หน้าหลัก » ข่าวหน้า 1 - อาชญากรรม

เชียงใหม่ออกตัวแรง สังเวยแล้ว 2 ศพ เทศกาลปีใหม่ 2559

Author by 30/12/15No Comments »

        thainews250 .เชียงใหม่ รับมอบนโยบายรับปีใหม่ผ่าน Video conference พร้อมเปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องป้องกัน-ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พร้อมวางมาตรการระยะยาวปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมลดอุบัติเหตุ หลายสถานที่เริ่มจัดฉลองแล้ว พ่อเมืองเชียงใหม่ลองลงพื้นที่เอง ส่วนสถิติวันแรกครองแชมป์แล้ว ทั้งจำนวนเหตุและบาดเจ็บ มีตาย 2 เป็นอันดับ 4

เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.58   นายมงคล สุกใส รอง ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล video conference ในการเปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จ.เชียงใหม่ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด    อาคารอำนวยการ ศาลากลาง จ.เชียงใหม่ เป็นการเปิดพร้อมกันทั่วประเทศโดยมี นายธนา นวลปลอด หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) จ.เชียงใหม่ พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม มีนายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นตัวแทน รมว.มหาดไทยเป็นประธานประชุมทางไกลผ่านระบบ  video conference พร้อมพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ศปถ.) ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 พร้อมด้วย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

โดยนายกฤษฎา เปิดเผยว่า รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กำหนดให้การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือน้อยที่สุด โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายสร้างความปลอดภัยในการเดินทางแก่ประชาชนอย่างเต็มกำลัง โดยเฉพาะช่วงควบคุมเข้มข้น ในระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. 2558 – 4 ม.ค. 2559 ภายใต้แนวคิด “สุขกาย สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย รับปีใหม่ 2559″

ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ได้กำหนดมาตรการดำเนินงานเอาไว้ 2 ด้าน เพื่อลดอุบัติเหตุการสูญเสียที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ได้แก่ มาตรการป้องกันเฉพาะหน้า โดยจะตั้งจุดตรวจสกัดตามถนนสายหลักและสายรองทั่วประเทศ และมาตรการพิเศษการปลูกจิตสำนึกในเรื่องวินัยจราจร ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายไว้ ที่ได้เริ่มตั้งแต่เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.58 เป็นวันแรก กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ ผวจ. และนายอำเภอทุกพื้นที่ จัดประชุมขยายผลในรูปแบบประชารัฐ ร่วมกับหน่วยงานราชการเอกชนและผู้นำศาสนา ปลูกจิตสำนึกกติกามารยาทบนท้องถนน โดยเน้นถนนสายรอง เพื่อลดอุบัติเหตุ โดยมาตรการพิเศษนี้จะทำต่อเนื่องตลอดไปแม้จะหมดช่วงเทศกาลแล้ว เพื่อให้กฎกติกาเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่จะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกัน และเป็นกฎกติกาชุมชน เช่น หากมีผู้เมาแล้วขับ จะมีบทลงโทษโดยใช้สังคมรอบข้าง พร้อมใช้อุปกรณ์อื่น ๆ เช่น เครื่องกระจายเสียงของหมู่บ้านปลุกจิตสำนึกแก่ประชาชนให้ตระหนักถึงอันตรายของการเมาแล้วขับ โดยในปีนี้กระทรวงมหาดไทย ตั้งเป้าไม่อยากให้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น หรือให้เกิดขึ้นให้น้อยที่สุด

ขณะที่ รอง ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวว่ามีการบูรณาการทุกภาคส่วนในการปฏิบัติงาน เริ่มตั้งแต่เรื่องของถนน มีการคืนพื้นผิวจราจรมาตั้งแต่วันที่ 24 ธ.ค. 2558 เน้นถนนต้องปลอดภัย การจัดทำประชาคมในทุกตำบล หมู่บ้าน ร่วมกับผู้นำทางศาสนา เพื่อกำหนดมาตรการป้องปรามพฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ ตลอดจนสร้างกระแสให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวในการใช้รถใช้ถนนอ ย่างปลอดภัยผ่านกลไกการสื่อสารทุกช่องทาง ให้แขวงการทางนำกรวยตั้งทางจุดเสี่ยงป้องกันการแซง ทำให้เกิดอุบัติเหตุ ใช้ไฟวับวาบ การติดป้ายเตือน สรรพสามิต กำชับเวลา ในการขาย ตรวจงดจำหน่ายโดยสิ้นเชิง เข้มงวดตรวจแอลกอฮอล์ ตรวจสารเสพติด สถานบริการ มีการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดในพื้นที่กว่า 2500 จุด ใช้กำลังพลทั้งหมดกว่า 55,000 คน

ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยมีเป้าหมายลดอุบัติเหตุ โดยเน้นป้องกันด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และการปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนเพื่อแก้ปัญหาระยะยาว ในรูปแบบบูรณาการ โดยประชุมในระดับหมู่บ้าน และกำหนดกติกาประจำหมู่บ้าน เช่น จอดรถรวมกัน รวมกุญแจรถไว้ที่เดียวกัน ใครเมาหรือดื่ม ห้ามเอารถออกไป สำหรับมาตรการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน มุ่งเน้นการปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ในการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยในการเดินทางแก่ประชาชนตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 เพื่อบริหารจัดการระบบการจราจรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

วันเดียวกัน นายปวิณ ชำนิประศาสตร์ ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกบนท้องถนน แจกคู่มือแหล่งท่องเที่ยว น้ำดื่ม ผ้าเย็น รวมทั้งกวดขันวินัยจราจร บริเวณถนนคลองชลประทาน บ้านป่าจี้ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เป็นเส้นทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเฝ้าระวังอุบัติเหตุช่วง 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลปีใหม่ ลดอุบัติเหตุให้ได้มากที่สุด หรือให้อุบัติเหตุเป็น “ศูนย์” โดยในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ปีนี้ ในเขต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีการตั้งจุดกวดขันวินัยจราจร และจุดบริการนักท่องเที่ยวทั้งหมด 21 จุด และผลการตั้งจุดตรวจเมาแล้วขับบริเวณข่วงประตูท่าแพ ในตัวเมืองเชียงใหม่เจ้าหน้าที่ได้จับกุมผู้ที่เมาแล้วหลายราย มีการนำตัวไปดำเนินคดี และยึดรถไว้ตามนโยบายล่าสุดด้วย ส่วนใหญ่เป็นจักรยานยนต์

นายปวิณกล่าวว่า จ.เชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุและผู้บาดเจ็บอันดับต้นๆ ของประเทศ ปีนี้เชียงใหม่ได้ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย-ต่างประเทศจำนวนมากเช่นเดิม จึงต้องมีการเพิ่มจุดตรวจจุดบริการบังคับใช้กฎหมาย เพิ่มการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงต่างๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนนให้แก่ผู้ที่มาท่องเที่ยวได้มากขึ้น วันก่อน รมว.คมนาคมเดินทางมาตรวจราชการ ได้สั่งการให้ดำเนินการพื้นที่ถนนใดลื่นเพิ่มความหนืดมากยิ่งขึ้น มีการเพิ่มสัญญาณไฟเตือนในเส้นทางอันตราย ทางตำรวจเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความสะดวกจราจรอย่างเต็มที่ด้วย เพื่อช่วยกันลดการสูญเสียและดูแลชีวิตและสุขภาพความปลอดภัยของประชาชนระยะนี้

หลังจากนั้นช่วงค่ำ ผวจ.เชียงใหม่ ได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ กระทรวงคมนาคมในส่วนของเชียงใหม่ที่สถานีขนส่งอาเขต 2 โดยมีนายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่ง จ.เชียงใหม่และส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรต่างๆร่วมพิธี เพื่อเป็นการรองรับการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงหยุดยาวปีใหม่นี้อย่างเต็มที่ทุกด้าน

นายชาญชัย กีฬาแปง     ขนส่ง จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า เมื่อค่ำวันที่ 29 ธ.ค. 2558 มีตัวเลขจำนวนผู้โดยสารทั้งขาเข้า และขาออกจำนวนมาก โดยรถหมวด 2 จาก กทม.มาเชียงใหม่ 92 เที่ยว รถโดยสารจากต่างจังหวัดเข้ามา 237 เที่ยว รถจากต่างอำเภอ 1,516 เที่ยว  และรถเสริมจาก กทม.และต่างจังหวัดเข้ามา 21 เที่ยว รวม 1,866 เที่ยว ผู้เดินทางเข้าสู่เชียงใหม่ 22,858 คน

ส่วนรถโดยสารขาออกทุกหมวดมี 1,868 เที่ยว จำนวนผู้เดินทางออกจากเชียงใหม่ 24,595 คน ในจำนวนนี้เป็นการเดินทางจากเชียงใหม่ไปจังหวัดในภาคเหนือมากที่สุด 13,677 คน รวมผู้ใช้บริการสถานีขนส่งอาเขต 1-2 และขนส่งช้างเผือกวันเดียว 47,453 คน ยังไม่พบปัญหาการร้องเรียน รวมทั้งไม่มีผู้โดยสารตกค้าง ขณะที่การตรวจแอลกอฮอล์และความพร้อมของพนักงานขับรถ 1.868 คนมีผลเป็นปกติ ทั้งนี้สำนักงานขนส่ง จ.เชียงใหม่เปิดสายด่วน 1584 ตลอด 24 ชม.

ทางด้านกองกำกับการตำรวจท่องเที่ยว ได้ร่วมกันปล่อยแถวกวาดล้างอาชญา กรรมต่างๆ      เพื่อดูแลนักท่องเที่ยวเต็มที่ โดยจัดการรณรงค์    ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์

ขณะที่สถิติอุบัติเหตุทางถนนวันแรกในช่วงเทศกาลปีใหม่ พบ 4 จังหวัดภาคเหนือเริ่มมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตแล้ว นายคมสัน สุวรรณอัมพา ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ระบุว่า มีรายงานอุบัติเหตุเกิดขึ้นในวันที่ 29 ธ.ค.เป็นวันแรกของการเก็บสถิติ มีอุบัติเหตุ 35 ครั้งโดย จ.แม่ฮ่องสอนมีอุบัติเหตุ 1 ครั้ง บาดเจ็บ 1 ราย ลำปาง 8 ครั้ง เจ็บ 8 ราย ลำพูน 9 ครั้ง เจ็บ 9 ราย จ.พะเยา มีอุบัติเหตุ 9 ครั้ง เสียชีวิต 1 ราย ส่วน จ.เชียงใหม่มีอุบัติเหตุ มากสุด 17 ครั้ง บาดเจ็บ 19 ราย และมีผู้เสียชีวิต 2 ราย เหตุเกิดที่ อ.ฝางและ อ.หางดง เป็นอันดับ 1 ของประเทศทั้งสถิติการเกิดอุบัติ เหตุ 17 ครั้งมีผู้บาดเจ็บ 19 ราย

ส่วนการเสียชีวิตอยู่ในอันดับ 4 อันดับ 1 เป็น จ.มุกดาหาร 4 ราย จ.เพชรบุรีและ จ.ชลบุรีจังหวัดละ 3 ราย สาเหตุหลักยังมาจากรถจักรยานยนต์ และเมาแล้วขับ คืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการตรวจยึดรถคนเมาแล้วขับตาม นโยบาย ล่าสุดในพื้นที่ต่างๆ ได้หลายราย ส่วนใหญ่ เป็นรถจักรยานยนต์  ขณะที่นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่าทางจังหวัดได้สนธิกำลัง ร่วมกันระหว่างฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร สมาชิก อปพร. อาสาสมัครตำรวจ เข้าประจำจุดตรวจ/จุดสกัด ตลอด 24 ชั่วโมง ตลอด 7 วัน และออกตรวจสถานบริการ มีการจัดงานเฉลิมฉลองเพื่อดูมาตรฐานความปลอดภัยต่างๆ เนื่องจากคาดว่าปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยว จ.เชียงใหม่จำนวนมาก.