หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

นกยูงไทยกับแนวทางอนุรักษ์

Author by 23/05/15No Comments »

นกยูง 4       นกยูงไทยเป็นไก่ฟ้าขนาดใหญ่ที่พบในป่าเขตร้อนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีสีเขียว อาจเรียกอย่างหนึ่งว่า “นกยูงสีเขียว” นกยูงไทยตัวผู้มีขนาดใหญ่กว่านกยูงไทยตัวเมีย มีหงอนเป็นพู่สูงและมีแผ่นหนังที่หน้าสีฟ้าสลับสีเหลือง ขนลำตัวมีสีเขียวเป็นประกายแววเหลือบสีน้ำเงินบนปีกและสีทองแดงทางด้านข้าง ขนคลุมโคนหางยื่นยาวออกมาก ยังมีจุดดวงตากลมที่ขลิบด้วยสีฟ้าและสีน้ำเงิน ส่วนนกยูงไทยตัวเมียมีลักษณะโดยทั่วไปคล้ายนกยูงไทยตัวผู้ แต่ขนมีสีเหลือบเขียวน้อยกว่าและมีประกายสีน้ำตาลเหลือง ขนคลุมโคนหางไม่ยื่นยาวดังเช่นในนกยูงไทยตัวผู้  ส่วนสายพันธุ์ของนกยูงที่เป็นสายพันธุ์หลักมีอยู่ 3 ชนิด ได้แก่ นกยูงไทย นกยูงอินเดีย และนกยูงคองโก

ปัจจุบันนกยูงไทยมีจำนวนลดลงมาก ส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า และถูกล่าเพื่อนำมาเป็นอาหาร เมื่อปลายปี 2555 ได้มีการพบนกยูงไทยจำนวนมากลงมากินพืชผลการเกษตรของชาวบ้านในพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านแม่ป้อก ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ซึ่งชาวบ้านมีความเชื่อว่า นกยูงไทยเหล่านี้เป็นนกยูงของท่านครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาไทยเลี้ยงไว้หลังวัดบ้านปาง หลังท่าน มรณภาพนกยูงที่เคยเลี้ยงต่างเข้าไปหากินในป่าและแพร่ขยายพันธุ์ในป่ามากขึ้น

ทั้งนี้มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ร่วมกับจังหวัดลำพูน และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์นกยูงไทย ซึ่งเป็นสัตว์คู่บารมีของท่านครูบาศรีวิชัย และเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ ได้จัดตั้งศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์นกยูงไทยในถิ่นกำเนิด ณ บ้านแม่ป้อก ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 เพื่อเป็นแหล่งศึกษาอนุรักษ์นกยูงไทยและสัตว์ป่าอื่นๆ ในท้องถิ่น รวมถึงการฟื้นฟูสภาพป่าให้ระบบนิเวศคืนความสมบูรณ์ ส่วนด้านงานศึกษาวิจัยนกยูงไทยในพื้นที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เข้ามาร่วมศึกษาเพื่อสำรวจจำนวนประชากรของนกยูงไทยที่มีอยู่ว่ามีปริมาณเท่าไหร่ เป็นตัวผู้กี่ตัว และตัวเมียกี่ตัว ตลอดจนพฤติกรรมการกินและที่อยู่อาศัยของนกยูงไทยเป็นอย่างไร

สำหรับแนวทางในการอนุรักษ์นกยูงไทย ทางมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้จัดสร้างพื้นที่ และขยายพื้นที่ธรรมชาติให้นกยูงได้อยู่อาศัยอย่างปลอดภัย การปลูกพืชอาหารสำหรับนกยูงในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้เพียงพอต่อจำนวนประชากรของนกยูง เช่น เมล็ดหญ้า ข้าวโพด ข้าว มะเดื่อป่า เป็นต้น เนื่องจากป้องกันไม่ให้นกยูงลงมากินพืชผลการเกษตรของชาวบ้าน อนุรักษ์และขยายพันธุ์นกยูงไทยให้เพิ่มจำนวน

ในอนาคตข้างหน้าทางมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เตรียมผลักดันแผนการพัฒนาศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์นกยูงไทยในถิ่นกำเนิด ให้เป็นแหล่งอนุรักษ์นกยูงไทยต้นแบบ ส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อให้ผู้สนใจศึกษาวิถีชีวิตของนกยูงไทยในแหล่งธรรมชาติ โดยอยากให้คณะเกษตรศาสตร์ และคณะอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ต้องการมาร่วมศึกษาและอนุรักษ์นกยูงไทยได้เข้ามามีบทบาทในด้านการพัฒนา

ผู้สนใจสามารถมาเที่ยวชมศึกษาวิถีชีวิตของนกยูงไทยได้ที่ ศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์นกยูงไทยในถิ่นกำเนิด   บ้านแม่ป้อก ตำบลศรีวิชัย  อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน  สอบถามรายละเอียดตามหมายเลขโทรศัพท์ 02-552-2790 , 02-522-2111 โทรสาร 02-552-6083 ทางเว็ปไซต์ www.wildlifefund.or.th.

นายพิสิษฐ์   พัทลุง

ประธานมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและ

พรรณพืชแห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชินูปถัมภ์

เรียบเรียงโดย ..เกวลิน   กาญจนสุต