หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

ข้าวเหนียวดำไล่โรค-แมลง

Author by 13/01/15No Comments »

6602    2-3 ปีที่ผ่านมา มีการตื่นตัวกับข้าวพันธุ์ใหม่ๆ หลายชนิด ที่มีลักษณะแตกต่างจากที่เราเคยกิน และเริ่มได้รับความนิยม อ้างถึงสรรพคุณทางยา และโภชนาหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นข้าวลืมผัว ข้าวเหนียวดำ ข้าวหอมนิล และ ข้าวไรท์เบอร์รี่ เป็นต้น อันที่จริงภูมิปัญญาไทย โดยเฉพาะทางเหนือรู้จักปลูกข้าวพันธุ์แปลกเหล่านี้ไว้นานแล้ว และอาจเป็นภาพแปลกตาสำหรับคนไม่เคยพบ ดังเช่นถ่ายภาพแปลงข้าวที่มีต้นข้าวที่มีสีม่วงประสม อยู่ดังที่ผมเคยถ่ายได้ที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนนี้

การปลูกข้าวต้นดำทั้งข้าวจ้าว และ เหนียวนี้เกษตรกรมักปลูกหัวไร่ปลายนาร่วมกับพันธุ์ข้าวชนิดอื่น(ต้นเขียว)  ไม่เคยเห็นนาที่ปลูกข้าวเหนียวดำนี้เป็นผืนใหญ่ ที่เป็นเช่นนี้เพราะข้าวชนิดนี้อ่อนแอหากปลูกเพียงชนิดเดียวโดดๆจะเป็นโรคตายง่าย  และไม่ได้ปลูกไว้ทานเป็นอาหารหลัก แต่ปลูกไว้ทำขนมมงคลในงานประเพณี หรือผสมกับข้าวขาวเพื่อเพิ่มความหอมเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

แต่เหตุผลสำคัญที่เกษตรกรต้องปลูกข้าวต้นดำนี้ในนาข้าวอื่นๆ เพราะภูมิปัญญาที่สะสมมาแต่บรรพบุรุษ การปลูกพันธุ์ข้าวต้นดำไว้ในแปลงนาเพียงเล็กน้อยจะช่วยป้องกันการเกิดโรค หรือแมลงระบาด (ชาวบ้านเชื่อว่าข้าวกล่ำนี้เป็นพญาข้าว จะข่ม หรือขับไล่โรคข้าว)ชาวนาดั้งเดิมหลายๆคนจึงยังปลูกและรักษาพันธุ์ข้าวนี้อยู่จนถึงปัจจุบัน หากอธิบายโดยหลักการเกษตรศาสตร์อาจบอกได้ว่าการปลูกพืชสลับชนิด หรือพืชกันชนช่วยทำให้แมลงงุนงง จึงช่วยลดการเข้าทำลายของโรคแมลง และอาจรวมถึงกลิ่น สีทีทำให้ระบบประสาทของแมลงถูกรบกวนจนไม่น่าอภิรมย์ในการเข้าทำลาย นั้นเอง  รู้อย่างนี้แล้วเกษตรกรที่จะปลูกข้าวปีนี้ลองหาข้าวกล่ำ หรือ ข้าวต้นม่วงปลูกผสมในนาเพื่อป้องกันการระบาดของโรค แมลงดูซิครับ

นายเจษฎา กาพย์ไชย นักวิชาการ  ส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ปรับปรุงจากบทความของ     ผู้เขียนเอง ในบันทึก “พืชปลอดพิษ ชีวิตปลอดภัย” เมื่อ พ.ศ.2552 https://www.gotoknow.org/posts/261135.