หน้าหลัก » ข่าวหน้า 1 - อาชญากรรม

สั่งคุมเข้ม รปภ.ช่วงปีใหม่ เมาแล้วขับยึดรถเก็บไว้ค่ายทหาร

Author by 25/12/15No Comments »

 พล.ท.สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล         แม่ทัพ 3 ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หามาตรการคุมเข้ม รักษาความปลอดภัย ช่วงปีใหม่ 2559 สั่งเข้ม เมาแล้วขับ ยึดรถเก็บรถในค่ายทหาร รอรับคืนปีหน้า ขู่เจ้าหน้าที่รัฐ หากทำผิดเองจับ-ยึดรถ และรายงานผู้บังคับบัญชาเอาผิดทางวินัย  

ผู้สื่อข่าวรายงาน เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.58 พล.ท.สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล แม่ทัพภาคที่ 3 เปิดเผยว่า กองทัพภาคที่ 3 และผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุม (Vedio Conferrent System) ร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในวันเดียวกันนี้ มีการเน้นย้ำใน 2 หัวเรื่อง คือ การรักษาความปลอดภัย และรักษาชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว และลดอุบัติเหตุในเทศกาลปีใหม่ 2559

โดยกองทัพภาคที่ 3 ได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ รวมถึงภาคประชาชน ให้สำรวจแหล่งท่องเที่ยวล่อแหลมที่อาจเกิดเหตุการณ์ในพื้นที่ได้ สั่งให้มีเจ้าหน้าที่ไปวางกำลัง และเผ้าตรวจหรือลาดตะเวน ตามแหล่งท่องเที่ยว สำคัญซึ่งภาคเหนือที่มีมาก กรณีรักษาความปลอดภัย  ส่วนด้านมาตรการลดอุบัติเหตุ จะต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง  ร้องขอให้ประชาชน โดยทั้งกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งมีฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ จัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) จะต้องเข้มงวด ทั้งนี้ที่ผ่านมาพบว่า อุบัติเหตุ 80 เปอร์เซ็นต์ มาจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ และเกิดจากถนนสายรองหรือทางหลวงชนบท จะต้องช่วยกันตั้งด่าน จุดสกัดร่วม เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวอีกว่า สำหรับปัญหาคนเมา ในพื้นที่ 17 จังหวัดของกองทัพภาคที่ 3 จะต้องขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ พร้อมทำประชาคม ทำสัญญาของหมู่บ้าน เช่น สัญญาประชาคม ในหมู่บ้านว่า กรณีผู้ขับขี่เมา และขี่รถมอเตอร์ไซค์ เจอด่านตรวจ ชรบ.ตรวจสอบพบมีกลิ่นสุรา เจ้าหน้าที่จะต้องขอยึดรถก่อน และหลังปีใหม่ จึงมาขอคืน เป็นต้น นี่คือสัญญาประชาคมหมู่บ้าน เพื่อดูแลความปลอดภัย ของพี่น้องประชาชน ให้ปลอดจากอุบัติเหตุอย่างแท้จริง ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีบอกว่า เป็นของขวัญปีใหม่ในพื้นนี้  ซึ่งไม่เว้นแม้ เจ้าหน้าที่รัฐ จะต้องหนักกว่า อาจไม่เท่าเทียมหรือเสมอ

ในวันเดียวกับ แม่ทัพภาคที่ 3 ได้ประชุมร่วมกับ นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และหน่วยงานต่างๆ หาข้อสรุปถึงมาตรการรับมือปีใหม่ 16 ข้อดังนี้คือ  1. ตามนโยบายรัฐบาลเร่งด่วน ในการป้องกันไม่ให้มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ( อุบัติเหตุ, เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเป็นศูนย์ )  2. ให้ทุกภาคส่วนราชการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงโทษของการดื่มสุราแล้ว ขับขี่ยานพาหนะ ผลเสียและบทลงโทษตามกฎหมาย พร้อมจัดทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์บทลงโทษตามกฎหมายติดตั้งตามเส้นทางหลัก, เส้นทางรอง ให้ประชาชนและผู้ที่สัญจรใช้รถใช้ถนนทราบ “เมาแล้วขับปรับเต็มอัตรา 5,000 -20,000 บาท , 3. ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไปให้อำเภอ.เมือง จัดชุดจัดระเบียบสังคม จำนวน 4 ชุด ประชาสัมพันธ์และกวดขันสถานบริการและร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ โดยกำชับทุกร้านฯปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ถ้าพบมีการฝ่าฝืนกฎหมายให้มีการจับกุมอย่างเด็ดขาด สำหรับอำเภออื่นๆ รอบนอกให้ นายอำเภอจัดชุดจัดระเบียบสังคมจำนวน 1 ชุด ประกอบกำลัง 3 ฝ่าย ทหาร , ตำรวจ ,ปกครอง ออกตรวจสถาน ประกอบการในพื้นที่รับผิดชอบ โดยยึดถือหลักปฏิบัติเดียวกัน  4. ให้แขวงการทางฯ สำรวจและตรวจสอบว่าจุดใดมีการซ่อมแซม, สร้างทาง , และเป็นจุดอันตราย ให้มีสัญญาณไฟและป้ายเตือนให้เห็นชัดเจน  5.ให้ทุก อำเภอสำรวจว่าควรจะมีจุดตรวจเพิ่มเติมในจุดใดบ้าง รายงานให้ พล ร.4 ทราบก่อน 25 ธันวาคม 2558

6.กำชับให้ จนท.ประจำจุดตรวจ ถ้าพบการกระทำที่ผิดกฎหมายให้ทำการจับกุมและบังคับใช้กฎหมายแบบ 100 เปอร์เซนต์แก้ผู้ที่ฝ่าฝืน  7. ให้ ขนส่ง จว.พิษณุโลก พร้อม จนท.ตร., จนท.ทหาร สุ่มตรวจผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ ทุกประเภท ถ้าพบว่ามีอาการมึนเมาให้ดำเนินคดีอย่างเคร่งครัด 8. ให้ตำรวจทุกนายเป็นกำลังหลักในการปฏิบัติหน้าที่โดยมี จนท.ทหาร และ จนท.จากภาคส่วนอื่นเป็นกำลังสนับสนุน 9. จุดตรวจไหนที่ไม่มีเครื่องตรวจวัดออลกอฮอล์ ให้เป็นดุลพินิจของเจ้าหน้าที่.3 ฝ่าย ปกครอง, ทหาร, ตำรวจ ลงความเห็นร่วมกันว่า ผู้ขับขี่มึนเมาหรือไม่ ถ้ามีความเห็นร่วมกันเป็นเอกฉันท์ให้ดำเนินการตรวจยึดรถไว้ พร้อมกับดำเนินการตามกฎหมายต่อไป 10. ให้ทุก สภ.เฝ้าระวังการแอบแฝงการค้าประเวณี (เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี)ในเทศกาลปีใหม่ อาจจะเป็นการเข้าข่ายการค้ามนุษย์  11. เส้นทางหลักทางหลวงแผ่นดิน ที่จะเข้าสู่พิษณุโลก ให้ระดับจังหวัดดูแล ส่วนเส้นทางสายรอง ให้อำเภอและ สภ.ท้องที่เป็นผู้ดูแล 12. รถบรรทุกขนดิน ให้หยุดดำเนินการตั้งแต่ วันที่ 25 ธันวาคม 2558- 8 มกราคม 2559 เพื่อเป็นป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ให้ทางราชการประสานกับผู้ประกอบการ 13. รถบัส , รถทัวร์ ขนาดใหญ่ ที่นำ นักท่องเที่ยว เข้ามาสักการะ หลวงพ่อพุทธชินราช ให้จอดได้แห่งเดียวคือบริเวณสนามหน้าศาลากลาง เพื่อป้องกันรถติดขัด  14. เมาแล้วขับช่วงวันที่ 25 -27 ธค. 58 ให้ดำเนินการควบคุมรถ ให้กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ทำบันทึก รับรถคืนในวันรุ่งขึ้น พร้อมแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของรถช่วงวันที่ 28 ธค. – 4 มค.58 เมาแล้วขับ จับ ปรับ ควบคุมรถ รับรถคืนพร้อมหลักฐานแสดงการเป็นเจ้าของ ในวันที่ 5 มค.58,  15. สำหรับข้าราชการ เมาแล้วขับ จับ ปรับ ควบคุมรถ รายงานผู้บังคับบัญชา เพื่อเอาผิดทางวินัย และ 16.สถานที่เก็บรถ ผู้เมาแล้วขับ ค่ายสมเด็จพระนเรศวร และค่ายเอกาทศรถ.