หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

“ซูควาเรียม” มอบพันธุ์ปลาสะตือเพื่อศึกษาเพาะเลี้ยง ขยายพันธุ์

Author by 17/09/16No Comments »

    5      เชียงใหม่ ซูอควาเรียม ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ อุโมงค์ใต้น้ำที่ยาวที่สุดโลก สมบัติของคนเชียงใหม่ มอบปลาสะตือ ให้กับศูนย์วิจัยและพัฒนา ประมงน้ำจืด นำศึกษาเพาะเลี้ยง ขยายพันธุ์

เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2559 น. ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชียงใหม่ นายนฤทัต เจริญเศรษฐศิลป์ ผู้บริหาร เชียงใหม่ ซู อควาเรียม พร้อมด้วย นายนิพนธ์ วิชัยรัตน์ ผอ.สวนสัตว์เชียงใหม่ และ นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้ช่วย ผอ.สวนสัตว์เชียงใหม่ ได้เดินทางไปมอบปลาสะตือ ให้กับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชียงใหม่ โดยมีนายวิศณุพร รัตนตรัยวงศ์ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ เนื่องในโอกาสวันประมง 21 ก.ย. ของทุกปี

สำหรับปลาสะตือ  เป็นปลาน้ำจืดที่หายากชนิดหนึ่งในประเทศไทย ไม่สามารถเพาะเลี้ยงเพื่อขยายพันธ์ได้  ต้องอาศัยความสมบูรณ์ของแหล่งน้ำ ปลาชนิดนี้จึงจะขยายพันธุ์ได้เองตามธรรมชาติเท่านั้น  ทางเชียงใหม่ ซู อควาเรียม นำมาจัดแสดงภายในอุโมงค์น้ำจืดที่มีสภาวะแวดล้อมสมบูรณ์ จึงทำให้เกิดการขยายพันธุ์ได้เองได้ตามธรรมชาติ เป็นจำนวนมาก ทางเชียงใหม่ซูอควาเรียมจึงได้มอบให้กับทางศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เพื่อไปเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์

ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชียงใหม่ กล่าวอีกว่าทางกรมประมง  จะนำไปทดลองเลี้ยง  และปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ  เพื่อเป็นการสร้างความหลากหลายของสายพันธุ์ปลา   ตามแหล่งน้ำในเชียงใหม่ต่อไป.