หน้าหลัก » ข่าวหน้า 1 - อาชญากรรม

เปิดประปาหมู่บ้านแก้ภัยแล้ง อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่

Author by 24/05/15No Comments »

4       เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 23 พ.ค.2558 นายเกษม คำยอด ผู้ใหญ่บ้านสันต้นดู่ หมู่ 2 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เชิญว่าที่ร้อยตรี สมัย  คำชมภู นายอำเภอเมืองพะเยา อดีตนายอำเภอดอยสะเก็ด  นายสุรศักดิ์  โอสถิตย์พร ส.อบจ.เชียงใหม่ เขต อำเภอดอยสะเก็ด  นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย และ นายณรงค์  คำราพิช กำนัน ต.สันปูเลย  ร่วมเป็นประธานเปิดประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ ณ บริเวณข้างวัดสันต้นดู่  โดยมีผู้ใหญ่บ้านชุด ชรป.ชาวบ้านและผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

นายเกษม  คำยอด เปิดเผยว่า  ที่ผ่านมาชาวบ้านสันต้นดู่ จำนวน 256หลังคาเรือน ประชากร 988 คน ขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคถึงขั้นเกิดเรื่องพิพาทกันมาแล้ว ดังนั้นจึงได้เข้าปรึกษา ว่าที่ ร.ต.สมัย ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งนายอำเภอดอยสะเก็ด นายสุรศักดิ์ และนายสว่าง ประสานขอรับการสนับสนุนการก่อสร้างประปาขนาดใหญ่จากกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จนในที่สุดทางส่วนกลางได้ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดสรรงบประมาณจำนวน 2,940,000 บาท มาดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ.