หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

ความพิเศษของกระเทียมน้ำปาด

Author by 4/05/15No Comments »

กระเทียมน้ำปาด       กระเทียมมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า   Allium ampelpra sum เป็นพืชที่มีต้นกำเนิดในแถบทวีปเอเชีย เป็นพืชล้มลุกเนื้ออ่อนจัดอยู่ในประเภทพืชผัก ส่วนที่ใช้ประโยชน์คือหัว กลีบเลี้ยงหลายๆกลีบรวมกันเป็นกระจุกทรงกระปุก

กระเทียมเป็นพืชผักอยู่ในตระกูล Alliaceaeเป็นพืชในวงค์เครือพี่น้องกันคือ กระเทียมหัว(Garlic) กระเทียมใบ หอมห้วใหญ่ หอมแดง หอมแบ่ง กระเทียมหัวมีน้ำมันกระเทียม(Garlic Oil) คือส่วนที่เป็นประโยชน์คุณค่าของกระเทียม

กลิ่นกระเทียม เกิดได้จากการที่กระเทียมถูกทำให้ช้ำ ทุบ บุบ ตำ หั่น จะเกิดปฏิกิริยาทางเคมี คือสารอินทรีย์กำมะถันอัลลิอิน ถูกเอ็นไซม์อัลลิเนส ทำปฏิกิริยาเกิดสารอินทรีย์กำมะถัน “อัลลิซิน”ที่อยู่ในรูปน้ำมันกระเทียม คือคุณประโยชน์หลักของกระเทียมนั่นเอง

น้ำมันกระเทียมหรือสารอินทรีย์กำมะถันอัลลิซิน เป็นยาปฏิชีวนะฆ่าเชื้อโรค แก้อักเสบ ป้องกันโรคหลอดเลือดอุดตัน ป้องกันกล้ามเนื้อหัวใจหยุดทำงานฉับพลัน ลดคลอเลส เตอรอล ลดความดันโลหิตสูง ลดปริมาณน้ำตาลในเลือด รักษาโรคกระเพาะ ลำไส้ ป้องกันโรคหวัด ไข้ ไอ วัณโรคนิวโมเนีย โรคคอตีบ ปอดบวม ไทฟอยด์ มาเลเรีย คอ อักเสบ โรคผิวหนังกลากเกลื้อน น้ำกัดเท้า เชื้อราในร่มผ้า รักษาแผลสดแผลเป็นหนอง ปวดฟันผุ ปวดหู หูอื้อ ขับเหงื่อ ขับปัสสาวะ ขับเสมหะ ขับลมในกระเพาะ แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ และคุณประโยชน์ทั้งด้านโภชนาการและเภสัช อีกกว่า 200 อย่าง

กระเทียมน้ำปาดได้ชื่อว่าเป็นกระเทียมที่ดีที่สุด มีความพิเศษอย่างไร?

1.เป็นกระเทียมที่ผลิตขึ้นมาด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดกรรมวิถี และวิถีชีวิตมาจากบรรพชน

2.เป็นกระเทียมพันธุ์ไทยแท้ ที่ปลูกในสภาพความสัมพันธ์ของ ดิน น้ำ ลม ฟ้า ในแบบของพื้นที่อำเภอน้ำปาด

3.เป็นการปลูกกระเทียมแบบธรรมชาติดั้งเดิมมากที่สุด เป็นการระงับการใช้สารเคมีใดๆโดยสิ้นเชิง

4.ความหอมฉุนของค่าอินทรีย์กำมะถันที่กรมวิชาการเกษตร ตรวจวัดได้ว่ามีปริมาณสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับกระเทียมแหล่งต่างๆใน 6 จังหวัดทั่วประเทศ

5.ความแข็งแกร่งของหัวกระเทียมที่เกิดจากการผลิตแบบธรรมชาติ ทำให้เก็บรักษาไว้ได้นานมากกว่า 6 เดือน

6.เป็นกระเทียมอินทรีย์ ที่บริโภคได้โดยไม่หวั่นเกรงอันตรายจากพิษภัยที่เคลือบแฝง

7.มีคุณค่าสำคัญในการบำรุงร่างกาย บำรุงสมรรถภาพทางเพศ ช่วยเจริญอาหาร

8.เป็นสุดยอดผลผลิตที่ทำให้ชุมชนเกษตรกรมีรายได้ มีงานทำช่วงฤดูแล้ง และสำนึกรักถิ่นฐานบ้านเกิด อนุรักษ์ภูมิปัญญาและขยายถ่ายทอดสู่ลูกหลาน ทำให้สังคมชุมชนเข้มแข็ง มีความสุขอย่างยั่งยืน.

อดุลย์ศักดิ์ ไชยราช