หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

ดูงาน…

Author by 10/09/12No Comments »

ดูงาน…ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย  ดร.องอาจ กิตติคุณชัย ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการส่งเสริม ดูงานด้านเกษตรอินทรีย์ ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียลเต็ล ดาราเทวี เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555.