หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

จังหวัดพิษณุโลกจัดโครงการปลูกเมเปิ้ล(ก่วมแดง) เฉลิมพระเกียรติฯ

     ก่วมแดง     จังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการปลูก  เมเปิ้ล(ก่วมแดง)เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสมหามงคลเสด็จเถลิงราชสมบัติครบ 70 ปีและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ณ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก นายธัชชัย  สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการปลูกเมเปิ้ล(ก่วมแดง)เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสมหามงคลเสด็จเถลิงราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสมหามงคลเสด็จเถลิงราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 และรณรงค์ส่งเสริมการปลูกเมเปิ้ลหรือก่วมแดง ซึ่งเป็นไม้ยืนต้นที่จะผลัดใบในช่วงฤดูหนาวประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมของทุกปี ใบจะเปลี่ยนจากสีเขียวเข้มเป็นสีแดงหรือสีอิฐในขณะที่ใบร่วงหล่นและเพื่อเพิ่มปริมาณพื้นที่ป่าไม้ในการดูดกลืนความร้อนได้มากขึ้น ช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากกิจกรรมของมนุษย์อันเป็นสาเหตุสำคัญทำให้เกิดสภาวะโลกร้อนและเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับสากล

ทั้งนี้สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกและสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโลกร้อน โดยใช้พื้นว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์และทำให้เกิดความร่มรื่นแก่ชุมชนพร้อมทั้งเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน อีกทั้งยังจะทำให้เป็นการพัฒนาให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ เนื่องจากเมปิ้ล(ก่วมแดง)นั้นมีการผลัดใบในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคมของทุกปี และยังมีสีสันสวยงามเหมาะสมแก่การถ่ายรูปจึงเหมาะสมแก่การผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่อีกด้วย.