หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

กระทรวงเกษตรฯหนุนเปิดใหญ่ ตลาดนัดเกษตรเชียงใหม่ พ.ย.นี้

Author by 26/10/14No Comments »

thainews180         เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557 ที่ห้องประชุม POC ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ดร.อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล ร่วมกับหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อรับทราบนโยบายข้อสั่งการจากส่วนกลาง และหารือเกี่ยวกับการขยายตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานให้แก่เกษตรกรหรือผู้ผลิตโดยตรง โดยมุ่งเน้นให้นำผลิตผลการเกษตรที่ปลอดภัยมาจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคที่อาศัยในชุมชนเมือง

นอกจากนี้ยังได้ติดตามผลการ  ดำเนินงานการจัดตั้งคณะกรรมการ เพื่อประชุมระดับจังหวัด คาดว่าจะดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการออกมาตรการภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ ซึ่ง ดร.อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย กล่าวว่า ให้จัดเตรียมตลาดนัดเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่ขึ้น โดยบูรณาการร่วมกับสินค้าในกระทรวงเกษตร การค้าภายในจังหวัด รัฐวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร คาดว่าจะจัดทำตลาดนัดเกษตรได้ทุกสัปดาห์ และสามารถเริ่มเปิดตลาดนัดได้ในเดือนพฤศจิกายนนี้ ซึ่งสำนักงานสถิติจังหวัด จะเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลการดำเนินงาน เพื่อให้ตลาดนัดเกษตรเชียงใหม่ยั่งยืนต่อไป.