หน้าหลัก » ข่าวหน้า 1 - อาชญากรรม

ลำปางคุมเข้มหยุดยาว ผู้ว่าสั่งกำชับเฝ้าระวังเหตุร้าย

Author by 29/07/15No Comments »

  ธานินทร์-สุภาแสน copy    ผวจ.ลำปาง สั่งการให้ทุกส่วนราชการ รักษาสถานที่หน่วยงานและสถานที่สำคัญของจังหวัด ในช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่อง ป้องกันมิให้เกิดเหตุร้ายโดยเคร่งครัด

เมื่อวันที่ 29 ก.ค.2558 นายธานินทร์ สุภาแสน ผวจ.ลำปาง เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 30 – 31 ก.ค. และวันที่ 1 – 2 ส.ค. 2558 เป็นวันหยุดราชการ คือ วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา จึงทำให้มีวันหยุดราชการต่อเนื่องติดต่อกัน 4 วัน ในช่วงวันหยุดราชการ อาจมีผู้ไม่หวังดีฉวยโอกาสสร้างสถานการณ์ หรือก่อเหตุที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและรักษาสถานที่ราชการ และสถานที่สำคัญของจังหวัด จึงสั่งการให้ทุกส่วนราชการกำชับเจ้าหน้าที่ผู้อยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ ในวันหยุดราชการต่อเนื่องปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด รวมทั้งหมั่นตรวจตรา เฝ้าระวังสิ่งผิดปกติต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อป้องกันมิให้เกิดการสร้างสถานการณ์ และการก่อเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้น

กรณี หากพบเห็นบุคคล วัตถุ หรือสิ่งผิดปกติที่อาจก่อให้เกิดเหตุร้ายขึ้นในพื้นที่ ให้รีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยและสถานีตำรวจที่รับผิดชอบใน พื้นที่ แล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที และให้เฝ้าระวังสถานที่สำคัญในพื้นที่จังหวัด เช่น สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ สถานีขนส่งฯ ท่าอากาศยาน โรงแรม ที่พัก ที่มีนักท่องเที่ยวไปพักเป็นจำนวนมาก และสถานที่ที่มีชาวต่างชาติ และนักท่องเที่ยวไปอยู่รวมกันมากๆ.