หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

ชม.จัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 5พร้อมเผยการประกวดมะม่วงคุณภาพแต่ละพันธุ์

Author by 20/06/14No Comments »

DSC_0060 copy          สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เครือข่ายชาวสาวนมะม่วงจังหวัดเชียงใหม่ วิสาหกิจจังหวัดเชียงใหม่ และภาคเอกชน จัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 ปี 2557 บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน    เปิดงาน

นายสมพล  แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตมะม่วงเชียงใหม่ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป ส่งเสริมให้มีการผลิตและการบริโภคมะม่วงที่มีคุณภาพและปลอดภัย ส่งเสริมการติดต่อเจรจาธุรกิจการค้าระหว่างผู้ผลิตและผู้ค้า ขยายฐานตลาดส่งออกมะม่วง และจำหน่ายสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย การออกร้านและจำหน่ายมะม่วงราคาชาวสวนและของดีเมืองเชียงใหม่ของกลุ่ม วิสาหกิจชุมชน 25 อำเภอ การประชุมของสมาคมชาวสวนมะม่วงไทย นิทรรศการองค์ความรู้มะม่วงนอกฤดูแบบครบวงจรของสถาบันการศึกษา ภาครัฐและเอกชน การสาธิตขยายพันธุ์มะม่วงและการถ่ายทอดองค์ความรู้การปลูกมะม่วงนอกฤดู การประกวดผลผลิตมะม่วง ยำมะม่วง ส้มตำมะม่วงลีลา การเที่ยวชมสวนมะม่วงเพื่อการส่งออก การจำหน่ายกล้าพันธุ์ไม้ผลพันธุ์ดี สินค้าชุมชนกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพเกษตรกร

สำหรับผลการประกวดรางวัลชนะเลิศมะม่วงพันธุ์ยักษ์ คือนายเจริญ คุ้มสุภา ชนะเลิศมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้เบอร์ 4 สุก นางอรชร จันต๊ะมณี ชนะเลิศมะม่วงพันธุ์จินหวง นายธนชาติ สุขแยง ชนะเลิศมะม่วงพันธุ์มันขุนศรี ดิบ นายเปล่ง มันฝั้น ชนะเลิศมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์สุก นายผิน กองอินทร์ ชนะเลิศมะม่วงพันธุ์แรดดิบ นายประณีต ทรัพย์นะกุล ชนะเลิศมะม่วงพันธุ์เขียวเสวยดิบ นางสาวรุ่งทิวา ไทยวงษ์ ชนะเลิศมะม่วงพันธุ์มหาชนก นายเจริญ คุ้มสุภา ชนะเลิศมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง นายเจริญ คุ้มสุภา ชนะเลิศประกวดมะม่วงแก้วดิบ ด.ต.องอาจ จันอาสา.