิกเฉย มีการดำเนินการตามขั้นตอน งานนี้ไม่มีมวยล้มต้มคนดูแน่นอน ทุกอย่างขึ้นอยู่กับความถูกต้องเป็นหลักเท่านั้น” นายชาตรี กล่าวในที่สุด.