หน้าหลัก » ข่าวหน้า 1 - อาชญากรรม

สถานบันเทิงยื่นหนังสือขออนุโลมจำหน่ายเครื่องดื่ม

Author by 21/08/15No Comments »

thainews180            ผู้ประกอบการสถานบริการ ที่จำหน่ายแอลกอฮอล์ รวมตัวกันยื่นหนังสือเปิดผนึกผ่านนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ถึง คสช.ขอให้อนุโลมพิจารณา ไม่บังคับใช้ คำสั่ง คสช.ที่ 22/2558 ข้อที่ 6 “ห้ามมิให้มีสถานที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตั้งอยู่ใกล้บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาหรือหอพักในบริเวณสถานศึกษา”  ในถนนคชสาร ถนน ลอยเคราะห์ และถนนมูลเมืองซอย 1 -ซอย 3 อ้างพนักงาน กว่า 200 คนจะต้องตกงานหากบังคับใช้คำสั่ง

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 20 ส.ค.58 บริเวณหน้าห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้มีผู้ประกอบการสถานบริการ ที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำนวนกว่า 200 คน ได้พากันมารวมตัวกัน  หลังจากได้รับหนังสือจาก นายประจวบ กันธิยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ แจ้งให้มาประชุมเพื่อรับทราบนโยบาย ในการจำหน่ายแอลกอ ฮอล์ ใกล้สถานศึกษา แต่พอถึงเวลาประชุมปรากฎว่า นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ติดราชการ ไปเป็นประธานเปิดการประชุม และฝึกยิงปืนพกสั้น ให้กับสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามคำสั่งของ ผวจ.เชียงใหม่ จึงทำให้การประชุม ผู้ประกอบการ ต้องเลื่อนไปโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ดังนั้นทางกลุ่มผู้ประกอบการ สถานบริการ ที่จำหน่ายแอลกอฮอล์ จึงได้รวมตัวกันหน้าบริเวณหอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองชียงใหม่ และทำหนังสือเปิดผนึก ยื่นผ่านอำเภอเมืองเชียงใหม่ ถึง คสช. เพื่อขอให้อนุโลม และพิจารณาไม่บังคับใช้ คำสั่ง คสช.ที่ 22/2558 ข้อที่ 6 “ห้ามมิให้มีสถานที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตั้งอยู่ใกล้บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา หรือหอพักในบริเวณสถานศึกษา”ในถนนคชสาร ถนนลอยเคราะห์ และถนนมูลเมืองซอย 1 -ซอย 3

ทั้งนี้ตามคำสั่งของ หัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ในทาง และการ ควบคุมดูแลสถานบริการหรือสถานประกอบการ ที่เปิดให้บริการ  ในลักษณะที่คล้ายกับ สถานบริการ ในข้อที่ 6  ที่ให้อำนาจเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแล สำรวจว่า สถานที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใกล้เคียงสถานศึกษา ขณะนี้ผู้ประกอบการ และลูกจ้างในถนนคชสาร ถนนลอยเคราะห์ และถนนมูลเมือง ซอย 1 -ซอย 3 ที่ถูกสำรวจว่า อยู่ใกล้เคียงสถานศึกษาในระยะ 300 เมตร มีความวิตกกังวล และสับสนในการบังคับใช้คำสั่ง ให้งดจำหน่ายแอลกอฮอล์  โดยสถานประกอบการส่วนใหญ่เป็นบาร์รายได้หลักมาจากกำจำหน่ายเครื่องดื่ม หากห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะทำให้เกิดผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ และไม่มีรายได้ รวมถึงพนักงานที่ทำงานในสถานประกอบการที่ต้องขาดรายได้ไปด้วยเช่นกัน

กลุ่มผู้ประกอบการอ้างว่าสถานประกอบการ ในถนนคชสาร ถนนลอยเคราะห์ และถนนมูลเมือง   ซอย 3 เป็นโซนท่องเที่ยว เปิดเป็นสถานประกอบการ มาเป็นระยะเวลายาวนาน ได้บริการกับท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ไม่มีเยาวชนเข้ามาใช้บริการแต่อย่างใด รวมถึงสถานประกอบการไม่ได้ละเมิดต่อกฎหมาย หรือข้อบังคับแต่อย่างใด หากมีการบังคับใช้คำสั่ง จะทำให้ผู้ประกอบการจำนวนกว่า 43 ร้าน พนักงานกว่า 235 คน ต้องตกงานได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก ในนามของผู้ประกอบการ ลูกจ้าง และองค์กร จึงเรียกร้องต่อภาครัฐ ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ขอให้พิจารณาอนุโลมไม่บังคับใช้คำสั่ง เพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อน ทางตัวแทนอำเภอเมืองเชียงใหม่ได้มารับมอบหนังสือไว้ เพื่อนำส่งต่อไปยังนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งไปยัง คสช.ให้รับทราบต่อไป.