หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

ททท.เชิญเที่ยว งานลำไยลำพูน

Author by 5/08/16No Comments »

ลำไย        การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ เชิญร่วมงาน “ลำไยลำพูน ประจำปี 2559″ ในระหว่างวันที่ 8-14 ส.ค. 2559 ณ บริเวณภายในศาลากลาง จ.ลำพูน และบริเวณถนนอินทยงยศ ตั้งแต่แยกประตูช้างสี – แยกพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหริภุญไชย โดยในปีนี้ จ.ลำพูน ถือโอกาสการเป็นปีเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงครองราชย์ครบ 70 พรรษา และในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระชนมายุครบ 7 รอบ 84 พรรษา ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงาน โดยการบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมจัดกิจกรรม เพื่อเป็นการร่วมเทิดพระเกียรติโดยพร้อมเพรียงกัน

ภายในงานจะได้พบกับการจัดแสดงนิทรรศการ การประกวด การสาธิต และจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร/ลำไย ผลิตภัณฑ์ OTOP และการออกร้านของอำเภอบริเวณงานภายในศาลากลาง จ.ลำพูน พบกับอาหารอร่อยจากร้านดังในกาดป้อเมืองหละปูน พร้อมฟังเพลงโฟล์คซองขับกล่อมเบาๆ ภายในจวน ผวจ.ลำพูน รวมไปถึงการแสดงจากศิลปินที่มีชื่อเสียง และการประกวดธิดาลำไยลำพูนบนเวทีกลาง โดยในวันที่ 8 ส.ค. 2559 จะมีการจัดขบวนแห่รถประดับลำไย เริ่มตั้งแต่เวลา 16.00 – 18.00 น. เริ่มขบวนที่ประตูช้างสีผ่านหน้าศาลากลางจังหวัด และวนไปหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ ต่อไปจนถึงประตูท่านาง

นายวิสูตร  บัวชุม ผอ. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ กล่าวว่า ในปีนี้ ททท.สำนักงานเชียงใหม่ ได้ร่วมกับสมาคมท่องเที่ยว จ.ลำพูน และอาจารย์พงศ์เลิศ  เลิศชัยศักดิ์ (อาจารย์ป้าเลิศ) ในนามของกองทุนสวัสดิการมัคคุเทศก์อาชีพภาคเหนือ (กสมน.) กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทาง “ท่องเที่ยวสัมผัสวัฒนธรรมลำพูน เมืองบุญแห่งล้านนา” ในวันพุธ ที่ 10 ส.ค. 2559 ผนวกเข้ากับงาน “ลำไยลำพูน” ประจำปี 2559 โดยจะนำนักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยวชม วัดเกาะกลาง โบราณสถานที่เก่าแก่ของลำพูน พิพิธภัณฑ์หอศิลป์ บ้านศิลปิน อ.ประสงค์ ลือเมือง สถานที่รวบรวมพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุจำนวนมาก วัดจามเทวี วัดสันป่ายางหลวง และวัดพระยืน ล้วนแต่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของ จ.ลำพูน และปิดท้ายกิจกรรมด้วยการแวะเที่ยวชมงาน “ลำไยลำพูน” ประจำปี 2559.