หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

คณะเกษตรศาสตร์ มช.จับมือ ม.นิกาตะจัดประชุมวิชาการอาเซียน

Author by 18/07/15No Comments »

ธีระ วิสิทธิ์พานิช        คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนิกาตะประเทศญี่ปุ่นและศูนย์วิจัยข้าวล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมมือกันเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการอาเซียน ครั้งที่ 5  (The 5th Asian Conference)ภายใต้หัวข้อ“Green Technology in Agriculture: Chances and Challenges for a Better Life”ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2558 โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้นท์แอนด์รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการและนักวิจัย รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของทั้งสองสถาบันตลอดจนสถาบันร่วม (Partner Universities) ได้นำเสนอผลงานวิจัยทางวิชา การในเวทีระดับนานาชาติ และแสดงความก้าวหน้าของงานวิจัยซึ่งจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันในอนาคต

รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า”การจัดประชุมวิชาการอาเซียนครั้งที่ 5 นี้ สืบเนื่องจากการดำเนินความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันระหว่างคณะ เกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ Graduate School of Science and      Technology มหาวิทยาลัยนิกาตะ (Niigata University) ประเทศญี่ปุ่น ทำให้ทั้งสองสถาบันได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาอันนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้และต่อยอดสู่การสร้างผลงานวิจัยร่วมกัน”

ทั้งนี้ประธานคณะทำงานการจัดประชุมฯศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย จตุรสิทธารองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์คณะ เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ข้อมูลในส่วนของกิจกรรมด้านวิชาการเพิ่มเติมว่า”ภายในงานมีการนำเสนอผลงานวิจัยและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในหัวข้อย่อย 3 เรื่อง คือ1.) การผลิตพืชและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Plant Production and Postharvest Technology)  2.) การผลิตสัตว์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (Animal Production and Natural Resources Management) 3.) แนวโน้มทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ สีเขียว (Trends of Green Production Marketing) โดยมีนักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยนิกาตะ ประเทศญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยร่วม (Partner Universities)และนักวิชาการ นักวิจัย ของศูนย์วิจัยข้าวล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมงานประชุมดังกล่าวจำนวนกว่า 100 คน”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โทรศัพท์ 0-5394-4016.