หน้าหลัก » ข่าวหน้า 1 - อาชญากรรม

สรุปคลองแม่ข่า เตรียมเสนอ ครม.สัญจร ชม.

Author by 10/06/15No Comments »

  ชนะ แพ่งพิบูลย์              รองผวจ.เชียงใหม่เผยเตรียมนำเสนอผลดำเนินการแก้ไขฟื้นฟูสภาพคลองแม่ข่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร พร้อมขอรับการสนับสนุนดึงกรมควบคุมมลพิษเป็นหน่วยงานหลักร่วมรับผิดชอบเต็มตัวเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2558  นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รอง ผวจ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่ จ.เชียงใหม่ ในช่วงปลายเดือน มิ.ย. 58 ทาง จ.เชียงใหม่เตรียมที่จะรายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าทั้งระบบให้นายกรัฐมนตรีและคณะ รัฐมนตรีได้รับทราบ รวมทั้งเพื่อขอให้มีการพิจารณาสนับสนุนการดำเนินการ ในส่วนเกินกำลังของทาง จ.เชียงใหม่และหน่วยงานในพื้นที่จะดำเนินการเองได้ โดยจะมีการเสนอขอให้กรมควบคุมมลพิษเข้าร่วมเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานหลักในการร่วมรับผิดชอบดำเนินการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูสภาพคลองแม่ข่าด้วย

สำหรับการดำเนินการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูสภาพคลองแม่ข่าในช่วงที่ผ่านมา มีความคืบหน้าตามลำดับ ทั้งการปรับปรุงคุณภาพน้ำ การกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำและสิ่งก่อสร้างที่รุกล้ำเป็นการจัดการที่มีประชาชนมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง ผ่านมากว่า 30 ปีที่มีปัญหาสะสมทำให้แก้ไขยาก ครั้งนี้จะเห็นผลชัดมากยิ่งขึ้น จากนี้ 2 สัปดาห์จะลงพื้นที่ติดตามงาน โดยจะสรุปภาพรวมเสนอให้ ครม.รับทราบและขับเคลื่อนในโอกาสต่อไป

อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่ายังไม่สามารถขจัดปัญหาที่หมักหมมมานานให้หมดไปได้ในทันที แต่ทั้งนี้จะมีการดำเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่อง ได้มีการกำหนดแผนไว้แล้ว ทั้งระยะเร่งด่วน ระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน จะเสนอแผนให้ ครม.ทราบด้วย รอง ผวจ.เชียงใหม่กล่าวย่ำว่า ขณะนี้ได้เตรียมที่จะดำเนินการขุดลอกขยายความกว้างของคลองแม่ข่าในช่วงต้นน้ำที่อยู่ในพื้นที่ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยมีการจัดสรรงบประมาณจำนวน 680,000 บาทให้ อบต.ดอนแก้วดำเนินการ ได้รับความยินยอมจากเจ้าของบ้านที่สร้างรุกล้ำคลองแม่ข่า ให้ความร่วมมือจะย้ายออกไป แต่ขอให้มีการจัดหาพื้นที่ใหม่ให้ทดแทน คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในเร็ววันนี้และแล้วเสร็จโดยเร็ว ส่วนในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ มีเจ้าของบ้าน 4 ราย และเอกชนอีกจำนวนหนึ่งที่ยินยอมจะรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำออกไป ซึ่งจากนี้ไปจะมีการเข้มงวดตรวจสอบโดยให้สำนักงานที่ดิน จ.เชียงใหม่เข้าร่วมเป็นคณะทำงานด้วย เชื่อว่าจะเห็นข่าวดีๆ  ของคลองแม่ข่าในอนาคตนี้แน่นอน

ส่วนประเด็นอื่นๆที่เตรียมเสนอ ครม.คือระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่ สนามบินแห่งที่ 2 การแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าระยะยั่งยืน การพัฒนาโครงการที่เป็นมติ ครม.เดิมที่ยังไม่คืบหน้าเช่น ด่านชายแดน แผนงานตามกรอบ Northern landport.เป็นต้น จ.เชียงใหม่จะมีการเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อเตรียมความพร้อม รองรับการประชุม ครม. สัญจรครั้งนี้ ทั้งมาตรการจัดระเบียบสังคม การเฝ้าระวังความสงบเรียบร้อยปลอดภัยต่างๆ การเตรียมสถานที่ และเกี่ยวข้องอื่นๆ ล่าสุดทางนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผวจ.เชียงใหม่ ได้เข้าร่วมประชุมรับนโยบายและแนวทางดำเนินการร่วมกับ พล.ท.สาธิต พิธรัตน์ แม่ทัพภาคที่ 3 แล้ว.