หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

การดูแลลิ้นจี่ช่วงพัฒนาผลได้ผลผลิตที่มีคุณภาพออกสู่ตลาด

Author by 11/04/15No Comments »

203         การดูแลลิ้นจี่ช่วงพัฒนาผล สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 .เชียงใหม่ ได้ออกติดตามสถานการณ์ลิ้นจี่ของจังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นแหล่งที่มีการผลิตลิ้นจี่มากที่สุดของภาคเหนือ โดยมีพื้นที่ปลูก 12,944 ไร่ พื้นที่ให้ผลผลิต 12,771 ไร่ และมีเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ 1,904 ราย ในปี 2558 นี้ คาดว่าได้ผลผลิตลิ้นจี่ 7,101 ตันและผลผลิตลิ้นจี่จะออกสู่ตลาดสูงสุดช่วงเดือนพฤษภาคม การผลิตลิ้นจี่ คุณภาพของอำเภอแม่ใจ

สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยาได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพลิ้นจี่ ด้วยการห่อผลลิ้นจี่ โดยเฉพาะในพื้นที่ อ.แม่ใจ มีสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 7 กลุ่ม จำนวน 160 ราย ได้เข้าร่วมโครงการ คาดว่าจะได้ผลผลิตลิ้นจี่คุณภาพ ประมาณ 450-500 ตัน200

นายสังเวียน ชัยทรัพย์ Smart Framer ต้นแบบด้านลิ้นจี่ของกรมส่งเสริมการเกษตร บ้านเลขที่ 17 หมู่ 12 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา กล่าวว่าการดูแลลิ้นจี่ในช่วงนี้คือต้นเดือนเมษายน ผลผลิตลิ้นจี่ จะเริ่มโตเท่ากับเมล็ดถั่วลิสง ให้ใส่ปุ๋ยที่มีโปแตสเซียมสูง เช่น ปุ๋ยสูตร 13-13-21 หรือ 8 -24-24 หรือ 14-7-35 หรือ สูตร    0-0-60 อัตราไม่เกิน 1 กิโลกรัมต่อต้น โดยดูจากขนาดของทรงพุ่ม เมื่อใส่ปุ๋ยแล้วให้รดน้ำทันที พร้อมกับให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ และที่สำคัญในช่วงพัฒนาของผลต้องระวัง หนอนเจาะขั้วผลและมวนลำไย เข้าทำลาย ต้องหมั่นตรวจดูแลสวน ถ้าพบให้ใช้ไซเฟอร์ 35% ผสมกับ คลอไพรีพอส 40% อัตราส่วน 1 : 2 ฉีดพ่นเพื่อกำจัด และเมื่อลิ้นจี่เริ่มเข้าสี ก็ทำการห่อช่อผลเพื่อให้ได้ลิ้นจี่ที่มีคุณภาพ ลูกโตสีสวยเนื้อเต็มรสชาติหวาน โดยวัสดุที่ใช้ได้แก่กระดาษหนังสือพิมพ์ หรือกระดาษขาวห่อผล

เกษตรกรที่สนใจการดูแลรักษาลิ้นจี่คุณภาพ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่นายสังเวียน ชัยทรัพย์ เกษตรกรปราดเปรื่องเรื่องลิ้นจี่ อ.แม่ใจ จ.พะเยา โทร.08-1287-2155.