หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

จังหวัดพะเยา ขอคืนผืนป่า แก้ไขปัญหาพื้นที่ต้นน้ำเสื่อมสภาพ

Author by 11/03/16No Comments »

         thainews180       จังหวัดพะเยาเปิดยุทธการ คืนผืนป่า แก้ไขปัญหาพื้นที่ต้นน้ำเสื่อมสภาพ บนพื้นที่สูงชัน โดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและลดพื้นที่ปลูกข้าวโพดในพื้นที่อนุรักษ์ เพื่อพลิกฟื้นผืนป่า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 26 กพ.59 นายอานุภาพ มะลิวัลย์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ว่าที่ร้อยตรี ปรีชา พลอยบุตร ปลัดอ.ปง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ป่าไม้ เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฯ ทหาร กว่า 100 นาย ร่วมกัน ทำการเปิดยุทธการ แก้ไขปัญหาพื้นที่ต้นน้ำ เสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน โดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและลดพื้นที่ปลูกข้าวโพดในพื้นที่อนุรักษ์ เพื่อพลิกฟื้นผืนป่า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอกผาช้าง อ.ปง จังหวัดพะเยา

สืบเนื่องจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีนโยบาย ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดทำแผนแก้ไขปัญหาพื้นที่ต้นน้ำ เสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน โดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและลดพื้นที่ปลูกข้าวโพดในพื้นที่อนุรักษ์ เพื่อพลิกฟื้นผืนป่า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  ซึ่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) มีเป้าหมายจะพลิกฟื้นผืนป่า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนภายในระยะเวลา 10 ปี ตามแผนแม่บท การแก้ปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน ซึ่งมีเป้าหมายเพิ่มพื้นที่สีเขียว และลดพื้นที่ปลูกข้าวโพดในพื้นที่อนุรักษ์ จำนวน 20,000 ไร่ ให้อยู่ภายใต้แผนการแก้ปัญหาที่ดินป่าไม้ ในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้มีความสอดคล้อง รับแผนแม่บทพิทักษ์ป่าไม้

ทั้งนี้พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง จังหวัดพะเยา และน่าน มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 356,926 ไร่ มีพื้นที่ต้องสงสัยการกระทำผิด 19,383.68 ไร่ ซึ่งเป้าหมายเพิ่มพื้นที่ไม้ในปี 2559 จำนวน 2,900 ไร่ และในวันนี้ทาง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้างได้ดำเนินการ แก้ไขปัญหาพื้นที่ต้นน้ำ เสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน โดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและลดพื้นที่ปลูกข้าวโพดในพื้นที่อนุรักษ์ เพื่อพลิกฟื้นผืนป่า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จำนวน 187 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านเคยปลูกข้าวโพด.