หน้าหลัก » ข่าวหน้า 1 - อาชญากรรม

เนรมิตศาลากลางรับสงกรานต์ มีโอทอปเพียบ คาดเงินสะพัดกว่า 5 ล้าน

Author by 7/04/15No Comments »

    thainews180      เนรมิต หน้าศาลากลางจังหวัดส่งเสริมกิจกรรมตลาดชุมชนปี๋ใหม่เมือง รับบรรยากาศสงกรานต์เมืองเชียงใหม่ ขน OTOP จำหน่ายคาดสร้างรายได้สะพัดกว่า 5 ล้านขณะที่ชุมชนต่างๆก็เริ่มแต่งพื้นที่รับเทศกาลแล้ว

เมื่อวันที่ 7 เม.ย58 ที่ลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดโครงการตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ของพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ที่จัดกิจกรรมภายใต้ตลาดนัดชุมชน คนเชียงใหม่ ม่วนอกม่วนใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 7-9 เมษายนนี้ โดยมีนายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า นอกจากเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลเรื่องของไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ยังเป็นการส่งเสริมด้านการตลาดให้กับตลาดกลุ่มผู้ประกอบการ otop รวมถึงส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของล้านนา ในช่วงของเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่เมืองที่จะมาถึง ประชาชน ข้าราชการจะได้จับจ่ายใช้สอยเตรียมข้าวของทำบุญและใช้โอกาสร่วมกิจกรรมตาม ประเพณีแบบล้านนาด้วย ซึ่งคาดหวังว่า อนาคตจะมีการใช้เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีสำคัญของเมือง เชียงใหม่ด้วย

ด้าน    นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดที่ดูแลผู้ผลิตสินค้าตั้งต่างๆในกลุ่มผลิตภัณฑ์ ชุมชน otop ตามนโยบายของกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้ส่งเสริมพื้นที่จัดจำหน่ายและช่องทางการตลาดให้ผู้ซื้อและผู้บริโภคได้พบ สินค้าคุณภาพจากผู้ผลิต ตามโครงการตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ซึ่งมีการจัดมาตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2557 เป็นต้นมา ทุกวันจันทร์และอังคารแรกของเดือนและขยายผลเป็นวันพฤหัสบดีสุดท้ายของเดือน อีก 1 วัน ผล ประกอบการตั้งแต่ช่วงเปิดโครงการจนถึงปัจจุบันกลุ่มผู้ประกอบการที่ร่วม โครงการสามารถจำหน่ายสินค้าเกิดมูลค่ามากกว่า 5.9 ล้านบาทในตลอด 4 เดือนที่มีการจัดกิจกรรม นอกจากนี้ยังได้ขยายตลาดไปยังต่างพื้นที่ที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ก็สามารถทำยอดจำหน่ายได้กว่า 3 ล้านบาท

โดย กิจกรรมในช่วงเทศกาลปีใหม่เมืองปีนี้ที่จัดขึ้นเป็นพิเศษเป็นครั้งแรกของ จังหวัดที่บริเวณศาลากลาง รวมทั้งมีสินค้าธงฟ้าและของพื้นเมืองจากจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมจำหน่ายและ จัดแสดงนิทรรศการ จำลองวิถีชีวิตของชุมชน มีการให้ผู้ร่วมงานได้ร่วมกิจกรรมประเพณีปี๋ใหม่เมือง เช่น สรงน้ำพระ ก่อเจดีย์ทราย สืบชะตาและทำบุญ โดยมีผู้ประกอบการกว่า 200 รายร่วมออกบู๊ธ คาดหวังว่า    จะมีรายได้เกิดขึ้นไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท

ขณะ ที่บรรยากาศในตัวเมืองเชียงใหม่ชาวบ้านตามชุมชนต่างๆของเทศบาลก็ได้ร่วมมือ กันตกแต่งซุ้มและพื้นที่ให้เข้ากับบรรยากาศปีใหม่เมืองตามวัดวาอาราม มีการเตรียมพร้อมสถานที่เพื่อรองรับประชาชนที่จะไปทำบุญตามประเพณีปฏิบัติ โดยเฉพาะจุดที่มีการก่อเจดีย์ทราย ทำให้บรรยากาศขณะนี้เริ่มมีสีสันของสงกรานต์เพิ่มมากขึ้นแม้ว่าหลายชุมชนจะตัดพ้อว่าปีนี้การส่งเสริมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่คึกคักเหมือนเช่นทุก ปี จึงต้องใช้งบประมาณของชุมชนร่วมกันจัดขึ้นเป็นส่วนใหญ่ แต่คงความเป็นมนต์เสน่ห์ของประเพณีล้านนาเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ประทับใจ.