หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจคืนความสุขสู่ประชาชน

Author by 15/07/14No Comments »

กระทรวงเกษตร         หน่วยงานใน สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน และเจ้าหน้าที่ทหาร จัดงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชนเมื่อระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2557 สหกรณ์การเกษตรเมืองลำพูน จำกัด โดยมีการจำหน่าย สินค้า จากกลุ่มสหกรณ์การเกษตร ในราคา พิเศษ และการให้บริการ ความรู้ทางการเกษตร และ ตรวจสุขภาพ ให้แก่ประชาชน ที่มาร่วมงาน

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2557       ณ สำนักงาน สหกรณ์การเกษตรเมืองลำพูน จำกัด หน่วยงานใน สังกัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ จังหวัดลำพูน ร่วมกันจัดงาน      ”กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืน   ความสุขสู่ประชาชน ” โดยมี นายสุวรรณ    กล่าวสุนทร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงาน และมี พันเอกบุญยืน       อินกว่าง ผู้บัญชาการ กองกำลังรักษา ความเรียบร้อย กองพลทหารราบที่ 7 ส่วนแยก 1 จ.ลำพูน ร่วมงาน

นางสาวรัตนาพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน กล่าวว่า กระทรวงเกษตร และ สหกรณ์ได้เล็งเห็น ถึงความเดือดร้อนของประชาชน อันเนื่องมาจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเลือกซื้อสินค้าทางการเกษตรใน ราคายุติธรรมมีคุณภาพเพื่อสร้างความสุขให้ประชาชนตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

โดยภายในงานได้จัดให้มีการ จำหน่ายสินค้า ที่จำเป็นแก่การครองชีพ ทั้งประเภทอาหาร และของใช้ ของตกแต่งบ้าน จำหน่ายในราคาถูก โดยผู้ผลิตซึ่งเป็นเครือข่ายของสหกรณ์นำมาจำหน่ายโดยตรง อาทิ    สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดจำหน่าย    สินค้าวิสาหกิจชุมชน, สำนักงานสหกรณ์   จังหวัดลำพูน ร่วมกับ เครือข่ายสหกรณ์ จำหน่าย น้ำตาลทราย, น้ำปลา, ไข่ไก่ ราคาพิเศษ, สำนักงานประมง จ.ลำพูน แจกพันธุ์ปลากินพืช

ส่วนของการแสดง ภาคบันเทิง มี   เจ้าหน้าที่ทหาร จากกองกำลังรักษาความเรียบร้อย กองพลทหารราบที่ 7 ส่วนแยก 1 และ นักเรียน จากโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม มาแสดงดนตรี ให้ผู้ชมตลอดงาน นอกจากนี้ยัง มีการแสดง นิทรรศการความรู้ในด้านต่างๆ โดยมีเจ้าหน้าที่ จากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จ.ลำพูน, สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน สำนักงาน ปฏิรูปที่ดิน จ.ลำพูน, โครงการชลประทาน จ.ลำพูน และ สถานีพัฒนาที่ดิน จ.ลำพูน มาร่วมให้ความรู้แก่ประชาชน

พร้อมทั้งแจกของรางวัลพิเศษแก่    ผู้ร่วมงานด้วย นอกจากนี้ยังมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จากโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี   มาจัด หน่วยบริการตรวจสุขภาพ ให้ประชาชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย.