หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

กำหนดจัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ 18 – 20 มิ.ย. 57

Author by 16/06/14No Comments »

มะม่วง          สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และเครือข่ายชาวสวนมะม่วง จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีกำหนดจัดงานวันมะม่วง และของดีเมืองเชียงใหม่โดยในปีนี้ ได้กำหนดการจัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2557 ลานข้างอาคารศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

โดยในปีนี้กิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การแสดงความหลากหลายสายพันธุ์มะม่วงในจังหวัดเชียงใหม่ กว่า 120 สายพันธุ์ การประกวดผลผลิตมะม่วง 10 สายพันธุ์ และมะม่วงผลยักษ์ การประกวดส้มตำมะม่วงลีลา การแปรรูปผลผลิตมะม่วง การแสดงและจำหน่ายผลผลิตมะม่วงคุณภาพดีมาตรฐานส่งออก ราคายุติธรรม หลากหลายพันธุ์ ตลอดงาน การออกร้านแสดงสินค้าชุมชน สินค้าวิสาหกิจชุมชน และสินค้ากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร 25 อำเภอ

นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการให้ความรู้ด้านการผลิต การขยายพันธุ์มะม่วง การแปรรูป การตลาด และนวัตกรรม-เทคโนโลยีทางการเกษตรจากภาครัฐ และเอกชน โดยคาดว่าจะมีผู้เยี่ยมชมตลอด 3 วัน มากกว่า 10,000 คน

นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า มะม่วงเป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ การผลิตมะม่วงในภาพรวม ปัจจุบันมีเนื้อที่ยืนต้น 72,791 ไร่ เนื้อที่ให้ผลผลิต 54,427 ไร่ เกษตรกรปลูกมะม่วงมีจำนวนผู้ปลูกทั้งหมด 16,375 ราย ซึ่งเกษตรกรเป็นรายย่อย ผลผลิตโดยรวมประมาณ 42,936 ต้น มะม่วงสามารถปลูกได้ในทุกสภาพพื้นที่ ปัจจุบันการผลิตมะม่วงจำแนกออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ประเภทใช้รับประทานผลดิบ และใช้รับประทานผลสุก สภาพการปลูกมะม่วงในจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นเกษตรผู้ปลูกรายย่อยเป็นส่วนมาก สำหรับที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มการผลิตเพื่อการค้าและส่งออก มีกลุ่มผู้ผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออก ได้แก่ กลุ่มนายเจริญ คุ้มสภา อำเภอพร้าว, กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะม่วงคุณภาพอำเภอเชียงดาวของนายสุวิทย์ อุตทาเศษ และชมรมผู้ปลูกมะม่วงจังหวัดเชียงใหม่ นายณรงค์ เจษฏาพันธุ์ ตลาดมะม่วงมี 2 ประเภท คือ ตลาดในประเทศ ได้แก่ ตลาดในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เช่น ตลาดมหานาค ปากคลองตลาด ตลาดสี่มุมเมือง ตลาดไท ตลาดตามจังหวัดต่างๆ และตลาดต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ฮ่องกง ไต้หวัน เป็นต้น

จังหวัดเชียงใหม่ มีพันธุ์มะม่วงที่ปลูกกันมาก ได้แก่ พันธุ์โชคอนันต์ น้ำดอกไม้ แก้ว มหาชนก เป็นต้น ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีกลุ่มผู้ปลูกมะม่วงส่งออกต่างประเทศอยู่ในเขตอำเภอพร้าว แม่แตง และเชียงดาว ผลผลิตมะม่วงของจังหวัดเชียงใหม่ จะออกในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนมิถุนายน ซึ่งเป็นช่วงปลายฤดูการผลิตมะม่วงประจำปีของประเทศไทย ทำให้มีราคาดี โดยผลผลิตมะม่วงในภาคกลางจะออกสู่ตลาดในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม ดังนั้น จึงควรผลิตมะม่วงให้ออกล่าฤดูเพื่อให้ได้ราคาดี โดยให้ผลผลิตมะม่วงออกในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม

ในโอกาสนี้ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วม ชม ชิม ช๊อป ได้ในงาน “วันมะม่วง และของดีเมืองเชียงใหม่” ครั้งที่ 5 นี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทร.0-5311-2478-9 หรือ E-Mail:chiangmai@ doae.go.th.