หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

ติดตามสถานการณ์สตรอเบอรี่….

Author by 14/03/13No Comments »

ติดตามสถานการณ์สตรอเบอรี่….นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่  ติดตามสถานการณ์การผลิตสตรอเบอรี่และเยี่ยมชมแปลงสตรอเบอรี่ปลอดภัยของนาย    สมบูรณ์ ขัติมะ บ้านสหกรณ์ 2 หมู่ 2 อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางสาวชฎารัตน์ เมฆเจริญ เกษตรอำเภอแม่ออน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ออน ร่วมด้วย.