หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

กลางสัปดาห์ยังมีฝนต่อ เกษตรกรระวังลำไยเน่า

Author by 19/08/15No Comments »

ต้นลำไย copy      ว่าที่ ร.ต.ธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย ผอ.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ แจ้งลักษณะอากาศบริเวณภาคเหนือตอนบน มีเมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน และตาก อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. การคาดหมาย โดยทั่วไปมีฝนฟ้าคะนองกระจาย    ถึงเกือบทั่วไป ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ตลอดช่วง และในช่วงวันที่ 19-22 สิงหาคม จะมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางตอนบนของภาค อุณหภูมิ    ต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 15-35 กม./ชม.

ส่วนภาคเหนือตอนล่าง มีฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ตลอดช่วง และในช่วงวันที่ 19-20 สิงหาคม จะมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางตอนบนของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 15-35 กม./ชม.

คำเตือนสำหรับเกษตรกร ไม้ผลที่อยู่ในระยะผลแก่และเก็บเกี่ยว โดยเฉพาะลำไย เกษตรกรไม่ควรปล่อยให้ผลที่เน่าเสียและร่วงหล่นกองอยู่ในบริเวณสวน แต่ควรนำไปกำจัดโดยเผาหรือฝังให้ลึก เพื่อเป็นการตัดวงจรชีวิตของโรคและศัตรูพืช โดยเฉพาะโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อเลี้ยงไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อ เพราะจะทำให้สภาพน้ำเปลี่ยนสัตว์น้ำปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย และหลังฝนตกใหม่ อาจทำให้อุณหภูมิของน้ำในระดับบนและในระดับลึกแตกต่างกัน เกษตรกรควรเปิดเครื่องตีน้ำ เพื่อให้น้ำผสมเป็นเนื้อเดียวกัน และการเปิดเครื่องตีน้ำจะช่วยเพิ่มออกซิเจนให้แก่น้ำด้วย.