หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

ตามสถานการณ์..

Author by 28/11/12No Comments »

ตามสถานการณ….นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ออกติดตามสถานการณ์การผลิตหอมหัวใหญ่ และการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ ณ ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ โดยมีนางกัลยา ชาติดี เกษตรอำเภอแม่วางและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วางร่วมด้วย.