หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

จังหวัดอุตรดิตถ์จัดคลินิกเคลื่อนที่ บูรณาการงานวิชาการเกษตรทุกสาขา

Author by 24/02/16No Comments »

1455108550960          สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์จัดคลินิกเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ในพื้นที่อำเภอลับแล

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559         ณ โรงเรียนอนุบาล ไทยรัฐวิทยา 5 ต.ตลิ่งต่ำ อ.ลับแล  จ.อุตรดิตถ์   ได้มี  นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์    นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการเปิดคลินิกเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ในพื้นที่อำเภอลับแล

โดยมี นางพรทิพย์ ภู่เพียงใจ รองนายกเหล่ากาชาดและคณะกรรมการเหล่ากาชาด นายธาตรี บุญมาก นอภ.ลับแล นายสนาม กอนวงษ์ นายกเทศบาลตำบลพระเสด็จ หัวหน้าส่วนราชการ   และประชาชนที่เข้าร่วม จำนวนกว่า 1,000 คน เข้าร่วมกิจกรรม โครงการคลินิกเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารได้ดำเนินการจัดขึ้นในรูปแบบบูรณาการงานวิชาการเกษตรทุกสาขา  คลินิกหลักประกอบด้วย คลินิกพืช คลินิกดิน คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกบัญชี คลินิกสหกรณ์ คลินิกกฎหมายและคลินิกเสริมจากส่วนราชการหลายหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดที่มีพื้นที่รับผิดชอบเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 13 หน่วยงานที่มาร่วมเปิดให้บริการและแก้ไขปัญหาเกษตร โดยอาศัยเครื่องมืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ให้บริการเกษตร ณ จุดเดียว ใน  รูปกิจกรรมบริการเคลื่อนที่ เพื่อเป็นการกระตุ้นเกษตรกรให้มีการตื่นตัวยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆตามความต้องการและความเหมาะสมของพื้นที่  การแก้ไขปัญหาร่วมกันและเพื่อ  สนับสนุนกิจกรรมทางการเกษตรให้สถาบันครอบครัว พ่อแม่ลูกให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ยิ่ง

ทางด้าน นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.อุตรดิตถ์ ได้มอบพันธุ์ปลา ให้กับ นายนิพนธ์ เลิศจันทร์ กำนันตำบลทุ่งยั้ง และนายสนาม กอนวงษ์ นายกเทศบาลตำบลพระเสด็จ นอกจากนี้ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ยังได้มอบเงินสงเคราะห์ให้กับผู้ยากไร้ จำนวน 30 ราย และเงินทุนการศึกษาของเด็ก จำนวน 10 ทุน ทุนละ 1,000 บาทรวมเป็นเงิน 40,000 บาท สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบถุงยังชีพ 100 ชุด กิ่งกาชาดมอบ เสื้อกันหนาว 50 ตัว มุ้ง 50 หลัง ผ้าห่มกันหนาว 100 ผืน และยังมีผ้าห่มกันหนาวจากศูนย์ไร้ที่พึ่งพา 300  ผืน ถุงยังชีพอีก 100 ถุง.