หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

ชื่นชมพระอัจฉริยภาพในหลวง ทรงสร้างภูมิคุ้นกันอาหาร พลังงาน

Author by 26/09/16No Comments »

   2             กระทรวงเกษตรอาหารและกระทรวงพลังงานของประเทศเอธิ โอเปียทึ่งชื่นชม พระอัจฉริยภาพในหลวงไทยทรงสร้างภูมิคุ้มกันเรื่องอาหารและพลังงานแก่ประชาชน ภายใต้แนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ลงพื้นที่ดูงานสวนเกษตรของปราชย์เกษตรดังในเชียงใหม่ เพื่อนำไปต่อยอดการพัฒนาประเทศที่เจอวิกฤติด้านอาหาร

ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ คณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย(Adicet)มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากกระทรวงเกษตรอาหารและกระทรวงพลังงานของประเทศเอธิโอเปีย จำนวน 17คน โดยสถาบันเทคโน โลยีแห่งเอเชีย (AIT) ที่เป็นสถาบันการศึกษานานาชาติ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2502 โดยความร่วมมือจากกลุ่มประเทศสนธิสัญญาป้องกันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในชื่อ โรงเรียนวิศวกรรม สปอ. เข้าไปเยี่ยมชมศึกษาดูงานพื้นที่สวนแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ ของสวนแม่ครูประทุม สุริยา ที่หมู่บ้านสันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้

เพื่อดูการบริหารจัดการพื้นที่ด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่ การใช้พลังงานทดแทนโซลาร์เซล มี น.ส.ประทุม สุริยา และ นายปราณีต จรบุตตะ ปราชญ์เกษตรต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ บรรยายให้ข้อมูลแก่คณะผู้ศึกษาดูงาน โดยได้ให้ความสนใจเรื่องอาหาร และพลังงานทดแทน ทั้งโซลาร์เซล เตาไบโอชาร์ และนวัตกรรมภูมิปัญญาต่างๆ ที่นำมาใช้ช่วยงานเกษตรกรรมเพื่อลดแรงงานและลดต้นทุน

น.ส.ประทุมกล่าวว่า ที่สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ของตน ที่เป็นต้นแบบมีผู้ให้ความสนใจมาศึกษาเรียนรู้ อบรมและศึกษาดูงานทั้งองค์กรราชการ เอกชนทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งเกษตรกรต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการศึกษาถึงการบริหารจัดการพื้นที่ภายใต้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ในการนี้ทั้งตนเองและครูปราณีตเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆให้

สำหรับคณะของประเทศเอธิโอเปียครั้งนี้ ต่างสนใจการเกษตรของไทยมาก โดยเฉพาะองค์ความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ พลังงานทดแทนและเรื่องอาหารจากผลผลิตการเกษตร ทั้งนี้เอธิโอเปียเป็นประเทศที่มีพื้นที่มากกว่าประเทศไทยหลายเท่า และมีประชากรเกือบร้อยล้านคน มีทรัพยากรน้ำ พื้นที่ราบ ภูเขา แต่การเกษตรผลิตอาหารไม่เพียงพอกับความต้องการ ถือว่าขาดแคลนเช่นที่เราทราบข้อมูลที่จะให้ประชากรของประเทศเขาต้องการบริโภค แต่ประเทศเอธิโอเปียจะมีการปลูกกาแฟที่มีคุณภาพมาก ต้องนำเป็นสินค้าเพื่อแลกเปลี่ยนกับอาหาร แต่ยังไม่เพียงพอกับความต้องการภาพรวมของประชากร เพราะมีชาวบ้านอีกจำนวนมากที่ขาดแคลนอาหาร ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศจึงต้องออกมาศึกษาดูงานเพื่อจะได้นำไปพัฒนาในประเทศ

ทั้งนี้จากข้อมูลการแลกเปลี่ยนของผู้มาศึกษาดูงานได้เล่าให้ฟังว่า พลังงานไฟฟ้าประเทศเอธิโอเปียมีใช้น้อยมาก ไม่ถึง 30% จึงต้องมาแสวงหาพลังงานทดแทน เพื่อที่จะนำไปพัฒนาต่อไป คณะดูงานได้เห็นในสวนเกษตรแห่งนี้ที่มีทั้งอาหาร และพลังงานทดแทนใช้ พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า ทั้งๆที่ในประเทศไทยมีอาหารและพลังงานใช้อย่างเหลือเฟือ แต่ทำไมสวนเกษตรที่เห็นจึงสร้างภูมิป้องกันไว้ก่อน โดยให้ความสนใจอย่างจริงจัง เพื่อที่จะนำไปพัฒนาต่อยอดในประเทศของเขา โดยเฉพาะเกษตรทฤษฏีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ยอมรับว่า เป็นยาที่สร้างภูมิคุ้มกันในเรื่องแก้วิกฤติอาหารและพลังงานได้อย่างยั่งยืนเป็นอย่างดี เขามองว่าคนไทยทุกคนน่าจะภูมิใจ ที่เกิดใต้พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ของเรา ที่พระองค์ท่านทรงมองกาลไกล ที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องอาหารและพลังงานด้วยเกษตรทฤษฏีใหม่ ที่มีพอกิน พอมี พอใช้ แล้วก็รู้จักพอเพียง แล้วเราจะไม่จนหรือลำบากในอนาคต.