หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

ชนเผ่าคะฉิ่น พื้นที่โครงการหลวงหนองเขียวรำมะหน่าว ถวายพระพรชัย ประจำปี 2557

Author by 4/12/14No Comments »

โครงการรำมะหน่าว-03    ชนเผ่าคะฉิ่นที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โครงการหลวงหนองเขียวบ้านใหม่สามัคคีคะฉิ่นและชนเผ่าคะฉิ่นที่อาศัยอยู่ในที่ต่าง ได้ร่วมจัดงานคะฉิ่น รำมะหน่าว ถวายพระพรชัย ประจำปี 2557″ ขึ้นเพื่อถวายความจงรักภักดีถวายพระพรชัยมงคลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชนเผ่าคะฉิ่นที่อยู่ในประเทศไทย อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์สืบทอดเผยแพร่ประเพณีการรำมะหน่าวของชนเผ่าคะฉิ่นอีกด้วย

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โครงการหลวงหนองเขียว กล่าวว่า คะฉิ่น รำมะหน่าว ถวายพระพรชัย ได้มีการจัดงานต่อเนื่องทุกๆ 2 ปี และในปีนี้ก็จะครบวาระการจัดงานอีกครั้ง โดยงานจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ วันที่ 4 – 7 ธันวาคม  2557 ณ หมู่บ้านบ้านใหม่สามัคคี   หมู่ที่ 14  ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่สถานที่ตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว  ภายในงานประกอบด้วยการแสดงดนตรีคะฉิ่น การแสดงวัฒนธรรมคะฉิ่น คอนเสิร์ตของนักร้องชนเผ่าคะฉิ่นการแสดงของชนเผ่าต่างๆ ในพื้นที่โครงการหลวงหนองเขียวและตำบล   เมืองนะอีกทั้งมีการแข่งขันการเต้นรำ        ”ถ่องก่า(HtongKa)” การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านของชนเผ่า การแสดงของกองพันปฏิบัติการ  จิตวิทยา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ   ลพบุรี ร่วมกับการแสดงวัฒนธรรมต่างๆ     ของชนเผ่าในพื้นที่ และจุดเด่นของงานนี้ที่จะมีการจัดแสดงทุกวันคือ พิธีการรำ “คะฉิ่น    รำมะหน่าว ถวายพระพรชัย”  ซึ่งเป็นการรำถวาย แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5  ธันวา มหาราช.