หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

งานวันเกษตรแห่งชาติ 59 มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดใหญ่

Author by 18/01/16No Comments »

thainews180                ผศ.พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่าย ในฐานะรองประธานคณะกรรมการดำเนินงานวันเกษตรแห่งชาติ 2559 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แถลงว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำหนดจัดงานวันงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์-6 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา ในปี พ.ศ.2559

สำหรับรูปแบบการจัดงานภายใต้แนวคิด “คนไทยหัวใจเกษตร” เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านการเกษตรในทุกรูปแบบมาเผยแพร่สู่เกษตรกร และได้นำ “ควาย” สัตว์ที่เป็นตัวแทนของภาคการเกษตรไทย มีบทบาทสำคัญกับวิถีชีวิตของคนไทยมาตั้งแต่อดีต เป็นปัจจัยการผลิตทางการเกษตร มาเป็นสัตว์นำโชค “มาสคอต” โดยใช้ชื่อว่า “คุณบัฟ” เพื่อสื่อให้ทุกคนได้ทราบว่างานนี้จัดขึ้นเพื่อคนไทย

งานวันเกษตรแห่งชาติ 2559 ครั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย เช่น นิทรรศการโครงการพระราชดำริฯทั้งภาครัฐและเอกชน การประชุมเสวนาวิชาการระดับชาติ นานาชาติ เช่น การเสวนา International Organic Agriculture in Asia Symposium,การเสวนาเกษตรอินทรีย์พุทธเกษตร โดย พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี,การประกวดโครงงานวัตกรรมการเกษตร,การจัดแสดงและประกวดพืช สัตว์ ประมง,เทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรมด้านพลังงานทดแทน,แปลงสาธิตและอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้าน พืช ผัก สมุนไพร ปุ๋ยอินทรีย์ เห็ด ข้าว ฯลฯ การออกร้านจำหน่ายสินค้า ชม ช้อป ชิมผลผลิตเมนูอาหารอินทรีย์แม่โจ้ และพบกิจกรรม Wheel A Dish-The Gourmet series “Only a NAF2016″ MJU Organic Farm การท่องเที่ยวแบบ Agro Tourism ศิลปวัฒนธรรม อาทิ การแสดงโชว์การต่อสู้ว่าวไทย จุฬา-ปักเป้า การแข่งขันหมากรุกไทย การแข่งขันหมากรุกคน หาชมได้ยาก,กิจกรรมความบันเทิง คอนเสิร์ตศิลปินดัง อาทิ พี สะเดิด,หงา คาราวาน,เอกชัย ศรีวิชัย และศิลปินอื่นๆตลอดทุกวัน ซึ่งตอนนี้ทุกผ่ายได้จัดเตรียมงานอย่างเต็มที่ ต้อนรับคนไทยทั้งประเทศ ตลอด 9 วัน ให้เป็น ความมหัศจรรย์แห่งความสุข.