หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดพะเยา, ข่าวเกษตรกรรม

ชู 4 นโยบายหลักสู่เกษตรกร ลดต้นทุน-เพิ่มโอกาสสินค้า

Author by 15/01/16No Comments »

thainews180        เกษตรพะเยาหวังปี 2559 เป็นปีแห่งการปฎิรูปการเกษตรแห่งชาติ พร้อมนำ 4 นโยบายหลักของรัฐบาลแก้ปัญหาภาคการเกษตร

นายอุดมศักดิ์ คำมูล เกษตรจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) โดยมีหัวหน่วยราชการสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ทั่วประเทศ เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงนโยบาย ซึ่งพลเอกฉัตรชัย กล่าวในที่ประชุมว่า ในปี 2559  ถือเป็นปีแห่งการปฏิรูปการเกษตรแห่งชาติ จะต้องทำให้เกษตรกรเข้มแข็ง สินค้าเกษตรมีคุณภาพสูงขึ้นเพราะประชากรกว่า 66% ของไทยอยู่ในภาคการเกษตร และแนวโน้มของผลผลิตข้าว ในปี 2559 จะลดลงทำให้ราคาข้าวจะมีราคาสูงขึ้น

ทั้งนี้จะมีนโยบายหลัก 4 ด้าน ให้ข้าราชการ นำนโยบายไปสู่เกษตรกรเพื่อการปฏิบัติในไร่นา คือ การลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่และเกษตรอินทรีย์   โดยนโยบายเกษตรอินทรีย์จะเริ่มที่จังหวัดยโสธรเป็นจังหวัด นำร่องก่อนกระจายสู่พื้นที่อื่น ซึ่งในเดือนมกราคมปี 2559 จะกำหนดทำเอ็มโอยูหรือบันทึกความเข้าใจเรื่องเกษตรอินทรีย์ที่จังหวัดยโสธรเป็นแห่งแรก ขณะเดียวกันก็จะเริ่มโครงการธนาคารสินค้าเกษตรในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ต้นแบบ พร้อมทั้งส่งเสริมความเข้มแข็งให้ชาวสวนยางพารา ด้วยการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำวงเงิน 5,000 ล้านบาท ให้เกษตรกร 50,000 ราย กู้ยืมวงเงินรายละ 1 แสนบาท   นอกจากนี้ยังมีนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์เรียนรู้ 882 แห่งทั่วประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในวงเงิน 1,064 ล้านบาทอีกด้วย.