หน้าหลัก » ข่าวหน้า 1 - อาชญากรรม

สืบสานประเพณีฮักวัฒนธรรม ดันปฏิรูปการศึกษาฉลอง 720 ปี เมือง ชม.

Author by 26/07/15No Comments »

     บุญเลิศ           อบจ.เชียงใหม่ จับมือสภาวัฒนธรรม เครือข่ายปฏิรูปการศึกษา และภาคีเกี่ยวข้อง จัดงาน “ฮักวัฒนธรรม ล้านนาฮ่วมปฏิรูปก๋านศึกษาเจียงใหม่เพื่อเผยแพร่และสืบสานประเพณีวัฒนธรรม พร้อมดันเป็นการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ หลักสูตรรักษ์เชียงใหม่เป็นของขวัญรับฉลอง 720 ปีเมืองและหนุนเชียงใหม่สู่มรดกโลก

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 26 ก.ค.58 ที่วัดพระนอนขอนม่วง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงาน “ฮักวัฒนธรรมล้านนา ฮ่วมปฏิรูปก๋านศึกษาเจียงใหม่” โดยมี ดร.เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด พร้อมด้วยนายไพรัช ใหม่ชมภู ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.เชียงใหม่ ในฐานะเลขานุการภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา นายอินตา เลาคำ นายกสมาคมสืบสานตำนานปี่-ซอ เชียงใหม่ นายประหยัด ทรงคำ ที่ปรึกษานายก อบจ. เชียงใหม่ พร้อมผู้บริหารหน่วยงานองค์กรต่างๆ มาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งในงานยังมีการจัดนิทรรศการและกาดหมั้ววัฒนธรรม ที่มีศิลปินพื้นบ้านมาให้ความรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้สืบสานตำนานประเพณีต่างๆ การแสดงบนเวทีและการแสดงพร้อมประกวดซอพื้นเมือง การแสดงนิทรรศการล้านนาของหวงแหนของดีเมืองล้านนา บริการฟรีตลอดทั้งวัน ซึ่งงานนี้เป็นการรวมตัวกันของศิลปินช่างปี่ ช่างซอ มากกว่า 100 ชีวิต ภายในงาน มีพิธีเชิดชูเกียรติศิลปินอาวุโส ช่างปี่-ช่างซอ มีการเสวนา “ฮักวัฒนธรรมล้านนา ฮ่วมปฏิรูปก๋านศึกษาเจียงใหม่”ด้วย

นายบุญเลิศกล่าวว่า ตอนนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่เชียงใหม่อยู่ในบัญชีเสนอชื่อเมืองมรดกโลกแล้ว ความงดงามในประเพณีวัฒนธรรม องค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมต่างๆ รวมทั้งปี่ ซอ ก็จะเป็นจุดแข็งที่จะผลักดันให้ได้รับการพิจารณาได้ด้วย การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา สืบสานประเพณีวัฒนธรรม จึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่ทุกคนในเชียงใหม่จะต้องช่วยกัน งานครั้งนี้ก็เป็นอีกด้านหนึ่งที่จะแสดงให้เห็นว่าเชียงใหม่ นครประวัติศาสตร์กว่า 700 ปีมีของดีอะไรที่ต้องสืบสาน หากเราไม่ช่วยกันก็จะหายไป ต้องชื่นชมทุกองค์กรโดยเฉพาะ สมาคมสืบสานตำนานปี่-ซอ และสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ที่เห็นความสำคัญในการสืบสานเรื่องเหล่านี้ให้ลูกหลาน และมุ่งหวังว่า การจัดงาน ฮักวัฒนธรรมล้านนา ฮ่วมปฏิรูปก๋านศึกษาเจียงใหม่ ครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการเผยแพร่    และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและเครื่องดนตรีล้านนาให้คงอยู่และเป็นที่รู้จักสืบไปแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงความสง่างามของเมืองเชียงใหม่ที่ไม่เหมือนที่ใดๆ ด้วย

ด้าน นายไพรัช ใหม่ชมภู ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.เชียงใหม่ ในฐานะเลขานุการภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา กล่าวว่า การปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้เป็นจังหวัดแรกที่ทาง อบจ.เชียงใหม่ ได้เชิญทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยกันในเรื่องของการศึกษาในพื้นที่ซึ่งได้มีการพูดคุยกันมาตั้งแต่วันที่ 24 มี.ค.2557 เป็นต้นมาจนตกผลึกเป็นหลักสูตร “รักษ์เชียงใหม่” ที่จะมีการสืบสานเอาประเพณีวัฒนธรรมด้านต่างๆ รวมถึงปี่ ซอ อยู่ในหลักสูตรนี้เพื่อเป็นของขวัญและประกาศความพร้อมของเชียงใหม่ในเวทีโลก ในโอกาสครบรอบ 720 ปีเมืองเชียงใหม่ด้วย  ตอนนี้ได้มีการทำแผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ และคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จในอีกประมาณ 2 เดือน ดังนั้นเรื่องการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ครั้งนี้มรประเด็นหลักๆ ด้วยกันทั้งสิ้น 3 เรื่อง โดยเรื่องแรกจะมีการยึดเด็กเชียงใหม่เป็นตัวตั้ง โดยไม่มีการแยกสังกัดเด็กนักเรียน ส่วนเรื่องที่สองจะยึดพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบลเป็นพื้นที่ปฏิรูป และจะมีการเสนอรัฐบาลเห็นชอบตั้งสภาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ที่มีกฎหมายรองรับต่างๆ ขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เพื่อให้โรงเรียนต่างๆ นำไปสืบสานต่อไป และจะเป็นจังหวัดแรกๆ ที่เป็นต้นแบบด้านนี้.