หน้าหลัก » ข่าวหน้า 1 - อาชญากรรม

“สุริยะ” สั่งสกัดเผาสั่งการทุกอำเภอและท้องถิ่นสกัดกั้นการเผาทุกรูปแบบ

Author by 3/02/15No Comments »

     สุริยะ ประสาทบัณฑิตย์                   ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ยอมรับปัญหาหมอกควันและค่าฝุ่นละอองมีแนวโน้มสูงขึ้น แต่คุณภาพอากาศยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เน้นย้ำสั่งการทุกอำเภอและท้องถิ่นทำงานเข้มข้นสกัดกั้นการเผาทุกรูปแบบรางวัลนำจับ 5,000 บาทยังใช้แต่เน้นที่เผาป่า

          เมื่อวันที่ 2 ก.พ.2558 นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผวจ.เชียงใหม่ ได้กล่าวถึงสถานการณ์ปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และมลพิษทางอากาศของ จ.เชียงใหม่ หลังจากที่เริ่มมีสัญญาณให้เห็นจากที่มีหมอกควันปกคลุมหนาและบดบังดอยสุเทพระยะนี้ โดยยอมรับว่า ขณะนี้เชียงใหม่เริ่มมีหมอกควันปกคลุมและค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน( PM10) เพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม คุณภาพอากาศยังคงอยู่ในระดับปานกลาง ไม่ส่งผล กระทบต่อสุขภาพแต่อย่างใดเช้าวันเดียวกันนี้ได้รับรายงานว่า สถานการณ์หมอกควันภาคเหนือและเชียงใหม่ พบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM10 ของเชียงใหม่อยู่ในระดับ 84 ไมโคร กรัม/ลูกบาศก์เมตร ยังไม่เกิดค่ามาตรฐานที่ 120 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร โดยข้อเท็จจริงขณะนี้มีหมอกหนาแน่นเป็นช่วงของอากาศเปลี่ยน แต่ยังไม่ได้มีปัญหาจากควันไฟอย่างที่หลายฝ่ายเป็นห่วง

สำหรับการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหานี้  ที่ผ่านมาได้มีการมอบ นโยบายและสั่งการให้ทุกพื้นที่ ทั้งระดับอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน มีการดำเนินการมาตรการต่างๆ อย่างเข้มงวด พร้อมทั้งมีการเน้นย้ำกำชับการทำงานอยู่อย่างต่อเนื่องด้วย ตอนนี้กำลังดำเนินการให้แต่ละอำเภอไปควบคุมไปจัดการ ได้เน้นย้ำโดยเฉพาะเรื่องของการจัดสรรงบประมาณป้องกันแก้ปัญหาที่ปีนี้จะไม่จัดแบบกระจาย แต่จะเน้นจัดงบฯไปในพื้นที่ที่เป็นอำเภอเป้าหมายเป็นหลัก ได้แก่ อ.แม่แจ่ม จอมทอง ฮอด ดอยเต่า ไชยปราการ  เชียงดาว ฯลฯ

อย่างไรก็ตามเบื้องต้นทุกอำเภอจะได้อำเภอละ 1 แสนบาทไปก่อน เพื่อที่จะนำไปดำเนินการทำแนวกันไฟ และลงไปถึงชาวบ้าน สั่งการให้นายอำเภอนำงบฯไปใช้ทำปุ๋ย โดยให้เจ้าหน้าที่ลงไปควบคุมผสานกับเจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดิน ดูว่าการปฏิบัติงานติดขัดปัญหาอะไรบ้าง เราเน้นทำให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง ให้หมุนเวียนเครื่องบดต่างๆไปยังหมู่บ้านที่ยังไม่ได้ดำเนินการอย่างทั่วถึง และล่าสุดได้มอบ นโยบายให้กับทางท้องถิ่นว่า จากนี้ไปถ้าพบว่า มีกองไฟไหม้ หรือมีการเผาอยู่ข้างถนนขึ้นมาให้ถือว่า เป็นเหตุไฟไหม้ ให้รีบนำรถดับเพลิงเข้าไปดับในทันที ในส่วนของกลุ่มจังหวัดก็ได้แบ่งกันสลับชิงเผาในเขตพื้นที่อุทยานฯ โดยให้ผลัดกันเผาคนละวันคนละจุด ซึ่งขณะนี้ได้รับรายงานว่าอยู่ระหว่างปฏิบัติการชิงเผาไปแล้วกว่า 70%แล้ว

นายสุริยะ กล่าวอีกว่า สำหรับเรื่องการใช้งบฯแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่า ได้สั่งงดในการเน้นจัดสัมมนาให้ความรู้ เพราะขณะนี้ทุกภาคส่วนต่างเข้าใจกันอยู่แล้ว ถ้าจะจัดก็ให้จัดแค่ระดับตำบลละ 1 ครั้ง เน้นจ้างชาวบ้านลงไปปฏิบัติทำแนวกันไฟ จ้างไปดับไฟ หรือไปทำลายเชื้อเพลิงที่จะก่อให้เกิดหมอกควันมากกว่า ส่วนเงินรางวัลนำจับ 5,000 บาท ที่จะมอบให้กับคนชี้เบาะแสนั้น จะให้เฉพาะการชี้เบาะแสในการเผาในพื้นที่ป่าไม่ใช่เผาในพื้นที่บ้านหรือพื้นที่ไร่ของชาวบ้านเอง รวมทั้งไม่ให้ลูกจ้างหน่วยงานรัฐที่เผากันเอง  โดยมีค่า PM10 ส่วนที่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ มีค่า 80 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM10 ของเชียงใหม่อยู่ในระดับ 84 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร.