หน้าหลัก » ข่าวหน้า 1 - อาชญากรรม

โวยกรรมการกองทุน อมเงิน 20 ล. เก็บเรื่องเงียบ

Author by 28/10/15No Comments »

     thainews250  สมาชิกกองทุนเงินออมทุ่งหัวช้าง รวมตัวกันชุมนุม โวยคณะกรรมการฯ นำเงินไปซื้อสลาก ธกส.แถมโชคดีถูกรางวัล 20 ล้านบาท เก็บเรื่องเงียบ ไม่ยอมแจ้งสมาชิกจนมาทราบภายหลัง ติดต่อสอบถามบ่ายเบี่ยงไม่ยอมชี้แจง เตรียมบุกร้องศูนย์ดำรงธรรมฯจัดการ

          เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 27 ต.ค.58 บริเวณหน้าธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ ( ธกส.) สาขา อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน ได้มีกลุ่มชาวบ้านจำนวนหนึ่ง  พากันมารวมตัวกัน เพื่อเรียกร้องให้คณะกรรมการกองทุนเงินออม ต.ทุ่งหัวช้าง มาชี้แจงโดยกล่าวหาว่าคณะกรรมการฯ ได้นำเงินออมของกองทุน จำนวน 4 แสนบาทเศษ ไปลงทุนซื้อสลาก ธกส. ของธนาคารฯ และถูกรางวัลที่ 1 ได้เงินจำนวน 20 ล้านบาท แต่ไม่ยอมแจ้งให้สมาชิกทราบ แต่ให้เหตุผลว่า เพื่อให้เกิดดอกผล จะได้นำไปบริหารจัดการในตำบลให้เจริญก้าวหน้า

ต่อมาเมื่อ วันที่ 16 ต.ค.58 ชาวบ้านทราบว่า สลาก ธกส. ของธนาคาร ถูกรางวัลที่ 1 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 20 ล้านบาท แต่ทางคณะกรรมการไม่ยอมแจ้งให้สมาชิกกองทุนทราบ  จนกระทั่งชาวบ้านทราบเรื่อง เนื่องจากว่า มีผู้นำไปโพสต์ลงเฟชบุ๊คว่า สลากที่ทางกองทุนออิมทรัพย์ ซื้อไว้ ถูกสลาก ธกส. รางวัลที่ 1 ได้รับเงินจำนวน 20 ล้านบาท จึงพากันไปเลี้ยงฉลองกัน ที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่ง ต่อมามีคนนำเรื่องนี้ไปแจ้งให้สมาชิกทราบ จึงพากันเดินทางไปที่ธนาคาร ธกส.สาขาทุ่งหัวช้าง เพื่อสอบถามข้อเท็จจริง ได้รับการยืนยัน จากทางผู้บริหารว่า สลาก ธกส.ที่ทางกองทุนออมทรัพย์ได้นำเอาเงินออมของหมู่บ้าน ต.ทุ่งหัวช้างไปซื้อไว้ถูกรางวัลที่ 1 และได้รับเงินรางวัลจำนวน 20 ล้านบาทจริง

ดังนั้นชาวบ้านที่เป็นสมาชิกกองทุน จึงได้พากันสอบถาม คณะกรรมการฯ แต่ได้รับการบ่ายเบี่ยงที่จะให้ข้อมูล และหลายคนพากันไม่ยอม ให้สมาชิกพบหน้า บ้างก็ออกนอกพื้นที่ไป บ้างอ้างว่าไปธุระต่างจังหวัด โดยไม่มีใครยอมให้ข้อมูลกับสมาชิก

กระทั่ง เมื่อ วันที่ 26 ต.ค.58 สมาชิกกองทุนได้ไปเช็คข้อมูลทราบว่า ได้มีการรับเงินไปแล้ว ทำให้สมาชิกไม่พอใจ จึงมีการนัดหมาย มารวมตัวกัน เพื่อเรียกร้องให้คณะกรรมการฯได้มีการชี้แจง เงินที่ถูกรางวัลสลาก ธกส. และได้นัดหมายกันที่จะไปยื่นหนังสือถึงศูนย์ดำรงธรรม จ.ลำพูน เพื่อให้คณะกรรมการเงินกองทุน และผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้มาชี้แจงกับสมาชิก เพื่อจะได้รับทราบข้อเท็จจริงทั้งหมด.