หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดลำปาง, ข่าวเกษตรกรรม

กรมปศุสัตว์ร่วมกับจ.ลำปาง เตรียมจัดมหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติ

Author by 12/01/16No Comments »

180px-Dld_thailand      กรมปศุสัตว์ร่วมกับจังหวัดลำปาง กำหนดจัดงานมหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 – 19 มกราคม 2559 ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

นายเพิ่มศักดิ์ วิทยากรณ์ ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์ ร่วมกับจังหวัดลำปาง สภาเกษตรกรแห่งชาติ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง กำหนดจัดงานมหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 17 – 19 มกราคม 2559 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงไก่พื้นเมืองอย่างถูกวิธี ให้สามารถเพิ่มผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมืองไทย ให้เป็นมรดกอันล้ำค่าของคนไทย ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสันทนาการ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ระหว่างเกษตรกร นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ตลอดจนส่งเสริมสินค้าการเกษตรของท้องถิ่น สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของกลุ่มจังหวัด จากไก่พื้นเมืองประจำถิ่นด้วย

ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมที่น่าสนใจมากมายภายในงานฯ ตลอดทั้ง 3 วัน ประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการการพัฒนาสายพันธุ์ไก่พื้นเมือง การประกวดไก่ การประลองไก่ชน กระประมูลไก่เก่ง การแสดงแสงสีเสียงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช การจำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์ การเลี้ยงไก่พื้นเมือง ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารจากไก่พื้นเมือง และสินค้าเกษตรปลอดภัย การแข่งขันเกี่ยวกับไก่พื้นเมือง เช่น แข่งขันการปรุงอาหารเมนูไก่พื้นเมือง แข่งขันสานสุ่มไก่ ฯลฯ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย.